Societatea TOMOPRESS TIP SRL, care editează ziarul „Timişoara”, este una dintre laureatele pe anul 2020 al prestigiosului „Top al firmelor”, competiţie organizată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Timiş. Firma TOMOPRESS TIP SRL s-a clasat pe locul 2, în categoria Microîntreprinderi, domeniul SERVICII.
Laureaţii sunt stabiliţi conform unei metodologii unice şi unitare la nivel naţional, care îmbină criterii de eligibilitate ce ţin de activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar precedent, fiind evidenţiate firmele cu rezultate deosebite, clasificate pe domenii de activitate (conform codului CAEN), grupe şi clasa de mărime.