„Pentru funcționarea în bune condiții a sezonului de încălzire 2022-2023, aprovizionăm constant cu combustibil și actualizăm în permanență stocurile, așa încât să nu existe sincope în furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum”, susține administratorul special al societății de termoficare, Alexandru-Cristian Amza.

„Concret, la finele lunii noiembrie avem un stoc de 43.050 tone cărbune. Până în prezent, s-a achiziționat cantitatea totală de 78.972 tone de cărbune, din care 35.922 tone au fost consumate. Reiterăm faptul că, la momentul actual, avem contractată întreaga cantitate de cărbune, estimată pentru această iarnă (210.000 tone). De asemenea, pentru asigurarea necesarului de gaze naturale, stocul înmagazinat este de 38.585 MWh (din totalul de 40.000 MWh, cât a fost stabilit de autorități), în luna noiembrie neatingându-ne deloc de aceste cantități. Reamintim că au fost încheiate opt contracte pentru achiziția de gaze naturale, pentru cantitatea de 190.165 MWh, cu livrare în perioada noiembrie 2022 – martie 2023, consumul cantităților din aceste contracte derulându-se fără întârzieri în livrare. Precizăm că, atât pentru furnizorii cu care avem contract, cât și pentru FUI (furnizor de ultimă instanță), care pentru luna în curs este Engie, s-a plătit în avans gazul, în proporție de 70%, pentru decembrie, restul urmând să fie plătit conform acordurilor de plată cu furnizorii. Așa cum anunțam și în comunicările anterioare, din totalul cantităților de gaz necesare pentru acest sezon, avem încă o parte necontractată. Ținând seama de cele de mai sus, raportat la plățile efectuate pentru luna decembrie, cantitatea încă necontractată este de aproximativ 65.000 Mwh, cantitate necesară pentru perioada ianuarie – martie 2023 și care, în absența încheierii unor contracte, va fi consumată în baza contractelor cu FUI, la fel cum am facut și în lunile anterioare. Suplimentar folosirii cărbunelui și gazului, în vara acestui an, am reușit obținerea autorizației pentru arderea de biomasă, iar la ora actuală se află în curs de derulare procedurile specifice pentru achiziționarea acesteia. Anticipăm că luna aceasta vom arde primele cantități de biomasă”, mai spun reprezentanții societății timișorene de termoficare.

În ceea ce privește stadiul reparațiilor demarate la cele două mari centrale termice, la ora actuală, în incinta CET Sud, se mai află în derulare unele lucrări de reparații la Cazanul de abur nr. 2 (100 t/h), care se vor finaliza în cursul acestei luni (decembrie), iar la ora actuală funcționăm cu două cazane de abur / 6 mori / 14 Mwh producție energie electrică, pe turbină. Totodată, pentru o eficiență mai mare în exploatare și reducerea de noxe, respectiv îmbunătățirea confortului abonaților noștri, efectuăm lucrări la CAF1 (cazan de apă fierbinte), la CT Centru.

Pe de altă parte, după o lună de funcționare în regim non-stop, au existat și unele situații de criză, care au generat întreruperi în alimentarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă, în diferite zone din oraș. „Ne referim la producerea unor avarii majore, cum a fost și cea din seara zilei de 21 noiembrie a.c., de la intersecția Bv. 16 Decembrie 1989 cu Brâncoveanu, pentru eliminarea căreia echipele Colterm au intervenit aproape fără oprire, până a doua zi, și care a afectat 188 de branșamente, inclusiv Maternitatea Odobescu, situație pentru care ne exprimăm încă o dată regretele și le mulțumim abonaților noștri pentru înțelegere”, zice Colterm. Deranjamentele sunt cauzate de conductele vechi și găurite, pentru înlocuirea cărora se mai și lucrează.