RETIM informează cetățenii din zona 1 a județului Timiș că deșeurile periculoase se colectează separat de celelalte tipuri de deșeuri din gospodărie – reciclabile, reziduale și voluminoase. Astfel, deșeurile periculoase nu se pun în recipientele destinate deșeurilor menajere și/sau reciclabile și nici pe domeniul public. Acestea se păstrează în gospodărie și se vor preda gratuit în cadrul campaniilor trimestriale de colectare.

 

Campanii de colectare 

RETIM informează că în partea rurală a zonei 1 a judeţului Timiş – pe raza unităților administrativ-teritoriale Bucovăț, Parța, Variaș, Sânandrei, Săcălaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Cărpiniș, Cenei, Checea, Foeni, Otelec, Uivar, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Satchinez, Biled, Giulvăz, Peciu Nou - se vor colecta deșeuri periculoase din menajer în cadrul unor campanii trimestriale în perioadele:

  • 1 februarie – 2 martie 2022
  • 2 mai – 31 mai 2022
  • 1 iulie – 1 august 2022
  • 31 octombrie – 29 noiembrie 2022

Compania va anunța în prealabil, prin intermediul canalelor mass-media și prin distribuirea de fluturași și afișe, datele exacte la care se efectuează aceste campanii în fiecare localitate. De asemenea, toate primăriile locale sunt informate despre efectuarea campaniilor și pot oferi detalii despre calendarul organizării acestora și locațiile în care sunt amplasate containerele de colectare.

 

Care sunt deșeurile periculoase

Deșeuri periculoase sunt: ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; ambalaje metalice care conţin o matrică poroasă solidă formată din materiale periculoase (ex. azbest) inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte); materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase; vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase; baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii solvenţi, acizi, alcali; uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile; detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase; butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase; deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase; pesticide; deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase.
Reprezentanții companiei mai atenționează asupra faptulu că deșeurile periculoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții etc.).

Cetățenii din localităţile menţionate mai sus pot depune prin aport voluntar deșeurile periculoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare.

Mai multe detalii despre efectuarea acestor campanii pot fi găsite pe paginile www.retim.ro și www.adidtimis.ro/stiri. De asemenea, operatorii serviciului de Call Center ai companiei sunt disponibili la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 7 – 19. (I.N.)