Eveniment deosebit pentru credincioşii din comuna Dudeştii Noi în duminica din 6 iunie. La orele serii a avut loc ceremonia de punere a pietrei de temelie la noua biserică ortodoxă, cu Hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, ce urmează să se construiască în comuna de lângă Timişoara.
Cu multă căldură a fost întâmpinat pentru a participa la eveniment Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan. I-au ieşit în întâmpinare Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi, Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic şi principalul finanţator al construcţiei noului lăcaş de cult, preotul paroh Ionuţ Cristea, copii – îmbrăcaţi în straie populare – cu pâine şi sare, dar şi soborul de preoţi, veniţi din localităţile învecinate, care a slujit alături de Înaltpreasfinţia Sa Ioan. Răspunsurile la slujbă le-a dat Corul Bisericii „Sfântul Dimitrie” din localitate. ÎPS Ioan a fost însoţit de părinţii consilieri Marius Petru Sfercoci şi Timotei Anişorac.


Pa piatra sfinţită de Mitropolitul Banatului. şi care a fost pusă la temelia noului lăcaş de cult, stă scris: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, s-a pus temelia acestei biserici întru cinstea şi pomenirea Pogorârii Sfântului Duh sub arhipăstorirea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în anul mântuirii 2021”.


Părintele Mitropolit Ioan a rostit, în faţa mulţimii de enoriaşi care au ţinut să fie martorii acestui eveniment, un cuvânt din care redăm: „Iubiţi credincioşi, după cum aţi văzut, au fost patru preoţi în patru părţi, în formă de cruce, ale acestei biserici care au citit rugăciuni către preabunul Dumnezeu ca să putem duce la bun sfârşit ridicarea ei. Ne-am rugat apoi lui Dumnezeu să sfinţească apa cu care vom stropi locul acesta şi pe frăţiile voastre. Ne-am rugat lui Dumnezeu să binecuvinteze untdelemnul care se va pune pe piatra aceasta de temelie, o piatră de marmură pe care, probabil, peste sute şi mii de ani, o va găsi cineva şi va pomeni atunci de frăţiile voastre, cei ce veţi zidi această biserică. Să ştiţi, însă, că am venit şi eu cu o piatră adusă din muntele Sinai. Pe ea este imprimat rugul acela care ardea şi nu se mistuia când s-a arătat Dumnezeu lui Moise. Piatra aceasta a auzit cum a grăit Dumnezeu cu Moise pe muntele Sinai şi la temelia bisericii dumneavoastră am ţinut să aduc această piatră şi s-o pun sub altarul ce se va zidi aici. La fiecare biserică, de când sunt ierarh, am adus câte o piatră din Ghetsimani, am pus la temelia unei biserici o piatră din muntele Golgota. N-a fost biserică la a cărei temelie să fi participat şi să nu fi pus o piatră din Ţara Sfântă. Piatra aceasta mi-a fost adusă din Sinai în urmă cu câţiva ani de una dintre maicile care sunt prezente şi aici”.


Părintele paroh şi enoriaşii din Dudeştii Noi au marcat cu spice de grâu, florile câmpului şi tricolorul românesc spaţiul pe care se va construi biserica. „Vă rog pe toţi să intraţi în biserică!”, i-a îndemnat Părintele Mitropolit pe cei prezenţi.


„Binecuvântat să fie Dumnezeu care cu harul iubirii de sus a binecuvântat o piatră care va sta la temelia acestei biserici, dar care a binecuvântat mai întâi de toate dragostea cea fierbinte a părintelui şi a credincioşilor de aici de a construi o biserică pe măsura satului şi comunităţii acesteia. Nu că biserica din faţa noastră nu ar mai fi fost bună, dar poate că mai sunt aici fraţi care ştiu în ce condiţii, pe furiş, sub teama că vor fi arestaţi sau amendaţi au ridicat aici această biserică. Întru pomenirea jertfei lor de atunci, cei care sunteţi tineri nu ştiţi cum se făcea odinioară un acoperiş de biserică, ce probleme erau cu autorităţile de stat, prin mila lui Dumnezeu avem semne că din partea autorităţilor locale va veni sprijin, şi nu doar pentru o piatră, alături de cel al dumneavoastră, la zidirea acestei biserici. Pentru biserica dumneavoastră, arhitectul s-a dus şi a cercetat multe biserici din ţară, iar biserica va semăna ca doi gemeni cu cea a mănăstirii Sinaia, de dincolo de Carpaţi, care a fost construită tot printr-o legătură cu muntele Sinai, aşa cum tot de acolo este şi piatra care s-a pus la temelia bisericii dumneavoastră. Sunt semne ale lucrării lui Dumnezeu. De aceea vă rog să fiţi tari în credinţă şi să nu daţi înapoi când va fi greu. Pentru că de astăzi nu ştiu câte nopţi întregi va mai dormi părintele, gândindu-se cu ce şi de unde va mai putea continua lucrarea. Să fiţi alături de el ca în curând, cu ajutorul lui Dumnezeu, să putem vedea o biserică cu totul deosebită, după cinstea localităţii dumneavoastră. Va rămâne peste veacuri, pentru că se va face din beton armat, ceea ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi va da trăinicia veacurilor. Ori de câte ori se va săvârşi Hramul acestei biserici veţi fi pomeniţi dumneavoastră, ca ctitori, ca cei care aţi pus o cărămidă la zidirea ei. Cât va trece Hristos pe uliţele satului dumneavoastră se va opri aici, nu va trage în altă parte. Va veni aici mereu, la fiecare Liturghie pe care o va săvârşi preotul de acum şi până la sfârşitul veacurilor. Să ştiţi că Hristos trece prin cetatea dumneavoastră îndeosebi la fiecare Liturghie şi de aceea cei care doriţi a vă întâlni cu El păşiţi pragul bisericii. Locul acesta, din tot satul, şi L-a ales Hristos. Nu eu am ales locul acesta, eu doar împlinesc voinţa şi binecuvântarea lui Hristos ca pe locul pe care şi L-a ales de când a creat Dumnezeu cerul şi pământul să nu se ridice altceva. Toţi cei care aţi păşit dincoace de drapele aţi păşit în loc sfânt şi binecuvântat de Dumnezeu. Am vrut să-mi las încălţămintea când am ajuns aici, să vin desculţ, să păşesc pe locul acesta. Mare este taina construirii unei biserici. Să vă faceţi casă dumneavoastră, să vă faceţi cuib copiilor dumneavoastră, dar ajutaţi-L pe Dumnezeu să-şi facă şi El casă în satul dumneavoastră. Părintele a prezentat aici şi imaginea cum va arăta biserica. Este o biserică cu totul deosebită şi va avea un duh cu totul ortodox, o arhitectură bizantină, adusă de dincolo de Dunăre, din Bizanţ. Cum spunea şi Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ vine spre noi.
Iubiţi fraţi şi surori, este minunea lui Dumnezeu, care iubeşte neamul nostru, pentru că sunt măreţe catedrale în Occident şi, din nefericire, astăzi sunt goale şi în ele se desfăşoară doar concerte. Iată, poporul român, care a trecut printr-o grea încercare, reînvie. Şi iată că nu ne ajung bisericile. Aşa că este un har deosebit pe care Dumnezeu îl are faţă de neamul nostru românesc. Dumnezeu să binecuvinteze holdele dimpejurul comunei dumneavoastră şi din tot Banatul. I-am rugat pe părinţi ca de Rusalii să iasă şi să binecuvinteze bobul de grâu ca să nu lipsească pâine de pe masa românului. Vă mulţumesc că nu v-aţi lăsat duşi de unii şi de alţii, care spuneau că vor fi mari furtuni în Banat astăzi. Mila lui Dumnezeu... Am fost de dimineaţa la sfinţirea unei biserici unde lucrul s-a încheiat şi, peste câteva ore, am început lucrul la o nouă biserică, în pace, în linişte şi în soarele binecuvântat de Dumnezeu, care sărută crucea de pe biserica dumneavoastră, cum sărută satul dumneavoastră şi, metaforic vorbind, merge să sărute şi să binecuvinteze alte neamuri şi popoare. Rămâneţi cu bine!”, a mai spus ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului.


Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, fost primar şi locuitor al localităţii, s-a adresat şi consătenilor săi: „Ne bucurăm să-i avem alături de noi pe Înaltpreasfinţitul Ioan, pe preacucernicii părinţi, care sunt părtaşi la bucuria noastră. Atunci când pui temelia casei tale e prilej de bucurie. La fel, această casă este a noastră, a întregii comuităţi. Avem în faţă mărturia luptei pe care au dus-o generaţiile care încă mai au reprezentanţi printre noi de a0şi construi o casă în mijlocul unei comunităţi în care se simţeau străini, în mijlocul unei comunităţi religioase diferite de a noastră. Totuşi, au îndrăznit, au încercat şi au reuşit. Între timp familia noastră s-a mărit, a crescut de la an la an şi casa a devenit neîncăpătoare. A venit momentul ca generaţia noastră să facă acelaşi pas pe care l-au făcut cei care au zidit biserica veche. E o misiune foarte importantă şi mă bucur că avem aici şi copii, cărora le spun să ia aminte la acest moment foarte important, pentru că peste ani vor spune şi ei, la rândul lor, copiilor lor că au fost şi au pus o pietricică la zidirea casei noastre. A fost o muncă a generaţiilor de oameni şi va fi, în anii următori, o muncă să ducem la bun sfârşit acest proiect. Se va implica şi Primăria, prin domnul primar şi domnii consilieri, dar se va implica şi Consiliul Judeţean, pentru că nu am uitat de unde am plecat. Dar cea mai importantă implicare şi pietricica cea mai importantă pe care o punem la această casă e cea pe care o punem fiecare dintre noi. De aceea vă rog să nu-l lăsaţi singur pe părintele Cristea şi să-l ajutăm la fiecare pas în această încercare capitală pentru noi ca familie şi comunitate, de a duce acest proiect la bun sfârşit. Eu sunt încrezător, aşa cum am fost încrezător încă de la început, acum 17 ani, când iarăşi ne aflam la un început de drum foarte anevoios şi aţi văzut cât de greu a fost să ajungem unde suntem astăzi. Sunt încrezător că împreună vom face acelaşi lucru, uniţi ca o familie în jurul acestui proiect de suflet pentru comunitatea noastră. Vreau să mulţumesc şi părintelui Gaşpar, care ne-a îndrumat spiritual în toţi aceşti ani până a ieşit la pensie, vreau să mulţumesc părintelui Cristea, care a avut curajul, puterea şi ambiţia să se înhame la o astfel de încercare, mulţumesc Primăriei şi Consiliului Local Dudeştii Noi şi lui Raimond-Ovidiu Rusu, vecinul nostru de comună, dar omul cu una dintre cele mai importante contribuţii la dezvoltarea localităţii noastre. Rodul muncii sale şi al familiei sale îl vedeţi peste drum de biserică; ne-a dat locuri de muncă, ne-a adus venituri la bugetul local şi, iată, se angajează să contribuie substanţial şi la ridicarea lăcaşului nostru de cult”.


Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi, a rostit şi el câteva cuvinte: „Noi, încă de la început, ne-am angajat să susţinem acest proiect şi ne dorim din suflet să scriem istorie pentru comunitatea noastră. Într-adevăr, astăzi s-a pus doar o pietricică sfântă la temelia acestei biserici, de mâine va începe greul. Cum s-a spus deja, greul îl va duce părintele paroh Ionuţ Cristea. Dar eu am nădejdea că dumnealui pe unde a fost a lăsat în urmă lucruri foarte bune. Dumnealui a păstorit, înainte de a veni la noi, la Cadăr, unde a lăsat în urmă o casă parohială renovată, pusă la punct, şi o biserică de asemenea renovată. Ştiu aceste lucruri pentru că, prin alianţă, am neamuri acolo, care mi-au spus despre preotul nostru paroh. La început toţi erau cu îndoială, cum e lumea. În final, tot ce a făcut acolo a rămas pentru comunitate şi enoriaşi. Toţi credincioşii de acolo îl regretă şi l-ar dori înapoi pe părintele Cristea. De aceea am nădejdea că, deşi este un proiect dificil în vremuri dificile, la fel cum a ridicat această casă parohială, are ambiţia de a duce acest proiect la capăt. Îl asigur că, împreună cu consilierii locali, vom face tot posibilul, atât financiar, cât şi logistic, să-l sprijinim. Cu toţii trebuie să-l sprijinim. Dumnezeu să ne ajute!”.


Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic şi principalul susţinător financiar al acestui proiect, a dezvăluit motivele pentru care a ales să facă acest gest pentru comunitatea dudeşteană: „Cu mulţi ani în urmă, în iarna anului 2003, când eram cu toţii încă o singură comună, ceva m-a adus aici. Am adus familia, chiar am avut certuri cu ei, pentru că ei doreau să se dezvolte la Dumbrăviţa, unde aveam sediul firmei. Am spus că acesta este locul unde noi, familia noastră, ar trebui să ne implicăm. În martie 2004 am cumpărat vechea fermă de taurine a IAS-ului şi ne-am apucat de treabă. Tot în 2004 noul nostru preşedinte Alin Nica, finul meu, a ajuns primar al acestei localităţi. L-am cunoscut, ne-am împrietenit, ne-am ajutat unul pe celălalt şi cred că împreună am ajuns aici, iar comuna Dudeştii Noi a devenit o comună înfloritoare, prosperă şi cu un viitor strălucit. În 2012 Dumnezeu mi-a călăuzit paşii şi am ajuns primar al comunei Becicherecu Mic. Am colaborat cu Alin şi am făcut proiecte împreună, atât pentru comuna Dudeştii Noi, cât şi pentru comuna Becicherecu Mic. Acum, împreună cu noul primar, Ion Goşa, suntem, de asemenea, implicaţi în proiecte comune, cum ar fi cel cu gazul metan, cu extinderea canalizării şi multe altele. Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vă mărturisesc că din momentul în care părintele Ionuţ Cristea mi-a arărat acest proiect am ştiut că trebuie să fiu alături de comunitatea din Dudeştii Noi, să mă implic din nou şi, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, am vorbit şi cu familia, vreau să participăm cu tot ce este nevoie pentru ca acest sfânt lăcaş să fie finalizat şi să ne bucurăm împreună peste câţiva ani şi de sfinţirea lui. Vreau să vă mulţumesc că mi-aţi dat această ocazie şi să vă urez tuturor multă sănătate!”.


În final părintele paroh Ionuţ Cristea a mulţumit tuturor celor prezenţi şi i-a invitat la o agapă frăţească, moment care a închis ziua solemnă de la Dudeştii Noi.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Anton BORBELY