Şi primul obiectiv major
După deschiderea Centrului Cultural Muzeistic, primul pas din strategia turistică, şi după ce, la sfârşitul lui octombrie 2020, a obţinut statutul de staţiune turistică de importanţă locală, a urmat, iată, cel de-al doilea pas important şi primul obiectiv major. Este vorba de Proiectul „Relansarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentului Clasa A – Ansamblul Puţului I Anina”, care se va finaliza prin Muzeul mineritului, primul de acest fel din ţară. Lucrările se vor încheia în 24 de luni (în noiembrie 2022, dacă totul decurge normal!), iar valoarea totală a investiţiei se ridică la 15,2 milioane lei. Din această sumă, 12,7 milioane lei sunt fonduri europene, restul de 2,5 milioane reprezentând contribuţia românească. După cum mărturiseşte primarul Aninei, Gheorghe Românu, „acesta este un proiect al meu, de suflet, la care am lucrat doi ani şi jumătate. Spun asta pentru că sunt legat sufleteşte de locaţia aleasă pentru acest proiect, deoarece acolo am lucrat şi am cunoscut oameni deosebiţi”.
Proiect grandios şi primul obiectiv major din strategia pentru dezvoltarea turistică a oraşului, Muzeul mineritului din Anina este cel dintâi muzeu de acest fel din ţară şi al doilea pas concret al autorităţii locale, care va creşte zestrea turistică a oraşului pe fondul noului statut de staţiune turistică obţinut. Cu valoare sentimentală pentru burgmaistorul Românu (care şi-a început cariera şi a lucrat peste douăzeci de ani la mina din localitate), dar şi pentru oraş şi locuitorii săi, Muzeul mineritului va păstra, peste timp, identitatea inconfundabilă a acestui oraş minier, dobândită în peste 200 de ani.
Valoare sentimentală şi locuri de muncă
Dincolo de valoarea sentimentală, acest Proiect va avea şi un prim impact benefic din punct de vedere financiar. Şi asta deoarece lucrările ce ţin strict de execuţie vor realizate de localnici, angajaţi de SC „EURAS” SRL, firmă din Satu Mare, desemnată a fi constructorul muzeului.
Impactul financiar major se va produce, însă, după finalizarea obiectivului, când pentru administrarea şi întreţinerea sa se vor creea locuri de muncă tot pentru localnici. Începute la 12 august 2020, lucrările presupun curăţirea generală a acestui spaţiu şi aducerea pereţilor la starea iniţială a expolatării, prin decaparea straturilor succesive adăugate în timp.
Legat prin fire adânci şi nevăzute de Puţul I, prin care, alături de ortacii săi, a coborât de mii de ori pe Tărâmul Celălalt, în Lumea fără cer a Aninei, primarul Gheorghe Românu este încântat că acest vis al său se materializează prin demersul instituţiei pe care o manageriază, dar şi de modul în care decurg lucrările.
Ele vor conduce la reabilitarea şi punerea în siguranţă şi valoare a Ansamblului Puţului I şi a vechii maşini de extracţie cu aburi (botezată de ortaci Marişka) cu două pistoane ce lucrau în tandem şi un motor, identic cu cel de pe Titanic, în scopul înfinţării Muzeului mineritului şi asigurarea accesului în singuranţă pentru toate categoriile de vizitatori.
Prin intermediul său, vizitatorii, din ţară şi din străinătate, vor putea afla cum se cobora în mină cu ascensorul botezat „Colivie”. Dar şi cum se deplasau ortacii pe galeriile orizontale şi cum trudeau (la lumina chioară a lămpilor cu carbid, mai întâi, şi apoi cu acumulatori) cu sapa, lopata/„inima lui Stalin” şi târnăcopul, în salopete sau, cel mai adesea, despuiaţi.


Responsabilitate, publicitate şi infrastructură
Neîndoielnic, ca orice muzeu, care, în fapt, exploatează curiozitatea şi atrage vizitatori dornici să cunoască specificul acestei zone, Muzeul mineritului va juca un rol important, de polarizator în dezvoltarea locală şi zonală. Alături de Centrul Cultural Muzeistic, de Linia ferată turistică Anina-Oraviţa, dar şi de frumuseţile naturale unice ale Munţilor Aninei (Lacul şi Peştera Buhui, Staţiunea Mărghitaş, Peştera Comarnic, Peşera cu Oase, Barajul Gura Golumbului, Cheile Minişului, Cascada Bigăr şi altele) acesta va creşte interesul pentru zonă, printr-o publicitate agresivă şi o infrastructură de transport şi de cazare moderne. Este motivul pentru care autoritatea locală va trebui să exploateze, din plin, statutul de staţiune turistică de interes local. În perioada 2021-2026, acesta îi va permite să atragă fonduri europene şi guvernamentale pentru materializarea altor proiecte turistice atractive, pe care le are deja în vizor. Dacă echipa primarului Gheorghe Românu va manegeria şi exploata, cu responsabilitate şi inteligenţă, noul context şi va adăuga alţi câţiva paşi importanţi la Strategia pentru turism, frumuseţea unică, încă necunoscută, a Munţilor Aninei, suntem convinşi, va deveni tot mai atractivă pentru turiştii români şi străini.


George LÂNĂ