Grupul de iniţiativă „Pro Liebling” îşi propune să realizeze, în această vară, în luna iunie, proiectul SUMMER CAMP LIEBLING - 2021, în cadrul căruia, prin diverse activităţi tehnice, istorico-culturale, artistice şi ecologice, copiii şi tinerii să lucreze în echipă pentru a-şi cunoaşte satul natal şi pentru a-i descoperi potenţialul, utilitatea şi frumuseţea, în scopul rămânerii pe meleagurile unde îşi au rădăcinile, în vederea contribuirii la dezvoltarea satului lor prin învăţarea despre modelare 3D, 3D print, punerea în valoare a patrimoniului istorico-cultural al Lieblingului.
Aşa cum se arată în Formularul de aplicare Ştiinţescu - Timişoara 2021, „proiectul se adresează unui număr de 30 de copii şi tineri din Liebling, cu vârsta între 10-18 ani, actuali şi foşti elevi ai şcolii din localitate, dornici să înveţe, cu deschidere la nou, cu dorinţa de învăţare a folosirii calculatorului şi platformele uzuale, noţiuni minimale de fizică şi inginerie aplicată, proiectare 3D, imprimare 3D, folosire CNC, artdesign, istoria Lieblingului-legată de perioada daco-romană si locuită de germani, educaţie ecologică - păstrarea şi dezvoltarea mediului, comunicare, spirit antreprenorial”.
Prin activităţile din acest proiect, SUMMER CAMP LIEBLING, tabără cu program de aplicaţii practice, coerente, implementate în etape, pe perioada vacanţei de vara, 2021, la Liebling, dorim să transformăm educaţia rurală într-o educaţie de calitate, cu aplicabilitate practică, de succes, recunoscută.
„Proiectul îşi propune formarea unor deprinderi cu caracter practic în domeniul IT care să îi ajute pe elevi la învăţare în pandemie, şcoala on-line fiind o alternativă la învăţarea tradiţională”.
Noua viaţă în satul românesc solicită abilităţi de folosire a calculatorului, programe de proiectare pe calculator, folosirea imprimantei 3D, CNC, educaţie ecologică, pictură, fotografie clasică şi fotografie cu drona, folosirea ARDUINO, simulatorul de condus maşina şi avionul.
Revista „Bună - dimineaţa”, organul de presă al Asociaţiei „Pro Liebling”, va oglindi activităţile desfăşurate pe tot parcursul taberei aşa cum a făcut-o la fiecare ediţie a Taberei de tradiţii şi creaţie „Vara la Liebling”.
Echipa de proiect, formată din persoane profesioniste şi cu experienţă, va fi condusă de tânărul inginer Mihai Petru Mărghitaş. Cu gândul la crearea unei legături între generaţii şi a unui model de bună practică, grupul de iniţiativă vrea să transmită mai departe experienţa dobândită, adoptând motto-urile de succes: OMUL SFINŢEŞTE LOCUL şi VEŞNICIA S-A NĂSCUT LA SAT. La dorim succes participanţilor la proiect.

Prof. Irina GOANŢĂ