La editura eLiteratura a apărut volumul de versuri „Doar trei cuvinte”, semnat de Adalbert Gyuris, pictor, sculptor, poet şi publicist român. În postfaţa cărţii, Vasile Poenaru spune: „Scriitorul şi poetul Adalbert Gyuris propune o nouă specie lirică, obţinută prin concentrarea extremă: poezia formată din numai trei cuvinte. Aplicând această formulă inovatoare, ne oferă în cadrul volumului de faţă numeroase scântei de emoţie şi idee care ne stimulează să ne punem sufletul şi mintea în mişcare. Poetul ne ajută să înţelegem puterea extraordinară a cuvântului, a imaginii artistice atunci când mânuitorul lor este un creator inspirat şi talentat, care pătrunde structurile cele mai profunde ale gândirii şi simţirii umane şi vibrează la unduirile pline de semnificaţie ale acestora”.


Simplitatea este ceea ce atrage

Dumnezeu ne vorbeşte prin oameni şi tot Dumnezeu ni-i pune în cale. L-am primit pe domnul Gyuris, cu cererea dânsului de a traduce versurile-i albe „Doar trei cuvinte” în limba rusă cu mare drag. Am fost fascinată de creaţia dânsului în cele trei cuvinte, atât de pură, de sinceră şi am acceptat să-l ajut.
Simplitatea este ceea ce atrage. Aş adăuga şi eu la acest trio în versuri destul de multe strofe, căci tare mă caracterizează simplitatea şi prudenţa adevărului spus pe scurt. Am putea vorbi aici şi de relevanţa cifrei fatidice „trei”.
În aceste câteva cuvinte, în acest pumn de strofe, este asimilată toate învăţătura vieţii – embrion ce a fost crescut, educat, dezvoltat, practicat şi demonstrat de-a lungul întregii vieţi. Se simte drumul vieţii cutreierat de-a lungul şi de-a latul, al cărui final şi totodată răspuns s-a întors la simplitate. Ea poate fi dedusă la rândul său atât de oameni cu o mare istorie cât şi fără.
„Esenţele tari se ţin în sticluţe mici”. Aparent sunt versuri simple, primitive, aşa cum vorbeste un copil, dar însăşi copilul vede adevărata parte a lucrurilor. Noi, oamenii maturi, complicăm lucrurile şi ne folosim de clişee, copilul însă nu „înfloreşte realitatea” el o vede ca atare. Ruşii au o zicală „устами младенца глаголет истина” – „adevărul vorbeşte cu buzele unui copil”.
Traducând acest text în limba rusă m-am afundat în sensul adânc al celor „doar trei cuvinte”. Îi mulţumesc pe această cale domnului Gyuris pentru faptul că m-a ales pe mine pentru a face această traducere. Sper să mai putem colabora şi în viitor. Mult succes!


Claudia Izotov (Viena)

O mini cântare a cântărilor

Răspund şi eu, ştiu, târziu, cu scuzele de rigoare, traversez o perioadă de supraîncărcare profesională, care chiar nu îmi mai lasă timp de nimic. Nu e nicio rea intenţie, poate ai reuşit să mă cunoşti şi să recunoşti că atunci când fac ceva, o fac cu toată omenia. Mult succes!!!...
Adalbert Gyuris, neobosit căutător al comorilor lirice, forând adânc în filoanele sufletului său luminos, reuşeşte să aducă în faţa cititorilor crâmpeie ale unei înţelepciuni înrădăcinate în firea sa de bun creştin, de Om, de părinte şi fiu. DOAR TREI CUVINTE reprezintă tocmai această nevoie de înţelepţire şi de exprimare a înţelepciunii, cu simplitatea şi dăruirea creatorului de frumos, care nu încetează să vorbească despre lucrurile esenţiale ale vieţii: Credinţa, Nadejdea, Dragostea. „Doar trei cuvinte” reprezintă emoţiile şi perceptele unei gândiri filosofice intrinseci, care doresc să reconfirme faptul că discursul liric este de fapt un... „multum in parvo”, aşa precum tăcutele raze ale soarelui umplu planeta de forfota vieţii. „Doar trei cuvinte”, o mini cântare a cântărilor, pe care Adalbert Gyuris ne-o dăruieşte, din preaplinul sufletului său, cu mâinile încărcate de lumină.


Gheorghe A. Stroia (membru al Academiei
Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe)


O nouă specie lirică…

Am primit cu bucurie şi cu plăcere volumul „Doar trei cuvinte” semnat de vechiul nostru colaborator Adalbert Gyuris, mai ales că-l ştiam un bun prozator, rebusist, publicist, dar nu ştiam nimic despre activitatea sa poetică.
Asemenea poeţilor avangardişti ai secolului nostru, autorul ne propune prin această carte o nouă specie lirică, respectiv poezia formată din trei cuvinte.
La început am fost sceptic în abordarea acestui gen literar dar, odată cu lectura, am descoperit că puterea extraordinară a peniţei poate da naştere la un tumult de sentimente în numai trei cuvinte.
Cu mult talent, Adalbert Gyuris ne trezeşte prin poeziile sale sentimente, gânduri, trăiri care ne răscolesc prin profunzimea lor.
Sunt şi unele versuri a căror asociere nu o înţelegi de prima dată, dar aici descoperim profunzimea autorului care te îndeamnă la reflexie astfel încât îţi trezeşte sentimente unele parcă adormite într-un colţ al sufletului tău, în timp ce altele parcă au propria lor viaţă la care devii părtaş.
Am savurat cu plăcere cele „trei cuvinte” ale lui Adalbert Gyuris şi am ajuns la finalul cărţii cu regretul că parcă s-a terminat prea repede, dovadă că mi-a plăcut acest joc al cuvintelor, această poveste a vorbelor iscusit narată de autor.
De aceea îl îndemn să continue pe acest drum şi să se mai „joace” cu cuvintele pentru a ne desfăta în continuare cu această putere a vorbelor puţine dar pline de esenţă.


Dragoş Nelersa (preşedinte Asociaţia Scriitorilor Israelieni de limbă Română)

Un volum neobişnuit…

Volumul de faţă, intitulat „Doar trei cuvinte” este unul neobişnuit, din mai multe motive.
Este un volum de poezie dar, mai degrabă, de poveţe, de cuvinte înţelepte.
Volumul este bilingv, româno-sârb, şi fiecare poezie are doar trei cuvinte, dar cu un mesaj clar.
Autorul este un scriitor şi publicist român, de etnie germano-maghiară, născut la 23 august 1953, în comuna Vermeş, judeţul Caraş Severin, România, ca al doilea fiu al lui Eugen Gyuris, fiind de etnie maghiară, şi Ana Gyuris, născută Bitte, de etnie germană - şvabă din Banat.
Autorul Adalbert Gyuris, în anul 1997, a emigrat în Germania şi s-a stabilit la Augsburg.
Conducerea Societăţii de Limba Română din Voivodina este dispusă pentru orice formă de colaborare benefică, şi atunci când Adalbert Gyuris a oferit acest manuscris pentru tipar am acceptat ca acest volum specific să vadă lumina tiparului la Editura S.L.R.
Cititorii vor descoperi din acest volum înclinaţiile filosofice ale autorului, meditaţiile profunde care oferă răspunsuri plauzibile, uneori surprinzător de bine cunoscute, şi care, acum, trecute printr-un filtru al autorului, încărcat de sensibilitate, devin maxime, sentinţe călăuzitoare în viaţă.
Vă dorim o lectură plăcută a acestui volum asupra căruia suntem convinşi că veţi stărui, că veţi reveni cu drag, pentru a reciti şi a vă reaminti de unele gânduri exprimate în doar trei cuvinte.
Nu în ultimul rând, dorim să subliniem şi nobilul gest al autorului acestui volum care, totodată, a suportat o bună parte a cheltuielilor de procesare şi tipărire a acestei publicaţii, pentru ca 100 de exemplare să fie făcute cadou bibliotecilor şcolare şi săteşti.


Lucian Marina (preşedintele Societăţii de Limba Română din Voievodina - Republica Serbia)

În „DOAR TREI CUVINTE” descoperim imposibilul şi misteriosul în noi

Prima dată când am început să citesc volumul de versuri „Doar trei cuvinte” al poetului, sculptorului şi pictorului Adalbert Gyuris, mi-am pus întrebarea dacă aceste versuri sunt de fapt poezie, nişte gânduri existenţiale, memorii despre viaţa poetului din trecut sau opinii despre adevăr şi imposibil, despre dragoste şi dor de copilărie.
Atunci când am început să traduc versurile în limba sârbă, am observat, odată în plus, că nu le pot traduce prin simpla transpunere a cuvintelor, ci trebuie să traduc ideea artistică.
Trebuia să înţeleg experienţa de viaţă a autorului, talentul său pentru şlefuirea strofelor formate din trei cuvinte, fără prepoziţii, conjuncţii şi alte cuvinte de legătură sau nici măcar interpuncţie.
Am înţeles că atunci când traduci gândurile care emană optimism, argumentate prin concluzii... despre iubire, energia universului, cuplul împlinit, fericire, bucurie şi minunea de a trăi într-o lume unde eşti judecat zilnic, traduci sentimentele, povesteşti trăirea, pe când gândul nu mai primeşte forma momentului ci îi stâlceşti prin traducere forma, îi dai adaosuri - alte cuvinte, care într-o limbă străină au sens, dar în limba poetului sunt un surplus, o risipă de cuvinte...
Din versurile poetului înţelegi că în spatele acestor versuri descoperi cuvinte deştepte, care ne îndeanmă să învăţăm din greşeli, să fim corecţi iar dacă suntem cinstiţi şi dorim ceva mult de tot, în viaţă vom reuşi să avem, chiar dacă între timp vom greşi.
Îп cele trei cuvinte descoperim o viaţă trăită prin speranţa poetului că adevărul va domina peste tot şi că ne vom regăsi pe noi înşine dacă încontinuu căutăm să învăţăm şi să descoperim o lume nouă.
Necunoscutul, acele cuvintele care nu se văd, „succintele creionări” (Vasile Bogdan), pe care le descoperim în urma lecturii celor trei cuvinte, sunt dorinţa poetului-artist să descoperim imposibilul şi misteriosul în noi şi să ne strecurăm „să mergem înainte” prin viaţă cu o nouă energie, cu trei cuvinte noi şi credinţa în Dumnezeu.


Dr. prof. Virginia Popovic (Novi Sad)