342 de candidați din Timiș, din care 273 femei și 69 bărbați, au fost admiși la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021. Examenul s-a desfășurat miercuri, 14 iulie, la 43 de discipline.

Cei mai mulți candidați, mai precis 90, sunt înscriși la disciplinele: Limba romană și literatură pentru copii, Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii (învățământ preșcolar în limba română).

La disciplinele Limba și literatura română și matematică, Metodica predării limbii și literaturii române/ comunicării în limba română și metodica predării matematicii/ matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română) s-au înscris 43 de candidați.

La disciplina Educație fizică și sport s-au înscris 46 de candidați.

Centrul de examen a fost organizat la Colegiul Național C.D.Loga Timișoara.

Proba scrisă s-a desfășoară începând cu ora 9, durata de redactare a lucrării scrise fiind de patru ore. Evaluarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor se desfășoară în șapte centre naționale de evaluare stabilite de către Comisia Națională de definitivat.

Afișarea rezultatelor se va realiza în 21 iulie 2021, iar eventualele contestații se pot depune la centrul de examen în zilele de 21 și 22 iulie 2021.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 28 iulie 2021.

Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Timiș, nota minimă de promovarea a examenului este 8 (opt) și se calculează după formula: ND= (NI1+NI2+NP+7NS)/10, unde NI1 reprezintă nota obținută la inspecția de specialitate1, NI2 reprezintă nota obținută la inspecția de specialitate2, NP reprezintă nota obținută la evaluarea portofoliului profesional și NS nota obținută la proba scrisă. 

 

Ioana N.