În vederea pregătirii demarării Programului TimCultura din anul 2023 și pentru o bună desfășurare a procesului de finanțare, Consiliul Județean Timiș organizează în data de 26.01.2023, de la ora 14, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, o sesiune de informare privind Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret.

Sunt invitate să participe toate persoanele implicate în elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă acordată de CJT, atât din cadrul UAT-urilor cât și din partea ONG-urilor și fundațiilor.

Pentru documentare, Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice și de tineret poate fi consultat la următorul link: https://www.cjtimis.ro/infocjt/admin/upload/cry649nt8mj2.pdf.