Istoricul Victor Neumann împlinește astăzi vârstă de 65 ani, iar cu acest prilej, Academia Română, filiala Timișoara, devansând cu câteva zile momentul, i-a oferit distinsului om de cultură bănățean, Diploma de Excelență. 

Acum câțiva ani, într-un interviu acordat ziarului „Timișoara”, întrebat fiind despre identitatea domniei sale, prof. Neumann a răspuns că este „un om al locului acestuia. Timișorean și bănățean deopotrivă”. Născut la Lugoj, în 28 octombrie 1953, în familia unor intelectuali bănățeni de condiție burghezo-aristocratică (mama, Ana-Cătălina, născută Gherban, educatoare, tatăl, Andrei Neumann, contabil), Victor Neumann a moștenit din familie, trăsăturile multi- și interculturale ale Banatului istoric, fiind purtătorul identității acestei zone a României, o zonă în care amalgamarea valorilor civilizaționale are rang patrimonial. 

Așadar, Victor Neumann, o personalitate care poartă în ființa sa, o părticică din patrimoniul Banatului istoric, și-a încheiat studiile gimnaziale și liceeale în județul Arad, în localitatea Ineu (1960-1972), urmând apoi, între 1972-1976, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, încheindu-și studiile universitare odată cu obținerea licenței în istorie și științe sociale, cu o teză despre contribuția periodicelor de limbă română, maghiară și germană la afirmarea istoriografiei din Transilvania în secolul al XIX-lea, coordonator al tezei fiindu-i prof. dr. Pompiliu Teodor. 

În anul 1992, Victor Neumann și-a finalizat studiile doctorale la Universitatea din București, cu teza intitulată „Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est (1750-1850)”, coordonator acad. Răzvan Theodorescu. A urmat studii postdoctorale la universități și institute din București, Berlin, Bonn, Paris, Viena, Budapesta, Amsterdam-Wassenaar, Washington, D.C. sub îndrumarea lui Paul Cornea, Alexander Scheiber, Domokos Kosáry, Clemens Heller, Maurice Aymard, Reinhart Koselleck.

Despre primii săi pași pe tărâmul istoriei, Victor Neumann declara pentru ziarul „Timișoara”: „La început a fost o atracție sentimentală, o curiozitate de copil și de adolescent pentru personajele, personalitățile și faptele trecutului românesc și european”, iar despre anii de studenție, la Universitatea clujeană, Neumann își amintește: „Studenția mea la Cluj a fost una frumoasă. Am avut condiții foarte bune de studiu, amfiteatre, săli de seminar, biblioteci, cantine și mâncare bună și mai ales profesori excepționali. ... când am urmat cursurile Facultății de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” avea deja o vechime de o sută de ani, un statut academic de nivel european, o organizare respectând criteriile instituțiilor de învățământ superior moștenite de la generațiile precedente. Universitatea clujeană coopera și atunci cu instituții similare din Germania, Austria, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Italia, S.U.A. În scurta perioadă de relaxare a regimului comunist - 1968-1974 -, unii dintre profesorii noștri fuseseră la studii în străinătate, avuseseră ocazia să predea în universități importante din Europa de Vest sau din Statele Unite ale Americii. Ca student, fusesem fascinat de cursurile de istorie și istoriografie ale lui Pompiliu Teodor și Camil Mureșanu, de expunerile lui Imreh István, de conferințele, seminariile și îndrumările științifice ale lui Samuel Goldenberg, de cooperarea cercetătorilor Viorica Pervain, Ioan Dani, Konrad Gündisch. Cu toții aveau un farmec aparte, cu toții contribuiseră la prestigiul facultății și al universității. Îmi aduc aminte cum amintiții cercetători ai Institutului de Istorie situat pe str. Napoca nr. 10 îmi deschideau ușa la orice oră, își făceau timp să discute cu mine orice temă de istorie, să mă ajute în studiul documentelor și în pregătirea tezei de licență. Îmi erau foarte dragi și, recunosc, atitudinea lor m-a marcat atât în cursul pregătirii, cât și de-a lungul activității profesionale de aproape patru decenii”.

Referitor la susținerea tezei de doctorat, teză pe care profesorul Victor Neumann și-a susținut-o la București, profesorul Bogdan Murgescu, astăzi directorul Școlii Doctorale a Universității din București, rememorează: „Am amintirea susținerii sale strălucite de doctorat în 1992, eu fiind încă tânăr asistent. Am avut privilegiul să văd o teză de înaltă ținută. (...). Am avut privilegiul de a ne adăpa la energia și la subtilitatea intelectuală a domnului Neumann pentru că domnul Neumann nu este doar un istoric și un intelectual de înaltă clasă și care are finețea analizei, dar este și un animator al cercetărilor istorice și al vieții culturale în ansamblul ei. Este un lucru extraordinar să interacționezi cu un asemenea om și să câștigi energie pozitivă, stimulat fiind și în direcția istoriei conceptuale, sens în care am și colaborat”.

Istoricul Victor Neumann este cofondator - împreună cu profesorul Armin Heinen de la Universitatea din Aachen - și director (din 2008) al Școlii Doctorale Internaționale de Istorie Conceptuală „Reinhart Koselleck” din cadrul Universității de Vest din Timișoara, este colaborator periodic al revistelor culturale românești „Orizont” (Timișoara), „Timpul” (Iași), „Observator Cultural” (București), „Revista 22” (București), „Dilema”/ „Dilema Veche” (București), „Apostrof” (Cluj-Napoca), „Idei în Dialog” (București), „Altitudini” (București) etc., publicând peste 500 de articole. A primit premii și distincții pentru merite deosebite în activitatea științifică, didactică și de cercetare. Academia Română i-a conferit Premiul „A.D. Xenopol” pentru volumul „Tentația lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est”, volum care a fost respins de două ori de cenzura regimului comunist (în anii 1988 și 1989), fiind publicat, în prima ediție, în anul 1991, până atunci, regimul totalitar din România acelor ani, reproșându-i, printre altele, profesorului Neumann că, în paginile cărții identifică și prezintă legăturile lingvistice, spirituale și culturale ale României istorice, cu Occidentul Europei.

Din experiența națională și internațională (didactică si de cercetare) a profesorului Victor Neumann, amintim aici: cercetător științific între 1995-1997 - Bursa N.A.T.O. de cercetare cu tema „Educația civică și drepturile omului într-o perspectivă multiculturală. Cazul României”; 1-30 aprilie 1999 - Profesor invitat (Visiting Professor) la 12 universităţi si colegii din S.U.A.; iunie - iulie 1993 Cercetător știinţific invitat - bursier al International Research and Exchanges Board (IREX), Washington, D.C., S.U.A.; 5-23 iulie 1999 -  Profesor invitat (Visiting Professor) la Central European University, Budapesta, (Ungaria), Școala de vară: „Jews and Nationalism in the Modern Era”; iunie - septembrie 1999 Cercetător știinţific invitat, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, Franţa.Tema cercetării: „Comunism și fascism în România. O perspectivă comparativă” etc.

Anul acesta, la o editură bucureșteană, a apărut volumul realizat de profesorii timișoreni Miodrag Milin și Florin Lobonț, „Victor Neumann. Istoricul și opera”. Volumul are prefața semnată de profesorul Miodrag Milin, o prefață intitulată „Personalitatea istoricului și originalitatea operei”, 6 interviuri susținute de istoricul Victor Neumann, în diferite publicații ce apar în România, interviuri din anii 2003, 2006, 2011 (două), 2007 și 2017. 

Postfața volumului poartă semnătura profesorului Florin Lobonț și este intitulată „Gândirea istorică între fapte și concepte: fragment dintr-o biografie intelectuală”. Ultimile pagini ale volumului, cuprind un C.V. al omului de cultură, istoricului și profesorului Victor Neumann, lista publicațiilor domniei sale și ilustrații din diverse momente ale vieții personale, dar și ale vieții academice.

Prima ediție a volumului intitulat „Victor Neumann. Istoricul și opera”, ediție realizată de profesorii timișoreni Miodrag Milin și Florin Lobonț, a fost prezentată pentru întâia oară, în ziua de 3 iunie 2018, la cea de-a XIII-a ediţie a Salonului Internațional de Carte „Bookfest”, la București. În 14 iunie 2018, volumul „Victor Neumann. Istoricul și opera”, a fost lansată la Timișoara, în Librăria „La Două Bufnițe”. 

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de viaţă şi a 40 de ani de activitate ştiinţifică a eminentului cercetător şi profesor Victor Neumann, la Academia Română, filiala Timișoara, eveniment ce a avut loc, în organizarea filialei Timişoara a Academiei Române şi a Institutului de Studii Bănăţene, joi, 25 octombrie 2018, volumul „Victor Neumann. Istoricul și opera” a fost prezentat invitaților la această sărbătoare, cei doi cercetători și profesori timișoreni, care s-au ocupat de apariția acestei prime ediții a volumului, Miodrag Milin și Florin Lobonț, fiind prezenți la acest moment festiv. A susținut un moment oratoric, elogiind activitatea istoricului bănățean Victor Neumann, președintele onorific al Filialei Timişoara a Academiei Române, academician Ion Păun Otiman. 

Întrebat fiind despre știința istoriei în zilele noastre și despre tendinţele orientării ştiinţei istorice în lumea globalizată a zilelor noastre, profesorul Victor Neumann a răspuns astfel, pentru ziarul „Timișoara”, într-un interviu acordat publicației noastre în iarna anului 2015: „Aidoma altor discipline umaniste și social-politice, după al doilea război istoria a beneficiat de multiple înnoiri metodologice. De unde și îmbogățirea sau schimbarea perspectivelor de investigare și interpretare. Astăzi este cu totul insuficient să te preocupe doar adunarea faptelor și descrierea lor într-o ordine cronologică. Interesul istoricului vizează omul, descoperirea identității lui, a valorilor/principiilor care l-au format, a culturii sale comportamentale. Marc Bloch spunea că «realitatea umană este enormă și pestriță» și că acesteia trebuie să-i acordăm atenția noastră spre a o descifra. Cum? Făcând efortul de a înțelege, și aceasta pentru că niciodată nu înțelegem destul. Istoricul nu este o mașină de înregistrat și reprodus date, nume, cifre. Chiar și atunci când se rezumă să povestească, el descoperă, analizează, problematizează. Trebuie să-i dăm dreptul istoricului de a selecta,  a compara, a invoca diferențele și asemănările dintre evenimentele unui timp și ale altui timp, cele venind dintr-un spațiu și cele născute într-altul. Dreptul de a interpreta”.          

Intelectual erudit al Banatului, parte a elitei culturale românești și europene pentru ceea ce este cunoscut în periodizarea istoriei, epoca modernă, adept al valorilor Luminismului Ecumenic, prof. univ. dr. Victor Neumann a desfășurat și desfășoară o activitate de studiu și cercetare, dedicându-și o bună parte din viață interpretării istoriei și proiectării trecutului, pentru viitor, nemulțumindu-se să redea ani, fapte și biografii, discipolilor săi, ci încercând să creeze o societate a viitorului, atât pentru România, cât și pentru Europa, prin aceasta, eminentul cărturar român-bănățean, manifestând dincolo de a fi filosof, o vocație de viitorolog. Prin activitatea sa științifică, pedagogică și de cercetare, omul de cultură Victor Neumann dă dovadă că este unul din intelectualii umaniști care nu așteaptă schimbarea, ci este capabil să o producă prin ideile enunțate, încercând să armonizeze trecutul, cu prezentul și, mai ales, cu viitorul, pentru progresul României, pentru îmbogățirea civilizației Europei. La mulți ani, domnule Victor Neumann!!! Multă sănătate, vă dorim!!! 

Cornel Seracin