A apărut primul număr pe anul acesta al revistei „philologica Banatica”, editată de Societatea de Științe Filologice din Timișoara, filiala Timișoara. Această ediție este dedicată profesorului Ștefan Munteanu (18 aprilie 1920 – 7 martie 2012), un „domn al lingvisticii românești”, așa cum este prezentat de discipolii săi în amplele articole comemorative. Personalitatea marcantă a profesorului Munteanu este evocată de Marius Sala, Livius Petru Bercea, Simion Dănilă, Sergiu Drincu (redactorul-șef și directorul fondator al revistei), Elena Ghiță, Carmen Neamțu, Ileana Oancea, Aurelia Turcu și Vasile D. Țâra.
Pe lângă rubrica „Memoria”, sumarul acestei ediții cuprinde „Studii, articole, recenzii, poetică, stilistică, limbă literară”, „Textologie”, „Istoria limbii”, „Gramatică”, „Lexicologie”, „Terminologie”, „Formarea cuvintelor”, „Istorie și teorie literară”, „Recenzii” și „Cronică”.
Dintre articolele care îmbogățesc prima ediție din 2020 a „philologica Banatica” amintim: Ionel Funeriu, „Arghezi, lecturi infidele”, Sergiu Drincu, „Prefixul ne- în limba română veche”, Laurențiu Nistorescu, „O atestare documentară a Timișoarei de acum 13 secole”.
Ediția de față a văzut lumina tiparului la Editura „Mirton” Timișoara, în condiții grafice deosebite. (A.B.)