Întors acasă, la Anina, în locul în care a copilărit, a terminat școala generală & liceul și unde, în Cenaclul literar, condus de regretatul profesor Nicolae Mărgeanu, și-a început ucenicia ca poet, George Lână a lansat, în 11 martie a.c., două dintre volumele sale. Este vorba despre „Spațiul dintre două secunde”, antologie din cele șapte volume apărute, ce cuprinde 210 poeme în limba română și tot atâtea în limba engleză, și de volumul „Topire la rece”, cu variantă în limba engleză.
Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural Muzeistic din localitate și a reunit o mână de invitați (conform regulilor impuse de pandemia COVID-19), din rândul cărora nu au lipsit primarul Gheorghe Românu, soția acestuia, Daniela, și fiica, Oana, domnul Cornel Boboescu, directorul Liceului „Mathias Hammer”, dascăl de limba română, istoricul Cristian Liviu Mosoroceanu și Marian Meșinschi, șeful compartimenului cultură. Acestora li s-au alăturat prieteni și colegi de școală, dar și câțiva cunoscuți care au aflat de eveniment.
George Lână a explicat ce semnificație are Anina, cu dealurile, pădurile și oamenii săi, în devenirea sa ca om și, mai ales, ca poet. Și, în calitate de teoretician al poeziei, a vorbit despre poezia performantă și Marea Poezie, la care aspiră. În viziunea sa, Marea Poezie este raportul ideal dintre Emoție și Idee, în care fiecare poet ce țintește într-acolo mizează diferențiat pe Emoție și Idee. Și asta deoarece trebuie să țină cont de structura sa lăuntrică, de tematica poemului, dar și de alte amănunte semnificative, între care metafora și travaliul/lucrul pe textul poemului, absolut obligatorii pentru cei care se respectă și doresc obținerea performanței poetice.
După ce Anina a obținut statutul de stațiune turistică de interes local, George Lână a început să prezinte, săptămânal, de la sfârșitul lui ianuarie a.c., strategia turistică a orașului și a zonei și obiectivele realizate până acum de primarul Gheorghe Românu și echipa pe care o conduce. Dar și obiectivele turistice la care se lucrează (Muzeul Mineritului, de la Puțul I) și minunățiile naturale care au adus și aduc faimă Aninei. De asemenea, G.L. se va implica activ în viața Cenaclului literar din Anina și va pune umărul la apariția, în condiții foarte bune, a proaspetei reviste „ANINA MAG”, de 40 de pagini full color, orientată pe cultură, turism și sport.
Despre George Lână și poezia sa a vorbit Iacob Roman, dr. în filologie și poet cu peste 20 de volume de versuri. Incluzându-l între poeții importanți ai Banatului dă Munce șî dă Pustă, dar și din țară, Iacob Roman a făcut trimiteri, în special, la volumul „Topire la rece”, bilingv, română/engleză, apărut în mijlocul lui octombrie 2020, la Editura „Waldpress”, în traducerea doamnei Antuza Genescu, când poetul a împlinit fix 66 de ani. Demonstrând maturitate poetică încă de la primele volume, George Lână a avut și are înțelepciunea să se cultive pe sine - și ideatic și emoțional - ceea ce îi permite să rămână inconfundabil în peisajul poeziei române. Excepționale poezii de dragoste și o consistentă poezie de idei, a mai adăugat comentatorul.
În final, George Lână a acordat autografe pe cărțile dăruite celor prezenți, dar și pe alte câteva apărute înainte: „Atelierul lui George - din tainele și meșteșugul poeziei”, „Cuib de viespi”, volum de epigrame semnat împreună cu maestrul Petru Chira, și „M-or murit lăudătorii”, volum în grai popular bănățean, semnat de nemuritorul Chira și îngrijit de George Lână.

OBSERVATOR