Se tot vorbeşte despre cum ne-am dori să fie şcoala, pentru a fi cât mai eficientă actualilor elevi. Revenirea la o şcoală normală, mi s-a părut a fi cea mai frecventă părere exprimată. Acum, normalitatea mult aşteptată s-ar marca printr-o activitate didactică desfăşurată „faţă-n-faţă”. Considerând starea „normală” a unui sistem ca fiind bazată pe un pachet de norme stabil, aşa cum s-a dorit să fie „Legea învăţământului”, normalitatea s-ar proba prin nivelul de conformitate cu normelor prevăzute. Dar, cu fiecare guvernare s-au reluat dezbaterile asupra modificării Legii, motivându-se funcţionalitatea necorespunzătoare a sistemului educaţional exclusiv datorată normelor şi nu a calităţii oamenilor implicaţi. Tatăl meu era cunoscut de toată lumea, ori ca „Dom´ văstor”, ori sau „Dascălu´ Mnerie”. Mereu îmi povestea cu patos despre şcoala care l-a format. În toamna anului 1938 a început „să-nveţe de dascăl” la Şcoala Normală de Învăţători „Dimitrie Ţichindeal” din Arad. Aceasta a fost întemeiată în anul 1812 de către Dimitrie Ţichindeal ca „Preparandia din Arad”, în istoria învăţământului românesc fiind menţionată ca primă şcoală destinată pregătirii cadrelor didactice din întreg spaţiul românesc, apreciată ca “Înalta şcoală pedagogică a naţiunii valahe”. A fost una dintre primele şcoli de profil pedagogic din Europa. Cu puţin înainte de declanşarea celui de-al II-lea Război mondial, tata s-a transferat la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, cea mai veche instituţie de acest tip din principatele Moldovei şi Ţării Româneşti. Pe când Directorul acestei şcolii era Titu Maiorescu, (1863-1868), printre elevi s-au numărat şi marele povestitor clasic Ion Creangă, respectiv Mihai Busuioc - cel care a rămas în literatura românească sub renumele „Domnu’ Trandafir” (din povestirea scrisă de elevul său Mihai Sadoveanu), o imagine etalon pentru toţi dascălii care au reuşit prin priceperea lor să sfinţească locul. În Timişoara, prima Şcoală Normală de Învăţători s-a înfiinţat în secolul al XVIII-lea, chiar în clădirea actualului Liceu Teoretic „Jean Luis Calderon”, pe vremea când Teodor Iancovici de Mirievschi a fost numit director al şcolilor româneşti şi sârbeşti din Banat (1773). În 1774 s-a introdus regulamentul şcolar pentru Banat „Regulae directivae”, aprobat de Maria Tereza, care a stat la baza dezvoltării planului pentru „organizarea şcolilor triviale în Banat”. Acesta, pe lângă regulile privitoare la pregătirea învăţătorilor, menţiona faptul că cei numiţi pe post de învăţător, l-i se interzicea să se ocupe cu meşteşugurile sau comerţul. Astfel, dascălii trebuiau să fie devotaţi exclusiv procesului didactic. Prin pregătirea psiho-pedagogică excepţională a învăţătorilor se creau premisele calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ. Profesor „la bază”, Preşedintele României, Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei de deschidere a anului şcolar 2021-2022 de la Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, (judeţul Prahova), a susţinut o alocuţiune, în care a reiterat unele obiective ale proiectului „România educată”, primul fiind considerat cel legat de pregătirea şi dezvoltarea în carieră a cadrelor didactice, cu accent pe competenţe pedagogice sporite şi pe cunoştinţe profesionale la nivelul noilor standarde şi în concordanţă cu progresul tehnologic actual înregistrat de societate. Şcoala normală trebuie să se bazeze pe dascăli foarte bine pregătiţi, cu abilităţi speciale în atragerea copiilor şi tineretului către învăţătură şi către dezvoltarea dragostei de carte. Deşi actualul an şcolar s-a deschis în mod atipic, într-o zi de „13”, în preziua sărbătoririi „Înălţării Sfintei Cruci”, urez întregului sistem de învăţământ cât mai multă normalitate, întru sănătate deplină!


Ambrozel - recunoscător învăţătorilor formaţi în şi pentru o „şcoală normală”