Anina reprezintă unul dintre cele mai importante orașe din Carpații de Sud, datorită fosilelor jurasice descoperite aici. Orașul mai este cunoscut prin moștenirea industrială a exploatării cărbunelui, prin arhitectura industrială austriacă, dar și prin calea ferată Anina - Oravița construită în anul 1863 și folosită astăzi în scopuri turistice.
Situat între Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și Par cul Național Semenic-Cheile Carașului, Anina merită statu tul de geoparc, datorită patrimoniului său natural și industrial.
Pentru ca turismul, sportul și cultura din Anina să fie mai bine luate în atenție, și-a început apariția revista, care apare trimestrial, „Anina Mag”, o publicație a comunității locului, care prin funcţia sa informativ-educativă își propune dezvoltarea intelectuală a comunităţii.
Sigur, revista este scrisă de jurnaliști ce au pasiuni pentru cele trei profile ale revistei, echipa redacțională fiind con dusă de primarul orașului, Gheorghe Românu. Pornită la drum cu o mână de intelectuali ce și-au pus cunoștințele și priceperea lor în interesul comunității zonei, a locului, echipa redacțională fiind formată din elevi și absolvenți ai Liceului „Mathias Hammer”, cu toții, prin împletirea condeielor lor în paginile revistei, aducând creșterea prestigiului acestui oraș încărcat de binecuvântare.
Revista se deschide cu un editorial semnat jurnalistul George Lână, unul din fiii acestui oraș, editorial intitulat „ANINA MAG, pentru prestigiul ANINEI”, prin care distinsul om de presă din Banat își propune să ex plice cititorilor noul demers publicistic.
Revista a apărut cu sprijinul Pri măriei orașului Anina, director fiind prof. ing. Marian Meșinschi. Din semnăturile primului număr enumerăm: Dan Sgârță, Simona Prața (redactor), Cornel Boboescu (redactor-șef adjunct), Anca Preduș Ruva (redactor-șef), Gilda Calamariu (redactor), George Lână (coordonator), Alin Muntean, Anda Șoșea Simion, Maria Gabriela Ruva, Gabriel Ruva, dar și alți oameni cu talent în presa de profil din Banat aducându și contribuția la apariția revistei.
Temele abordate în revistă sunt din cele mai diverse, în paginile acestei publicații regăsindu-se comentarii despre opera lui Caragiale, despre omul politic Titu Maiorescu, despre poetul Vasile Alecsandri și compozitorul Alexandru Flechtenmacher, des pre „Omul deplin al culturii române”, Mihai Eminescu.
Sigur, în paginile revistei pot fi citite și poezii, semnate de consacrați ai muzei Calliope din Banat și din partea locului, George Lână, Mariana Pândaru-Bârgău, Anca Preduș Ruva, dar și tineri, Medeea Prața.
Nu lipsește cartea, aici amintim cronica lansării celor două volume de versuri, la Anina, în ziua de 11 martie 2021, „Spațiul dintre două secunde” și „Topirea la rece”, volume bilingve (română și engleză), de la Centrul Cultural Muzeistic din oraș, al căror autor este poetul și jurnalistul George Lînă.
Din paginile revistei nu lipsesc te mele din filosofia universală, dar nici cele de istorie (arheologie), „cei mai vechi oameni moderni din Europa”, comoara antropologică din peștera cu oase ivindu-se din paginile noii publicații.
Revista tipărită „Anina Mag” apare într-un format elegant, cu pagini color, astfel atrăgând publicul să o răsfoiască și să fie interesat de conținutul articolelor publicate.

Cornel Seracin