Am înţeles, nepermis de târziu, că pentru a împiedica partidele politice să o ia pe arătură şi să se abată grav de la îndatoririle fundamentale faţă de naţiunea română trebuie să stabilim o serie de obligaţii în faţa cărora acestea să nu mişte în front. Dar şi că, pentru a le ţine în frâu şi a le dezbăra de această meteahnă, trebuie să forţăm, folosind toate căile legale de care dispunem, încât să înscriem principalele obligaţii în Legea Partidelor Politice, dar şi în Constituţia României. În mod cert, o asemenea iniţiativă nu va fi nici pe placul liderilor, nici al parlamentarilor şi nici al celorlalte categorii de membri, întrucât aceste obligaţii le vor tăia aripioarele la toţi. În această situaţie, se vor împotrivi prin orice mijloace şi se vor agăţa de orice amănunt numai să evite ghilotina ce li se pregăteşte.

7. Dialogul obligatoriu între Putere şi Opoziţie, cel puţin în momentele critice pentru ţară, astfel încât să poată fi depăşite. Aceasta presupune constituirea, în ambele tabere, a unor echipe compatibile pentru a putea dialoga şi găsi împreună soluţii.

Echipele compatibile vor fi alcătuite, la paritate, din lideri marcanţi din cele două tabere. Obligatoriu, aceştia vor face parte din categoria responsabili, credibili, cu exerciţiul dialogului, temperaţi ca orgoliu şi dispuşi să îşi reevalueze poziţia în faţa argumentelor logice, dar şi să îşi dorească să găsească, alături de ceilalţi, soluţii. Tot obligatoriu, la discuţii va fi prezentă şi echipa preşedintelui României, de aceeaşi dimensiune, care va propune chestiunile ce urmează a fi soluţionate.


8. Reducerea numărului de parlamentari

De la 465 la 320, din care 20, de toate culorile din Parlament, se vor ocupa, efectiv, de problemele românilor din Diasporă. Explicaţia pentru ca această măsură să devină realitate/obligatorie este una raţională, ce are în vedere populaţia României, suprafaţa acesteia, dar şi cheltuielile totale.
Dacă un parlamentar ne costă, în medie, 230 mii euro, rezultă că, la reducerea numărului total cu 145, vom economisi 33 milioane euro, ce pot fi folosiţi pentru acoperirea altor nevoi.

9. Limitarea, în Senat şi Cameră, a numărului de mandate la două, din 2020 până în 2028, întrucât există pericolul persistenţei unor reţele care să conlucreze cu mafia economico-financiară autohtonă, străină sau mixtă. În al doilea rând, pentru că în cele două mandate clasa politică (în primul rând parlamentarii) poate fi schimbată integral prin aplicarea Metodei ştiinţifice de selectare a liderilor politici.

10. Programul lunar de lucru al parlamentarilor

Aceştia vor fi prezenţi, în Senat şi Camera Deputaţilor, trei săptămâni, consecutiv. Celor din Provincie nu li se vor deconta, în acest interval, drumurile acasă, în judeţele din care provin. Ei îşi vor acoperi aceste cheltuieli din buzunarul propriu, iar în cazul în care vor întârzia, lunea, la întoarcere, vor fi amendaţi cu 1500 de lei şi ziua respectivă le va fi tăiată.
La a doua ispravă de acest fel, amenda creşte la 2500 de lei, urmând ca la a treia, de pe întregul mandat, parlamentarul să fie retras definitiv, fără a putea fi înlocuit. Ultima săptămână, din fiecare lună, este rezervată cabinetelor parlamentare şi problemelor din Circumscripţiile în care au fost aleşi, pentru care drumurile, fără diurnă, vor fi decontate.

11. Cercetarea penală a deputaţilor şi senatorilor fără avizul Parlamentului

Trebuie să existe şi în România imunitate parlamentară, însă numai în două situaţii. Sub cupola Parlamentului şi la deplasările în străinătate, evident, doar în interes de serviciu. Există, însă, cazuri/momente când procurorii solicită ridicarea imunităţii unor deputaţi şi senatori pentru fapte grave (corupţie, constituire şi participare la reţele mafiote, trădare etc.), dar constatăm că echipa din care provin aceştia face zid în jurul lor. Şi doar cu voturile Opoziţiei, poate nici acelea toate, făptaşul rămâne în fotoliul său, bine-mersi.
Din acest motiv, dar şi pentru a fi scutiţi de lacrimi de crocodil şi de o revenire spectaculoasă la tribună a respectivului mizerabil, este necesar să curmăm această scandaloasă stare de fapt, printr-o obligaţie elementară înscrisă tot în dreptul partidelor politice.
Care să permită cercetarea penală a acestora fără avizul Parlamentului. Această obligaţie ar demonstra, efectiv, că, dincolo de funcţii, toţi suntem egali în faţa legii.

12. Dublarea pedepselor pentru parlamentari

Indiferent de natura faptelor, parlamentarii condamnaţi definitiv vor avea parte de dublarea pedepselor. Iar celor judecaţi pentru corupţie, implicarea în diferite reţele mafiote, specializate în trafic de carne vie, droguri, arme, dar şi pentru trădare şi alte fapte deosebit de grave li se vor confisca, integral, averile. În toate aceste situaţii, parlamentarii condamnaţi vor executa integral pedepsele, indiferent de vârsta pe care o au şi nu vor beneficia de graţiere sau amnistie.


13. Reţinerea unei garanţii lunare din indemnizaţia de parlamentar

Fiecărui parlamentar al Puterii, din partidul de guvernământ sau Alianţele la Putere, i se va reţine, lunar, 20% din indemnizaţia cuvenită. În timp ce pentru parlamentarii Opoziţiei procentul este de 10%. Reţinerile pot fi recuperate la sfârşitul anului, proporţional, în funcţie de procentul de realizare al obiectivelor din Programul de guvernare al partidului/partidelor de la Putere. Această obligaţie va creşte eficienţa în aplicarea Programului de guvernare.
Dar va avea ca efect şi schimbarea atitudinii Opoziţiei, care va trebui să îşi redefinească poziţia şi să renunţe la a mai face Opoziţie de dragul Opoziţiei. În felul acesta promisiunile electorale, imposibil de realizat, dar lansate pentru a ademeni la vot electoratul se vor reduce substanţial. Logica simplă ne spune că niciunul dintre parlamentari nu poate fi atât de tâmpit, încât să îşi permită să piardă aceste procente, care, la momentul acesta, reprezintă pierderi, din buzunarele proprii, cuprinse între 10-20 mii lei pe an.

14. Parlamentarii, rudele şi afinii sub lupa ANI, cel puţin odată pe an

Parlamentarii români, rudele şi afinii lor, până la gradul patru, inclusiv, vor fi verificaţi cel puţin odată pe an de către ANI. Şi, din acest motiv, îşi vor depune, reînnoite, declaraţiile de avere la începutul fiecărei sesiuni parlamentare. Cei găsiţi în offside vor fi retraşi şi li se vor confisca averile nejustificate, urmând a fi înlocuiţi cu cei aflaţi pe listele de partid în poziţiile următoare.
Se impune, de asemenea, ca atât parlamentarii, cât şi rudele şi afinii lor până la gradul patru, inclusiv, să nu deţină conturi în Paradisurile fiscale, în caz contrar vor beneficia de acelaşi tratament.

15. Urmărirea aplicării Programului de Guvernare

Pentru a pune în practică, rapid, obiectivele Programului de Guvernare al partidului sau Alianţei aflate la Putere, acesta se va repartiza, din start, pe fiecare din cei patru ani de guvernare/mandat, aprobat de Parlament. Simultan, se va constitui o Comisie specială, pluripartită, alcătuită din reprezentanţi ai Consiliului Economic Fiscal şi din specialişti din toate domeniile ce fac obiectul respectivului program. Constituită sub egida preşedenţiei, Comisia va analiza trimestrial/semestrial stadiul realizărilor pe fiecare domeniu.
Dacă în primii doi ani nu se realizează cel puţin 40% din obiectivele avute în vedere, premierul va fi demis automat de către Parlament, în integralitatea sa (Putere şi Opoziţie).

16. Eliminarea pensiilor speciale ale demnitarilor

Şi rediscutarea cuantumului indemnizaţiilor, a sumelor forfetare pentru birourile parlamentare, a diurnelor şi a altor stimulente în bani. Sunt de acord ca un parlamentar să îşi poată permite un anumit standard de viaţă, prin comparaţie cu majoritatea categoriilor de angajaţi, însă parlamentarii români demonstrează că nu au nici bun simţ şi nici limite, ajungând, aproape fără excepţie, să creadă că totul li se cuvine. Acesta este şi unul dintre motivele principale pentru care mulţi dintre ei şi-au făcut şi continuă să îşi facă de cap, motiv pentru care trebuie aduşi în rând cu oamenii.

17. Interzicerea traseismului liderilor politici aleşi sau numiţi

Traseismul politic, la nivelul instituţiilor politice şi din administraţia publică încurajat, periodic, exploatează slăbiciunile omeneşti ale unei părţi distincte din această categorie de slujbaşi (lipsă coloană vertebrală, şantaj, slabiciune majoră în faţa unor sume importante, dar şi în faţa unor funcţii promise) relevă nivelul extrem de redus de moralitate şi responsabilitate, de până acum, a celor aleşi sau numiţi în aceste funcţii.
Aceste vicii, care au adus şi pot aduce, în continuare, prejudicii imense României şi cetăţenilor săi, nu pot fi vindecate în niciun fel. Ele pot, totuşi, să dispară doar odată cu dispariţia purtătorilor lor. Iar purtătorii în cazul de faţă, slujbaşii de care am pomenit, or să dispară după ce vor trece prin furcile caudine a celor patru Teste câte numără Metoda ştiinţifică de selectare a liderilor politici.
Trecerea de la un partid la altul, în cazul parlamentarilor, atrage după sine retragerea respectivului plimbăreţ, începând cu data migrării, pe durata unei sesiuni parlamentare complete, din anul în curs sau din anul următor, fără ca acesta să fie plătit. După apariţia celui de-al treilea caz de traseism, în cadrul aceluiaşi partid, toţi trei vor fi retraşi definitiv din Parlament, fără posibilitatea de a fi înlocuiţi. Celelalte categorii de slujbaşi, care încalcă această regulă, vor fi retraşi, automat, din posturile/funcţiile pe care le ocupă şi vor fi înlocuiţi prin concurs.

18. Numărul maxim de ministere

Începând din 2020, pentru următorii 12 ani, numărul maxim de ministere nu va depăşi 16-18. Se va proceda la reducerea drastică a funcţionarilor din ministere, Agenţii din subordinea acestora şi guvernamentale, cât şi instituţii deconcentrate din teritoriu. Angajările se vor face exclusiv pe bază de concurs: Test psihiatric, Test de responsabilitate, Test profesional şi Test managerial pentru toţi şefii de compartimente, directorii şi subsecretarii de stat.

19. Numirea miniştrilor şi a secretarilor de stat

În plus faţă de Testele aplicate liderilor politici aleşi aceştia vor suporta o Testare profesională şi un Test managerial, pentru a avea garanţia că ministerele nu vor fi conduse de personaje aut profesional şi managerial, veniţi pe filiera clientelei politice sau/şi a banilor. Şi care, în afară de a executa întocmai şi la timp ordinele liderului de partid sau/şi ale premierului, nu vor face decât să se facă de ruşine şi să ne facă de ruşine.

20. Limitarea Ordonanţelor de Urgenţă

Frecvenţa Ordonanţelor de Urgenţă, dar mai ales practica nocivă de a transforma orice moft sau orice trăsnaie a liderului de partid, a premierului sau a consilierilor acestora în Ordonanţă de Urgenţă toacă nervii cetăţenilor şi frânează sau chiar zădărnicesc treburile ţării. Din acest motiv Ordonanţele de Urgenţă se vor limita la una pe sesiunea parlamentară, doar în cazuri excepţionale fiind tolerată şi cea de-a doua.

21. Regândirea modului de accesare a fondurilor europene

Se va gândi şi pune în practică un program de îmbunătăţire majoră şi simplificarea accesării fondurilor europene, ce se va derula pe maximum 4 ani, între 2020-2023, indiferent ce partid va fi la guvernare. În primii doi ani vor fi trimişi la Bruxelles 300 de tineri destoinici (în două tranşe - 150 şi 150) pentru specializare în materie de fonduri europene, cât şi posibilităţi de accesare. Ei vor fi recrutaţi, pe bază de concurs, din toate judeţele, în număr egal, de către partidele politice şi vor fi susţinuţi financiar, pe durata specializării, cu fonduri guvernamentale şi provenite de la firmele private interesate. După specializare se vor întoarce în judeţele de origine şi vor funcţiona pe lângă primării şi Consiliile judeţene (acolo unde se pot creea asemenea posturi), sau îşi vor înfiinţa firme proprii şi, pe durata a cel puţin trei ani, vor încheia, obligatoriu, contracte cu Primăriile şi Consiliile Judeţene.

George LÂNĂ