La Editura Brumar a văzut lumina tiparului volumul „Introducere în ortotipografie”, semnat de prof. univ. dr. Ionel Funeriu, un veritabil manual atât pentru edituri, cât şi pentru cadre didactice, studenţi sau... autori de ocazie, care pot afla din carte cum să-şi redacteze corect textele scrise, de acum, la computer.


„Regulile tipografice propuse în carte n-au fost gândite pentru a-l irita pe utilizatorul unui editor informatic, ci pentru a asigura coerenţa scrierii pe care o pune în circulaţie. Acesta e îndemnat ca, în folosul lui şi al celor publicate de el, să respecte normele tipografice tot aşa cum respectă ortografia. Profesorii, cei universitari în primul rând, sunt invitaţi să impună – în măsura în care sunt de acord cu ele – aplicarea acestor norme în lucrările de licenţă, de disertaţie sau de doctorat pe care le conduc şi, drept pildă, să le urmeze ei înşişi când îşi elaborează propriile studii. Rectorii, decanii, secretarii ştiinţifici, dacă ţin la prestigiul instituţiilor pe care le reprezintă, ar putea introduce disciplina intelectuală şi în domeniul tipografic, luând exemplu de la marile universităţi ale lumii, care impun standarde clare şi pretind aplicarea lor în documentele pe care le emit”, este recomandarea autorului „Introducerii în ortotipografie”, prof. univ. dr. Ionel Funeriu.

Anton BORBELY