„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”, Regele Ferdinand I

Ioan Gheorghe Carțiș (1996-2004)

A urmat Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Timișoara, pe care a absolvit-o în 1959, făcând parte din prima promoție cu specialitatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini. În 1973 și-a susținut teza de doctorat cu titlul „Cercetări teoretice și experimentale asupra structurii, proprietăților fizice și rugozității suprafețelor prelucrate prin eroziune electrică”, sub conducerea lui Aurel Nanu. După absolvire, în perioada 1959-1961 a fost încadrat ca șef de secție fabricație la Centrul Mecanic din Timișoara. Din 1961 și până la pensionare, în 2006, a fost cadru didactic la Universitatea Politehnica din Timișoara: asistent (1961-1968), șef de lucrări (1968-1977), conferențiar (1977-1990), iar din 1990, profesor universitar. Din 1991 a fost conducător de doctorat în domeniul „Științe inginerești”, specialitatea „Știința materialelor”. În această perioadă a fost șef al catedrei de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (1985-1990), prorector (1990-1996) și rector (1996-2004). Din 1999 este membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, activând în cadrul secției „Inginerie Mecanică”.Profesor universitar emerit (2014).