În fiecare an, pe data de 7 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. De ce a fost aleasă această zi? Pentru că Biserica a rânduit ca după fiecare mare sărbătoare închinată Mântuitorului Hristos sau Maicii Domnului, să fie cinstit următorul personaj principal care a participat la acel eveniment. Astfel, în ziua ce succedă Botezul Domnului este prăznuit Sfântul Ioan, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos.

Înaintemergătorul Domnului s-a născut în cetatea Orini și i-a avut părinți pe preotul Zaharia și Elisabeta. Aceștia din urmă aveau o vârstă înaintată când au primit răspuns la rugăciunile pe care le-au înălțat către Dumnezeu. Într-o zi, în timp ce slujea la templu, preotului Zaharia i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, care i-a vestit că soția sa va naște un copil: „Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit” ( Luca 1, 13-17 ).
Zaharia și Elisabeta erau înaintați în vârstă, de aceea preotului nu i-a venit să creadă vestea dată de Sfântul Arhanghel și i-a cerut acestuia o dovadă. „Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor”, a răspuns îngerul Gavriil ( Luca 1, 20 ).
Sfântul Ioan s-a născut în cetatea Orini, cu șase luni înainte de nașterea lui Hristos, și a crescut într-un sat de munte. După moartea părinților săi s-a retras în deşertul Bethabara, unde a petrecut în rugăciune şi meditaţie timp de 20 ani. S-a îmbrăcat sumar, în haină de păr de cămilă, a umblat desculţ, s-a hrănit cu lăcuste, miere sălbatică şi muguri de copaci, ceea ce l-a transformat într-un model pentru pustnicii de mai târziu.
Ajuns la maturitate a început să propovăduiască venirea lui Iisus Hristos, fapt care i-a adus şi numele de Înaintemergător. Misiunea lui a fost aceea de a pregăti poporul Israel pentru venirea lui Mesia, dar și de a-L identifica pe Acesta, de a-L arăta pe Hristos oamenilor, fapt ce s-a petrecut pe malul râului Iordan, în timpul botezului. Ceea ce îl diferențiază pe Sfântul Ioan de alți prooroci, tocmai asta este: dacă ceilalți doar au propovăduit venirea Fiului lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul L-a identificat pe acesta, L-a atins în timpul botezului și L-a arătat mulțimii.
„A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” ( Ioan 1, 29-34 ).
În predicile sale, Sfântul Ioan a susținut îndreptarea moravurilor, dreptatea, cinstea, buna convieţuire. Nu i-a lăudat pe bogaţii cei împătimiţi, ci îi îndemna să se îndrepte, cerându-le să trăiască o viaţă întemeiată pe dreptate.
Ioan Botezătorul a murit decapitat, după ce l-a mustrat pe Irod Antipa, regele Iudeii, pentru că s-a căsătorit cu soţia fratelui său, care încă era în viaţă. Acesta era un păcat grav potrivit legii ebraice, o preacurvie care se pedepsea cu moartea ambilor păcătoşi. Ioan a fost încarcerat şi decapitat la cererea soţiei lui Irod, Irodiada, şi a fiicei vitrege a acestuia, Salomeea.
Biserica i-a închinat lui Ioan mai multe sărbători: zămislirea lui - 23 septembrie; naşterea - 24 iunie; soborul lui - 7 ianuarie; tăierea capului - 29 august; prima şi a doua aflare a capului 24 februarie; a treia aflare a capului său - 25 mai.

R.I.