Am înţeles, nepermis de târziu, că pentru a împiedica partidele politice să o ia pe arătură şi să se abată grav de la îndatoririle fundamentale faţă de naţiunea română trebuie să stabilim o serie de obligaţii în faţa cărora acestea să nu mişte în front. Dar şi că, pentru a le ţine în frâu şi a le dezbăra de această meteahnă, trebuie să forţăm, folosind toate căile legale de care dispunem, încât să înscriem principalele obligaţii în Legea Partidelor Politice, dar şi în Constituţia României. În mod cert, o asemenea iniţiativă nu va fi nici pe placul liderilor, nici al parlamentarilor şi nici al celorlalte categorii de membri, întrucât aceste obligaţii le vor tăia aripioarele la toţi. În această situaţie, se vor împotrivi prin orice mijloace şi se vor agăţa de orice amănunt numai să evite ghilotina ce li se pregăteşte.

29.Eliminiarea pensiilor speciale

În guvernarea Boc a fost adoptată o lege prin care din cele opt tipuri de pensii speciale au fost eliminate şapte cu care a fost de acord şi Curtea Constituţională. Au dispărut cele pentru militari (MapN, MAI, SRI, SPP, STS; în număr de 181.500, reprezentând 95% din total), parlamentari, funcţionari din Parlament, Curtea de Conturi, diplomaţi şi lucrători din comerţul exterior, grefieri, arhivari, informaticieni din instanţe & parchete şi aviaţia civilă. Şi au rămas pe rol doar pensiile magistraţilor, întrucât acelaşi CCR preciza: „pensia magistraţilor este parte integrantă din independenţa magistraţilor”.
Prin urmare, respectiva lege trebuie repusă pe tapet pentru eliminarea aceloraşi şapte tipuri de pensii speciale, dar şi cele mai noi, ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de Consilii judeţene introduse de Guvernul Dăncilă, ce vor intra în plată de la 1 ianuarie 2021. Cât priveşte pensiile speciale ale magistraţilor, care, de la 10400 lei, au ajuns, în prezent, la 19600 lei, acestea trebuie impozitate cu 85%.
Pensiile speciale trebuie eliminate, întrucât sunt pensii mari şi foarte mari şi fără legătură cu contribuţiile plătite la asigurările sociale. În plus, ele intră în plată devreme, sunt obţinute după un stagiu scurt de cotizare şi sunt plătite de Casa de pensii, dar şi de Bugetul de stat pentru 80-100% din veniturile brute, adică din salariul brut, plus sporuri şi alte sume obţinute. Ceea ce este scandalos.

30. Reducerea, cu 40%, a indemnizaţiilor consilierilor

Tot pentru însănătoşirea administraţiei publice din România se va reduce şi cuantumul indemnizaţiilor ce revin consilierilor locali, municipali şi judeţeni cu 40%. Pentru că nu este normal ca pentru maxim 16 ore de lucru un consilier să primească echivalentul a trei zile de coasă sau a unei pensii de cooperator.

31. Alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene (direct), în două tururi de scrutin

32. Reducerea împrumuturilor guvernamentale

Se va putea realiza prin aplicarea măsurilor trecute, deja, în revistă, printr-o bună gospodărire a finanţelor produse în ţară, prin reducerea cheltuielilor de orice fel, prin stimularea investiţiilor şi prin creşterea productivităţii muncii. Se va avea în vedere atragerea, în ritm alert, a fondurilor europene şi creşterea procentului de colectare al TVA şi al celorlalte taxe şi impozite a căror colectare este deficitară. Călcând toate aceste pedale, situaţia financiară a României se va îmbunătăţi simţitor. Astfel încât vom ajunge să ne împrumutăm tot mai puţin şi cu o dobândă tot mai mică.

33. Curtea Constituţională - selectarea membrilor

Selectarea celor şapte membri ai Curţii Constituţionale se va face prin concurs, în următoarele condiţii: a) vârsta minimă 45 ani, vârsta maximă 50 ani; b) minimum 15 ani vechime ca judecător; c) fără nicio sancţiune administrativă şi nici de altă natură; d) cunoscători a cel puţin două limbi de circulaţie europeană, scris şi vorbit (franceza, engleza, germana, spaniola, italiana); e) cursuri de specializare în străinătate (drept constituţional sau tangente); f) un singur mandat de 6 ani; g) propunerile pentru judecătorii ce îndeplinesc aceste condiţii se vor face de către Consiliul Superior al Magistraturii; h) teste obligatorii: Testul psihiatric, Testul de gândire logică (extins), Testul Zero - al responsabilităţii şi Test de legislaţie europeană; i) comisia de examinare va avea în componenţă specialişti români şi străini, la paritate; j) testarea pentru noua garnitură a Curţii Constituţionale ce îşi începe mandatul se va face cu şase luni înainte de încheierea mandatului judecătorilor vechii Curţi.

34. Avocatul poporului

Va fi desemnat de către asociaţiile profesionale ale avocaţilor şi va ocupa acest post prin concurs, în următoarele condiţii: a) vârsta minimă 45 de ani, vârsta maximă 50 de ani; b) minimum 15 ani de Barou; c) fără nicio sancţiune pe toată durata exercitării profesiei; d) cunoscător a cel puţin două limbi de circulaţie europeană, scris şi vorbit (franceza, engleza, germana, spaniola, italiana); e) un singur mandat de 4 ani; f) teste obligatorii: Testul psihiatric, Testul de gândire logică (extins), Testul Zero - al responsabilităţii şi Test de legislaţie europeană; g) comisia de examinare va avea în componenţă specialişti români şi străini, la paritate.

35. Transparenţă maximă la Casa Naţională pentru Asigurări de Sănătate

Dar şi a celor judeţene, prin publicarea trimestrială a numărului propriu de angajaţi, de angajaţi ai spitalelor şi clinicilor de specialitate şi a medicilor de familie, precum şi a veniturilor & cheltuielilor. Se vor comunica, de asemenea, sumele decontate spitalelor şi clinicilor private pentru serviciile efectuate în baza contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate.

36. Reînfiinţarea Gărzii Financiare

Aceasta se va reînfiinţa cât mai repede, va înlocui actualele structuri de control financiar. Şi asta pentru că şi-au demonstrat nu numai provenienţa clientelară şi lipsa de performanţă, ci şi - extrem de dureros - ineficienţa în lupta cu mafia economico-financiară, care finanţează, aproape la vedere, o bună parte din angajaţii acestor structuri şi nu numai.

37. Eradicarea mafiei lemnului prin interzicerea tăierilor pe picior

În faţa nesimţirii fără margini a autorităţilor române şi a incapacităţii de a stopa, definitiv, grozăviile din păduri şi, în principal, mafia lemnului, vă propunem soluţia prietenului nostru Aristotel Vişoiu (din Timişoara), acum inginer silvic pensionar.
Concluzia specialistului este că vânzarea masei lemnoase pe picior, practicată – în momentul de faţă – de către Ocoalele Silvice, generează consecinţe grave, cunoscute de ani buni, de către toţi guvernanţii, dar care au tolerat această practică. Dacă suntem normali – şi noi milităm pentru normalitate – interzicem total exploatarea masei lemnoase pe picior de către Ocoalele Silvice. Şi introducem exploatarea în regim de prestări servicii, pe bază de contract, de către firme specializate. Volumul exploatării zilnice se comunică Ocolului Silvic, iar lemnul se sortează, se depozitează şi se aşează în figuri, după cum dispune Ocolul. La sfârşitul lucrării, OS recepţionează volumul, pe sortimente, achită contravaloarea prestaţiei şi organizează vânzarea lemnului pe categorii. Pentru furnir vânzarea pieselor deosebite se face prin licitaţie. Pentru cherestea vânzarea se va face prin negociere, preţul minim fiind cel al aceluiaşi sortiment din anul anterior. În timp ce lemnul de foc, destinat populaţiei, se valorifică la preţul anului anterior, corectat cu inflaţia, preţul motorinei, existenţa unor calamităţi etc.
Contractele de vânzare – cumpărare dintre OS şi societăţile prelucrătoare se încheie la începutul fiecărui an. Exploatarea masei lemnoase în regim de prestări servicii elimină vânzarea de documente (avize de însoţire şi facturi), încât ele se vor putea găsi doar la Ocoalele Silvice. În plus, deoarece nu se mai justifică, va dispărea funcţia de pădurar, cât şi personalul extrasilvic, şi va fi necesară o restructurare a instituţiilor silvice. Fiecare unitate de producţie va fi în grija unui inginer, ce va fi şi „omul de teren”, iar agentul economic care va presta servicii de exploatare va câştiga bani din această activitate şi îi dispare statutul de intermediar.
În acest fel, se vor elimina tăierile necontrolate, abuzive, cât şi furturile. Dar şi prejudiciile provocate de/prin excesul de produse de igienă silvică, produse accidentale şi distrugerea seminţişului. De asemenea, vor fi eliminate actele de punere în valoare (APV) şi documentele estimative, întrucât se vor face recepţii calitative şi cantitative, de necontestat, ce angajează răspunderi individuale. Toate lucrările silvice se vor executa în regim de prestări servicii, iar accesul în păduri nu va fi permis decât sâmbăta, duminica şi la sărbătorile legale şi doar pe trasee special amenajate.

George LÂNĂ