De curând, mai precis în 30 mai 2024, a apărut la Editura Waldpress din Timișoara un volum de critică literară intitulat BUCURIA TEXTULUI, sub semnătura prozatoarei și eseistei Mirelei-Ioana Dorcescu, bine-cunoscut conferențiar universitar, doctor în filologie, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest.

 

Această carte se înscrie în domeniul hermeneuticii literare, alături de alte volume ale aceleiași autoare, dintre care menționăm „Etern, într-o eternă noapte-zi”. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul Eugen Dorcescu (2016), Primăvara elegiei (2017), Hermeneia (2019) și Semiotica metaforei. Inducția metaforică în poezia românească (2022).

 

Scrisă în spirit analitic, BUCURIA TEXTULUI (2024) este consacrată unui comentariu critic modern, pluridisciplinar, realizat cu inteligență, coerență și eleganță. Ni se oferă în cele 324 de pagini ale acestei cărți mostre de lecturi multiple și competente ale unor apariții editoriale recente din poezia și proza Banatului. Astfel, numeroși scriitori bănățeni, cei mai mulți chiar timișoreni,  beneficiază de atente, elevate și amănunțite evaluări critice. De pildă, poeții Maria Bologa, Nina Ceranu, Eugen Dorcescu, Nora Ferentz, Șerban Foarță, Ticu Leontescu, Florica Munteanu Cuc, Ana Pop Sîrbu, Monica Rohan, George Schinteie, Corina Victoria Sein; precum și prozatorii Veronica Balaj, Viorica Bălteanu, Livius Petru Bercea, Margareta Bogdan, Nina Ceranu, Tiberiu Cercel, Monica M. Condan, Dana Gheorghiu, Constanța Marcu, Dumitru Oprișor, Maria Pongrácz, Ana Pop Sîrbu, Petru Vasile Tomoiagă, Vasile Dan Zaberca. La aceștia se adaugă și câțiva reputați scriitori din alte zone ale țării: Elisabeta Bogățan, Carmen Bulzan, Iulian Chivu, Zoia Elena Deju, Nicolae Turtureanu sau din spațiul hispanic (Guillermo Eduardo Pilía).

 

Mirela-Ioana Dorcescu împletește cu abilitate critica universitară (a izvoarelor, filiațiilor, încadrărilor literare etc.), cu critica tematică, stilistică, semiotică, pragmatică, intertextuală, însă promovează pe spații ample și psihocritica, în consistente comentarii ale textelor literare, certificându-le valoarea prin demonstrații rafinate, realizate în stilul său inconfundabil. Talentul și experiența, ca și apetența pentru exercițiul critic, atât de necesar în literatura actuală, transpar în toate secvențele cărții, al cărei titlu amintește de celebra Plăcere a textului a lui Roland Barthes. Numai că, în vreme ce Plăcerea textului se referă doar la actul lecturii, BUCURIA TEXTULUI sugerează o fericită suprapunere a bucuriei creării textului cu bucuria receptării acestuia. Prin urmare, recomandăm această carte spre utilă și plăcută lectură tuturor celor interesați de literatura contemporană.