Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara și Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara (instituții inițiatoare și organizatoare ale manifestării, responsabili de proiect: conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu și prof. Otilia Breban), Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Dacia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Filiala „Mihai Pârvulescu” Timiș a Societății de Științe Istorice din România, Filiala „Valeriu Braniște” Timiș a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și Sindicatul Independent din Învățământul Preuniversitar Timiș-Federaţia „Spiru Haret” (instituții partenere), sub egida Protopopiatului Ortodox Român Timişoara I, Arhiepiscopiei Timişoarei și Mitropoliei Banatului, organizează, în ziua de vineri, 24 noiembrie 2023, începând cu ora 12, în incinta Bisericii Ortodoxe Române Timișoara-Dacia și la Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara, cea de-a XXXVIII-a ediţie a Simpo-zionului internaţional „Columna 2000”, ediție dedicată împlinirii a 575 de ani de la urcarea pentru prima oară pe tronul Țării Românești a aprigului și intransigentului voievod român Vlad Țepeș, a 350 de ani de venirea pe lume și a 300 de ani de la „căderea” în „nemurire” a princi-pelui-cărturar român de renume mondial Dimitrie Cantemir, a 175 de ani de la izbucnirea Revoluției din 1848-1849 și de la nașterea lui Ioan Slavici, a 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a „domnului Micii Uniri”, Alexandru Ioan Cuza, a 105 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, a 80 de ani de la venirea pe lume a remarcabilului om de cultură Aurel Turcuș, a 20 de ani de la fondarea Liceului Teoretic „Vlad Țepeș” din Timișoara, Zilei Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul Românilor, și Zilei Naționale a României. Din programul manifestării: Ceremonial de deschidere, Binecuvântarea simpozionului, Cuvânt de salut din partea organizatorilor și a invitaților de onoare, Comunicări științifice în plen și Comunicări științifice pe secțiuni (acestea din urmă desfășurându-se în incinta Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara, începând cu ora 14), Lansări editoriale: revista de cultură istorică „Columna 2000”, nr. 93-94-95-96/2023 și volumele Studii de istorie medievală românească și Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Nicolae Stoica de Hațeg, ambele semnate de Tiberiu Ciobanu (lucrări apărute în acest an la Editura Eurostampa și, respectiv, la Editura Legart din Timișoara), Expoziție documentar-artistică (organizată în incinta Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara) și Program cultural-artistic, ambele dedicate evenimentelor aniversate.
Organizatorii