Una dintre cele mai ciudate mişcări ale noii puteri politice din România a fost, în ultima perioadă, înlăturarea Avocatului Poporului, în chiar timpul mandatului său. Motivele, multe şi diverse, au fost aruncate pe toate gardurile. În fapt, avem de-a face doar cu un nou pas al sistemului înspre subjugarea totală a justiţiei din România.
Iată că astfel de mişcări nu rămân, însă, fără reacţii externe. Prima - şi, de altfel, cea mai importantă, vine prin intermediul Comisiei de la Veneţia, care a transmis o scrisoare celor doi preşedinţi ai Parlamentului, Ludovic Orban şi Anca Dragu, privind revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber. Preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gianni Buquicchio, le solicită celor doi să îi prezinte „bazele şi elementele juridice care au dus la această decizie grea, de a demite din funcţie un Ombudsman în timpul exercitării mandatului său”.
Vă prezentăm integral scrisoarea preşedintelui Comisiei de la Veneţia.


(D.G.)


Directoratul general Drepturile Omului şi Statul de Drept
Comisia de la Veneţia
Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,
Doamnă Preşedinte a Senatului,
Comisia de la Veneţia a fost informată de intenţia Parlamentului de a o demite din funcţie pe doamna Weber, Avocatul Poporului din România.
Se pare, într-adevăr, că la o şedinţă comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor şi a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat, ţinută în data de 25 mai 2021, în timpul căreia au fost prezentate şi dezbătute rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pentru anii 2018, 2019 şi 2020, s-a dat un vot de respingere.
În acelaşi timp, se pare că acest vot de respingere a permis ulterior destituirea Avocatului Poporului din funcţiile sale.
Dacă prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Ombudsmanului în faţa Parlamentului constituie o bună practică, care este prevăzută în Principiile de protecţie şi promovare a instituţiei Ombudsmanului („Principiile de la Veneţia”), şi este susţinută de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, condiţiile legitime pentru întreruperea mandatului unui ombudsman sunt, de asemenea, clar stipulate, după cum urmează:
„11. Ombudsmanul poate fi revocat din funcţie numai în conformitate cu o lista exhaustivă de condiţii clare şi rezonabile, definite de lege. Aceste condiţii se referă numai la criteriile esenţiale de „incapacitate” sau „incapacitate de a îndeplini atribuţiile”, „conduită necorespunzătoare” sau „culpă ”, care trebuie interpretate îndeaproape. Majoritatea parlamentară necesară pentru revocarea din funcţie a Ombudsmanului - chiar de către Parlament sau de către o instanţă la cererea Parlamentului - trebuie să fie cel puţin egală cu, şi de preferinţă mai mare decât cea stabilită pentru alegerea sa. Procedura de revocare este publică, transparentă şi prevăzută de lege.”
Pentru a înţelege mai bine situaţia, v-aş fi recunoscător dacă aţi avea amabilitatea să ne furnizaţi bazele şi elementele juridice care au dus la această decizie grea, de a demite din funcţie un Ombudsman în timpul exercitării mandatului său.
Între timp, vă rog să acceptaţi expresia celei mai înalte consideraţii.


Gianni BUQUICCHIO,
Preşedintele Comisiei de la Veneţia