Știri, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara

1. Colecta pentru Țara Sfântă
În Vinerea Mare din fiecare an încercăm să ajutăm Țara Sfântă. În urma persecuțiilor, mulți au părăsit țara, însă mulți sunt și în zilele noastre încă în mare pericol. Creștinilor rămași le este din ce în ce mai greu să întrețină sanctuarele și monumentele din Locurile Sfinte. Colecta pentru Țara Sfântă va avea loc în data de 2 aprilie a.c.

2. Programe pentru tineri
- Conform programului elaborat de către Centrul Diecezan de Tineret, în data de 1 aprilie, Joia Mare la ora 19.00 va avea loc o Adoraţie Euharistică pentru tineri în biserica parohială din Timișoara IV Iosefin. În data de 13 aprilie a.c. la ora 20.00 în mănăstirea Ordinului Salvatorian din Timișoara III Elisabetin va avea loc o rugăciune Taizé. Joi, 15 aprilie a.c. tinerii și studenții din parohiile timişorene sunt invitaţi să participe la o Adoraţie Euharistică care va începe la ora 20.00 în biserica parohială din Timișoara IV Iosefin.
- Pentru studenții catolici în zilele de 6, 20 și 27 aprilie 2021 între orele 20.00 și 21.00 va avea loc Adorație Euharistică. Luni, 26 aprilie a.c. între orele 20.00 și 21.00 va avea loc Lectio Divina. Locul desfășurării: str. 1 Decembrie nr. 1, Timișoara III Elisabetin.

3. Întâlnire online cu colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret
Marți, 6 aprilie a.c. începând cu ora 19.00 Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara se va întâlni online, pe platforma Zoom cu colaboratorii Centrului Diecezan de Tineret și tinerii implicați în pastorația tineretului din Dieceza de Timișoara.

4. Întâlnire despre Cuvântul Vieții
În Parohia Romano-Catolică din Timișoara IV Iosefin miercuri, 7 aprilie 2021 la ora 19.00 va avea loc o întâlnire despre Cuvântul Vieții.

5. Lanțul online de Adorație Euharistică a cateheților
În ajutorul pregătirii spirituale pentru cel de-al 52-lea Congres Internațional Euharistic vine seria de Adorații Euharistice, în cadrul cărora profesorii de religie ai arhidiecezei de Alba Iulia, și ai diecezelor de Satu Mare, Oradea și Timișoara se adună în prima joi din fiecare lună pentru adorație euharistică comună în spațiul ONLINE. Rugăciunea este condusă de episcopi, programul spiritual fiind organizat de fiecare dată de către profesorii de religie, preoții implicați în educația religioasă școlară, profesorii liceelor / claselor teologice și elevii din diecezele respective sau regiuni ale arhidiecezei. Următoarea ocazie a lanțului de adorație euharistică va fi condusă de Excelența Sa Jenő Schönberger, episcop diecezan de Satu Mare în data de 8 aprilie 2021 de la ora 20.00.

6. Curs de formare a laicilor
Cursurile de formare a laicilor continuă și în acest an prin intermediul internetului. Scopul acestei instruiri este de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Acest curs este destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc. În data de 9 aprilie a.c. începând cu ora 18.00 va începe cel de-al II-lea modul din seria de cursuri programată pentru trei ani, care are ca temă generală: Slujiri în Biserică. Prima prelegere al acestui modul va avea ca temă: Rolul preoților în Biserică, referent fiind Pr. Marin Matieș, paroh de Caransebeș. În data de 16 aprilie a.c., începând cu ora 18.00 pe platforma ZOOM va avea loc o nouă întâlnire cu tema Rolul laicilor în Biserică.

7. Consacrare întru episcop la Budapesta
În data de 18 februarie a.c. Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit pe Pr. Tibor Berta, vicarul general al Ordinariatul Militar al Ungariei ca episcop militar. Consacrarea întru episcop va avea loc în data de 10 aprilie 2021 începând cu ora 10.00 în bazilica Sf. Ștefan din Budapesta. Consacratorul principal va fi Eminența Sa Péter Erdő cardinal, arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, co-consacratori vor fi Excelențele lor Michael August Blume nunțiu apostolic și László Varga episcop de Kaposvár. Motto-ul episcopului Tibor Berta este: „Conservi in Domino”. Ordinariatul Militar al Ungariei oferă pastorație pentru militarii romano-catolici ce activează în Armata Ungariei.

8. Întrunire arhidiaconală de primăvară online
Deoarece situația pandemică de COVID19 în continuare nu permite organizarea unor evenimente cu număr mare de participanți, întrunirea preoților care slujesc în parohiile celor trei arhidiaconate ale Diecezei de Timișoara va avea loc în data de 13 aprilie 2021 începând cu ora 10.00 pe platforma aplicatiei ZOOM. Tema întâlnirii: Omiliile noastre în spiritul Evangelii Gaudium. Invitat va fi Pr. Francisc Doboș din Arhiepiscopia de București. După prelegere preoții din Arhidiaconatul de Timiș, de Mureș și Banatul Montan vor participa la ședință în grupuri separate.

9. Sf. Liturghie de mulțumire în Arad-Gai
Duminică, 18 aprilie 2021 începând cu ora 16.00 în biserica romano-catolică din Arad-Gai va avea loc o Sf. Liturghie de mulțumire celebrată de către Pr. Tivadar Sándor, paroh al parohiei romano-catolice din Arad-Gai, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la hirotonirea întru preot (jubileul de aur). La această aniversare va participa Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timişoara.

Biroul de Presă al Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara

Nachrichten, Römisch-Katholisches Bistum Temeswar


1. Kollekte für das Heilige Land
Wir weisen jedes Jahr, am Karfreitag auf die Notwendigkeit hin, den Christen im Heiligen Land zu helfen. Auf Grund der Verfolgungen verliessen viele von ihnen das Land, viele aber bleiben auch in diesem Augenblick in großer Gefahr. Den verbliebenen Christen fällt es immer schwerer, ihre heiligen Stätten und Denkmäler, im Heiligen Land, zu pflegen. Im Augenblick sind alle, wegen der Pandemie, noch mehr isoliert. Somit organiosieren wir am 2. Aprili, also am Karfreitag, die alljährliche Kollekte für das Heilige Land.

2. Jugendprogramme
Laut Programm des Diözesanjugendzentrums Temeswar, wird am Gründonnerstag, dem 1. April d.J. eine Eucharistische Anbetung, um 19.00 Uhr, in der Josefstädter Pfarrkirche veranstaltet werden. Am 13. April 2021 beherbergt das Salvatorianerkloster zu Temeswar III Elisabethstadt ein Taizé-Gebetsabend. Am 15. April d.J., um 20.00 Uhr werden die Temeswarer Jugendlichen erneut zur Eucharistischen Anbetung in der Josefstädter Pfarrkirche eingeladen.
zwischen 20.00 und 21.00 Uhr finden ebenfalls online, via ZOOM, Eucharistische Anbetungen im Salvatorianerkloster, Temeswar III Elisabethstadt statt.
- Das Salvatorianerkloster zu Temeswar III Elisabethstadt ladet die katholische Jugend am 6., 20. und 27. April 2021 zwischen 20.00 und 21.00 Uhr zur Eucharistischen Anbetung ein. Am 26. April d.J. wird in der Pfarrkirche zu Temeswar III Elisabethstadt, zwischen 20.00 und 21.00 Uhr, eine Lectio Divina stattfinden. Anschrift des Salvatorianerklosters: str. 1 Decembrie nr. 1, Temeswar III Elisabethstadt.

3. Online-Treffen der Mitarbeiter des Diözesanjugendzentrums
Am Dienstag, dem 6. April d.J. um 19.00 Uhr findet das online-Treffen Seiner Exzellenz Josef Csaba Pál (auf dem ZOOM-Platform) mit den Mitarbeitern des Diözesanjugendzentrums und mit den Jugendlichen, die in der Jugendpastoration der Diözese Temeswar impliziert sind statt.

4. Wort-des-Lebens-Begegnung
In der Römisch-Katholischen Pfarrei Temeswar IV Josefstadt wird am Mittwoch, dem 7. April 2021 um 19.00 Uhr eine Begegnung und Meditation zum Thema Wort des Lebens stattfinden.

5. Online-Kette Eucharistischer Anbetung der Religionslehrer
Als spirituelle Vorbereitung auf dem 52. Eucharistischen Weltkongress wurde eine Serie Eucharistischen Anbetungen vorgesehen, im Rahmen deren die Religionslehrer u. Kathecheten der Erzdiözese Alba Iulia/ Karlsburg, sowie der Bistümer Satu Mare/ Sathmar, Oradea/ Großwardein und Timișoara/ Temeswar sich jeden ersten Donnerstag des Monats, online treffen. Das Gebet wird von den Bischöfen geleitet. Das spirituelle Programm wird jedes mal von den Religionslehrern und Priestern organisiert, die im konfessionellen Schulwesen tätig sind, bzw. von den Lehrern der theologischen Lyzeen und von den Schülern der jeweiligen Diözese, bzw. Erzdiözese.
Die nächste Begegnung der Kette Eucharistischer Anbetung wird S.E. Eugen Schönberger, Bischof von Satu Mare / Sathmar am 8. April d.J. um 20.00 Uhr leiten.

6. Bildungskurs für Laien Die Laienfortbildungskurse, die voriges Jahr angefangen wurden, werden auch heuer Online fortgesetzt. Der Kurs wendet sich an erwachsene Laienchristen, die im Glauben und im Dienste des Nächsten, in unserem Jahrhundert, wachsen wollen. Am 9. April, um 18.00 Uhr beginnt das zweite Modul einer neuen Serie von Kurse, die sich, laut Programm, auf einer Zeitspanne von drei Jahren erstrecken und als allgemeines Thema: Die Dienste in der Kirche haben soll. Der erste Kurs dieses Moduls wird via ZOOM stattfinden. Den Vortrag hält Pfr. Marin Matieș, aus Karansebesch zum Thema Die Rolle der Priester in der Kirche. Am 16. April d.J., ab 18.00 Uhr findet ebenfall online, via ZOOM, eine Begegnung statt. Den Vortrag steht unter dem Titel: Die Rolle der Laien der Kirche.

7. Bischofsweihe in Budapest
Am 18. Februar 2021 ernannte der Heilige Vater, Papst Franzikus, den Priester Tibor Berta, Generalvikar des Ordinariats der Militärseelsorge Ungarns, zum Bischof der Armee. Seine Bischofskonsekration findet am 10. April 2021 um 10.00 Uhr in der St.-Stephanus-Basilika in Budapest statt. Der Hauptkonsekrator wird Seine Eminenz Péter Kardinal Erdő, Erzbischof von Gran-Budapest / Esztergom-Budapest sein. Seine Mit-Konsekratoren sind Michael August Blume, Apostolischer Nuntius und László Varga Bischof von Ruppertsburg/ Kaposvár. Das Motto des neuen Militärbischofs Tibor Berta lautet: „Conservi in Domino”. Das Ordinariat der Armee in Ungarn bietet Pastoration für Soldaten römisch-katholischen Glaubens, die im Heer tätig sind an.

8. Erzdekanatssitzung des Frühjahrs - online
Da die epidemische Situation bezüglich der COVID19-Pandemie weiterhin keine Veranstaltungen mit einer größeren Teilnehmerzahl erlaubt, findet das Treffen der Priester, die in den drei Erzdekanaten des Bistums Temeswar tätig sind, am 13. April 2021 um 10.00 Uhr online, am ZOOM-Platform. Das Thema der virtuellen begegnung lautet: Unsere Homilien im Geiste von Evangelii Gaudium. Eingeladener Vortragsgast wird Pfr. Francisc Doboș aus dem Erzbistum Bukarest sein. Nach dem Vortrag, bilden die Priester der Erzdekanate a.d. Temesch, a.d. Marosch und des Erzdekanats der Banater Bergland drei gesonderte Gruppen und nehmen auf dieser Weise an der Sitzung teil.

9. Dankgottesdienst in Arad-Gai
Am Sonntag, dem 18. April 2021 um 16.00 Uhr wird in der römisch-katholischen Pfarrkirche zu Arad-Gai ein Dankgottesdienst zelebriert werden. Pfr. Tivadar Sándor, Pfarrer dieses Arader Stadtteils, feiert seinen 50. Priesterjubiläum (auch goldenes Priesterjubiläum genannt). An dieser Feier wird auch S.E. Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar teilnehmen.

Pressebüro des Römisch-Katholischen Bistums Temeswar

Hirek, Temesvári Római Katolikus Püspökség


1. Gyűjtés a Szentföld számára
Minden évben nagypénteken gyűjtést szerveznek a Szentföld javára amely a legfontosabb bevétel és amelyből próbálják fentartani a szentföldi tevékenységeket. Az üldözések következtében nagyon sokan elmenekültek, mások ma is életveszélyben vannak. Az ottmaradt keresztények egyre nehezebben tudják fenntartani a szent helyek szentélyeit, emlékhelyeit. Az idei gyűjtésre április 2-án, nagypénteken kerül sor.

2. Ifjúsági programok
- Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban április 1-jén, csütörtökön 19 órai kezdettel nagycsütörtöki ifjúsági szentségimádásra kerül sor. Április 13-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. Április 15-én, csütörtökön, 20 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szentségimádást tartanak a fiataloknak.
- A katolikus egyetemisták számára április 6-án, 20-án és 27-én (keddi napokon) 20-21 óra között szentségimádást tartanak. Április 26-án, hétfőn 20-21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

3. Online megbeszélés az ifjúsági pasztoráció munkatársaival
Pál József Csaba megyéspüspök április 6-án, kedden 19 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen az Egyházmegyei Ifjúsági Központ munkatársaival, valamint az ifjúsági pasztorációban résztvevő fiatalokkal találkozik.

4. Életige találkozó
Április 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor online életige találkozót tartanak.

5. Hitoktatók online szentségimádási lánca
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.
A szentségimádási lánc következő alkalmát április 8-án, csütörtökön 20 órai kezdettel Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök vezeti.

6. Világi felnőtt hívek képzése
Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Április 9-én, pénteken 18 órakor a háromévesre tervezett kurzussorozat második része kezdődik meg, továbbra is az internet segítségével, amelynek témaköre: Egyházi szolgálatok. Ezen belül az első előadás témája: A lelkipásztorok szerepe az Egyházban, meghívott előadó: Matieș Marin karánsebesi plébános. Április 16-án, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája a világiak szerepe az Egyházban. Előadók: Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és P. Iordache Gheorghe SVD segédlelkész.

7. Püspökszentelés Budapesten
Szentatyánk, Ferenc pápa feburár 18-án Berta Tibor atyát, a magyarországi Katonai Ordinariátus általános helynökét a szervezet püspökévé nevezte ki. A püspökszentelésre április 10-én, szombaton 10 órakor kerül sor a Szent István Bazilikában. Főszentelő Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, társszentelők Michael August Blume apostoli nuncius és Varga László kaposvári püspök. Berta Tibor katonai ordinárius püspöki jelmondata: „Szolgatársak az Úrban”.

8. Online főesperesi gyűlés
Mivel a járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé a nagy számú résztvevő fizikai jelenlétével szervezendő találkozókat, a temesvári egyházmegye három főesperességében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok tavaszi ülésére április 13-án, kedden 10 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen (Zoom) kerül sor. Téma: Prédikációink az Evangelii Gaudium szellemében. Meghívott előadó Doboș Francisc lelkipásztor a bukaresti főegyházmegyéből. Az előadást követően a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesség papjai külön-külön csoportokban folytatnak megbeszélést.

9. Aranymise az aradgáji templomban
Sándor Tivadar lelkipásztor, az aradgáji templom plébánosa pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából április 18-án, vasárnap 16 órakor hálaadó szentmisét mutat be a helyi templomban, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség sajtóirodája