Părintele Ionel Popescu, apreciat pentru cărțile sale, precum şi pentru activitatea pastoral - misionară, aduce în atenția cititorului profan un nou volum. Titlul face referire la bucurii, la pridvor și, mai ales, la credința strămoșească, toate acestea puse într-un liant aduc cititorului vibrația unor noi înțelesuri, unele simple, lipsite de complexitatea terminologiei teologice, astfel încât să poată fi pătrunse în simplitatea lor de toți cei care vor să se inițieze în lumea religioasă.
Cartea „Bucurii din pridvorul credinței strămoșești” a fost scrisă de părintele Ionel Popescu în decursul unui an, un an pandemic, numai bun de stat și cugetat către cei mai puțin inițiați în tainele limbajului teologic. Începuturile scrierii volumului se regăsesc în prima zi din luna lui Mărțișor a leatului 2020 și se încheie la finalul lunii martie din anul în curs, 2021.


„Experiența dobândită în anii mulți de pastorație și desele convorbiri avute cu credincioșii în scaunul de spovedanie ori pentru oficierea unor slujbe de Cununie, Botez, înmormântare, de pomenire a celor adormiți și de sfințire a casei, mi-au întărit convingerea că mare parte dintre ei nu cunosc noțiunile elementare ale doctrinei creștine și simbolismul ori semnificația ritualurilor, Tainelor, ierurgiilor, cunoștințele lor de natură biblică ori patristică fiind minimale.
Ținând seama de aceste aspecte, în articolele elaborate am evitat utilizarea unor termeni teologici mai puțin accesibili credincioșilor obișnuiți și am folosit un limbaj «adaptat la auditoriu», așa cum am fost învățați, de altfel, în vremea studiilor teologice”, mărturisește părintele Ionel în „Argument”.


Cartea conține peste 190 pagini, pe cuprinsul cărora se pot citi articole din domeniul teologiei, dar și din domeniul istoriei și literaturii.
Cuvântul introductiv este semnat de Mitropolitul Banatului, Ioan și poartă titlul „Semne pe cărarea credinței”.
Volumul este structurat în două părți, „Pridvoarele credinței” (partea întâi) și „Florilegiu istoric și literar” (partea a doua). În prima parte pot fi citite articole din domeniul Teologiei pastorale și liturgice, toate acestea având menirea, pe de o parte, să răspundă unor întrebări ale mirenilor, iar pe de altă parte să educe întru dreapta credință pe cei care doresc să frecventeze biserica de rit creștin-oriental. Partea a doua conține articole care aduc în memoria cititorului o suită de personalități care au lăsat o fărâmă din puterea lor sufletească pe altarul Bisericii ortodoxe române, provenind atât din rândul preoților (exemplu, episcopul Emilian Birdaș, primul ierarh al eparhiei Caransebeșului. eparhie reactivată în 1994) cât și din rândul mirenilor (avocatul Mihail Gropșianu, susținătorul înființării Patriarhiei Române sau cel ce este considerat „martirul pe altarul Marii Uniri”, bănățeanul Atanasie Conciatu).
În partea a doua a cărții poate fi citit un articol despre Parohia Iosefin și Fundația „Preot Ioan Olariu”, Fundația ducând o intensă activitate filantropică, iar Parohia, a cărui paroh este părintele Ionel Popescu, anul acesta aniversează centenarul de la aprobarea înființării sale.
De asemenea, cartea nu uită cei 102 ani de la Marea Unire, o pagină fiind dedicată acestui eveniment important din istoria României, mănăstirile din nordul Moldovei fiind prezente în paginile cărții.
Două articole din această parte a doua a volumului sunt dedicate anului 1989, implicarea tinerilor din Biled alături de timișoreni pentru învingerea dictaturii comuniste, în Decembrie 1989 și a enoriașilor păstoriți de preotul Ilie Dumitru din Becicherecu Mic în aceleași evenimente, sunt două episoade mai puțin cunoscute despre Decembrie 1989, în cele două capitole finale ale volumului, cititorul având prilejul să afle despre solidaritatea bănățeană îndreptată spre libertate, împotriva dictaturii.
Ultimele pagini ale volumului sunt dedicate bibliografiei, părintele Ionel utilizând în scrierea acestei cărți surse de arhivă, periodice și lucrări generale.
Cartea „Bucurii din pridvorul credinței strămoșești” a apărut la Editura „Eurobit” și a fost tipărită cu sprijinul financiar al „Fundației Ioan Olariu” și al S.C. Artoil S.R.L. Timișoara, având binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Ioan Selejan, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului.
Coperta anterioară a volumului conține un basorelief lemn aurit, realizat de artistul bănățean Silviu Orăvitzan, iar coperta posterioară, conține, pe lângă fotografia părintelui Ionel Popescu, un scurt fragment din cuvântul introductiv al volumului, semnat de Mitropolitul Banatului, Ioan, și cărțile publicate de dr. Ionel Popescu până acum. Printre aceste cărți, amintim aici „Iosefinul ortodox, Contribuții monografice”, Editura „Învierea”, Timișoara, în anul 2012, iar anul acesta cartea a apărut în cea de-a doua ediție, la Editura „David Press Print”, Timișoara.


Cornel Seracin