În municipiul Timişoara, persoanele fizice, juridice și fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti sunt obligate să respecte prevederile actelor normative în vigoare în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări, atenționează reprezentanții primăriei. 

Consilierii din cadrul Direcției de Mediu a Primăriei Municipiului Timișoara au efectuat de curând o serie de verificări pe teren, în urma cărora au aplicat cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.500 lei, ca urmare a nerespectării prevederilor legale.

Autoritățile locale reamintesc că următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează: 

- neefectuarea lucrărilor de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor cât și la finalizarea acestora;

- neluarea măsurilor pentru împiedicarea producerii și răspândirii prafului în și din incinta organizării de șantier;

- neluarea măsurilor de asigurare a unei rampe de spălare sau de curățare a roților autovehiculelor/utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de șantier, pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- depozitarea direct pe trotuar, sol sau pe carosabilul străzilor și ocuparea domeniului public cu materiale de construcție (vrac sau ambalate): mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate, fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului public. Depozitarea temporară a materialelor de construcție în vrac, se va realiza pe material de protecție, pe sol și cu acoperirea acestora împotriva spulberării/împrăștierii în atmosferă.

- amestecarea deșeurilor din construcții și demolări cu alte tipuri de deșeuri;

De asemenea, producătorii de deşeuri sunt obligaţi să asigure sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări. Deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje etc.) se vor colecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unităţile de profil. În municipiul Timișoara, colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip container sau bene tip container de diverse capacități. 

Totodată, beneficiarii și sau executanții au obligația de a respecta prevederile Planului de eliminare a deșeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, anexă la Avizul de principiu mediu urban și gestiune deșeuri, precum și de a respecta prevederile art. 11 din HCL nr. 189/2020, pe toată durata execuției lucrărilor investițiilor, în caz contrar, urmând a fi aplicate sancțiuni cotravenționale cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 2.000 – 2.500 lei pentru persoane juridice.

 

Ioana N.