Orașul Deta va avea un sistem de iluminat public mai performant. La începutul acestei săptămâni a fost semnat contractul ce prevede reabilitarea și modernizarea vechiului sistem de iluminat, prin înlocuirea de corpuri de iluminat și modernizarea punctelor de aprindere existente. 

Lucrările vor fi efectuate prin intermediul unui proiect, realizat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Proiectul, în valoare de 3,37 milioane de lei, dintre care, 3,30 milioane, bani nerambursabili, prevede: extinderea rețelei de iluminat din oraș cu 21 de stâlpi noi; montarea a peste 700 de lămpi led; montarea a doi stâlpi fotovoltaici la trecere de pietoni; montarea a șapte noi puncte de aprindere; implementarea sistemului de telegestiune.

Obiectivul general al acestuia este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în orașul Deta, prin creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public local.

Proiectul va fi implementat prin Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, durata de implementare fiind de nouă luni. (I.N.)