3.250.000 lei este bugetul total alocat de Consiliul Județean Timiș pentru finanțarea nerambursabilă a programelor din cadrul Agendei sportive. Din acești bani, 1.950.000 lei au fost alocați pentru entitățile de drept public, respectiv 1.300.000 lei, pentru cluburile sportive de drept privat. În total, 22 de structuri sportive au solicitat bani nerambursabili de la Consiliul Județean Timiș.

În data de 31 mai 2023 a fost întrunită Comisia de selecție și evaluare a proiectelor și programelor sportive, în scopul finanțării nerambursabile de la bugetul Consiliului Județean Timiș pentru activitățile entităților sportive. Au fost depuse șase programe sportive de către entități de drept public, din care patru pentru finanțarea programului „Sportul de performanță”, respectiv două pentru finanțarea programului „Sportul pentru toți”. Structurile de drept privat au depus un număr de 16 proiecte, 15 dintre acestea optând pentru „Sportul de performanță”, iar una solicitând finanțare în cadrul programului „Sportul pentru toți”.

„Mișcarea sportivă trebuie încurajată la nivel de autorități, fapt pentru care Consiliul Județean Timiș acordă o importanță deosebită acestui sector. Tinerii au nevoie de o motivație în plus pentru a practica sportul atât la nivel de masă, pentru un stil de viață sănătos, cât și pentru obținerea unor performanțe care să contribuie la promovarea județului. Vom continua să fim alături de structurile sportive și să sprijinim programele care sunt atractive pentru tinerii din județul Timiș”, spune Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Evaluarea s-a desfășurat respectând prevederile Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a programelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept public aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 87/11.04.2023 și prevederile Ghidului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 88/11.04.2023.