Primăria Municipiului Timişoara informează că începând din data de 6 aprilie încep acțiuni de dezinsecție și deratizare. Acestea vor fi realizate de Coral Impex SRL, în baza contractului de servicii încheiat cu compania. 

Vor fi folosite următoarele produse: Cymina Plus, având substanţă activă Cipermetrin, pentru combaterea ţânţarilor adulţi; Vectobac WG, având substanţă activă Bacillus thrugiensis, pentru combaterea larvelor; Agrorat Pellet, având substanţă activă Brodifacoum, pentru combaterea rozătoarelor.

Tratamentele de dezinsecţie terestră se aplică între orele 21- 5, pe timpul nopții, atunci când circulaţia este redusă și insectele sunt active. Crescătorii de albine sunt rugaţi ca în perioada menţionată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, respectiv scoaterea stupilor de albine în afara ariei de stropire.

Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății.

Rugăm cetăţenii  să evite să treacă sau să stea în zona de acţiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluţii de combatere a ţânţarilor şi larvele acestora pentru a evita eventualele incidente neplăcute. Substanţele fac parte din Grupa III de toxicitate ( pesticide non-agricole), Tip 14 (Rodendicide) respectiv Tip 18 (insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea artropodelor) și sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii, transmit reprezentanții primăriei. 

Personalul implicat în execuţia serviciilor este calificat în funcţia de agent D.D.D., în conformitate cu legislația în vigoare și este dotat cu echipament de protecție corespunzător.

Pentru ca tratamentele să aibă o eficienţă ridicată, autoritățile locale fac apel la toţi cetăţenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuarea curăţeniei în gospodăriile proprii şi lucrări de combatere a muştelor, ţânţarilor şi a altor insecte producătoare de disconfort. Conform legii, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor; neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci) etc; neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie, odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu; neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi; executarea unor lucrări de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare. 

În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a activității de dezinsecţie va fi prelungită. (C.B)