Profesorul Virgil Popescu, preşedintele Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar din judeţul Timiş, semnează o scrisoare deschisă adresată liderilor politici din Timiş, prin care se cere, printre altele, depolitizarea numirilor în funcţiile de conducere din instituţiile de învăţământ. Cu alte cuvinte, se cere încetarea oricăror ingerinţe în actul educaţional, prin numirea politică a directorilor de şcoli.


Redăm în continuare scrisoarea în integralitatea ei: „Apel pentru re-profesionalizarea managementului din sistemul de învăţământ timişean
Extrapolând proiectul naţional «România educată», din dorinţa de a beneficia de un învăţământ performant în judeţul Timiş, reiterăm importanţa unei reale colaborări instituţionale, a transparenţei decizionale şi implicit a renunţării la uzanţele prerogativelor ca unic răspuns la decizii rară fundament benefic pentru educaţie.
Numirile din funcţiile de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ, între prerogativul inspectorului şcolar general şi ingerinţe politice, a devenit o cutumă pe cât de nedorită pe atât de acceptată prin simplul fapt al continuităţii demersului. Mai mult decât atât, competenţele manageriale şi profesionale nu fac obiectul unei numiri dacă este asigurată amiciţia sau anumite afinităţi politice sau alianţe personale cu reprezentantul forului decizional, în speţă ISJ Timiş. În acest sens, devine dificil, dacă nu imposibil, a asigura o coordonare proactivă şi profesionistă a învăţământului timişean, generând un teritoriu propice presiunilor şi intervenţiilor de natură a diminua importanţa educaţiei în scopul unic de a favoriza alianţe de factură îndoielnică. În contextul favorizării unor interese... care nu converg spre asigurarea performanţei educaţionale, devine prioritară relaţionarea optimă cu forul superior, în detrimentul acţiunii de promovare a actului educaţional generator de valoare. Exemple de practică deficitară sunt multiple, de genul unui profesor care nu promovează concursul de director dar este ulterior numit în funcţie prin detaşare, culmea, în interesul învăţământului, la nivel de director de unitate de învăţământ este înlocuită performanţa dovedită, fără nicio explicaţie sau consultare prealabilă, pentru a include politicul de la nivelul administraţiei locale, de asemenea, un director preocupat de instituţia care asigură şanse la educaţie, în absenţa posibilităţii de a susţine concurs pe post, este schimbat fără a se avea în vedere faptul că la momentul respectiv existau demersuri iniţiate pentru soluţionarea unor probleme stringente ale instituţiei, şi altele.
În consecinţă, considerăm oportună o acţiune comună de restabilizare a comunicării interinstituţionale, a transparenţei decizionale, a unui dialog care să aibă în vedere doar interesul sistemului de învăţământ, în sensul asigurării unei coordonări care să genereze încredere la nivelul colectivului de cadre didactice şi nedidactice şi care să oblige la performanţă prin profesionalism.
Coroborând intenţia declarată cu salutara intervenţie a Consiliului Local Timişoara, având în vedere importanţa educaţiei, asumată şi promovată de preşedintele României, facem un apel către toţi factorii decizionali care pot avea implicare întru promovarea unui management de calitate în instituţiile de învăţământ din judeţul Timiş. Având convingerea asupra integrităţii de opinie şi acţiune a liderilor politici ai acestui judeţ, vă asigurăm de deplina colaborare în vederea concretizării demersului comun printr-un pact în interesul educaţiei din Timiş”. (A.B.)