Timișoara de astăzi continuă să se facă remarcată prin poziția geografică frontalieră și transfrontalieră, prin resursa umană și conservarea unor semne de multi- şi interculturalitate, prin iniţiative private. În ultimele decenii, orașul a atras o mulțime de investiţii, germane, italiene, americane, austriece, franceze, ungare, spaniole. Timișorenii au declanșat revoluția din 1989 împotriva sistemului totalitar național-comunist din România, fapt care explică interesul lor constant pentru integrarea europeană a orașului, a regiunii și a României. În pofida rezultatelor economice apreciabile și a libertății de gând și de cuvânt, instituțiile statului n-au reușit să schimbe vechile mentalități. În fapt, administrația și politica Timişoarei s-au situat adesea sub nivelul inițiativelor, acțiunilor și rezultatelor generate de mediile private. Cât despre învățământ, acesta se confruntă cu lungi crize la nivel național și local. Discursurile radicale și comportamentele ignorând bunul simț și binele de obște se cer a fi corectate prin educație sau prin decizii juridice ferme. Cu toții observăm că nu trăim cel mai fast moment din istoria locului, motiv pentru care intelectualitatea creativă (și nu doar cea speculativă) se cere a fi încurajată prin toate mijloacele. De ea, de noile produse culturale, de dezbaterile de idei, de cooperarea bazată pe cunoaştere depinde geneza unei alternative de gândire în Timişoara secolului al XXI-lea. Şi pentru că nu economia face politica, am să spun că şansa Timişoarei de a juca rolul administrativ complementar atribuţiilor Bucureştiului este legată de formularea unui ideal politic în care să se regăsească diferitele segmente ale societăţii şi elitele profesionale. Depășirea neajunsurilor, a orgoliilor și frustrărilor, a fragmentărilor sociale va face ca Timişoara de mâine să poată profita de moştenirile sale fecunde, uzând de codurile culturale multiple aşa cum a fost vizibil ultima oară cu ocazia revoluției din 1989.

La mulți ani tuturor timișorenilor!
La mulți ani, orașul meu drag!

Victor Neumann