INTERNATIONAL ALEXANDER REAL ESTATE SRL, TITUAR AL PROIECTULUI „Etapa 2-Extindere hală ogistică cu corp nou în regim parter, platforme și rampe andocare”, propus a fi amplasat în localitatea Giarmata, str. Hamilton nr. 5-7, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și a evaluării impactuui supra corpurior de apă în cadru procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Etapa 2-Extindere hală ogistică cu corp nou în regim parter, platforme și rampe andocare”, propus a fi amplasat în localitatea Giarmata str. Hamilton nr. 5-7, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro-Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații a proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data pubicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.