Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile în valoare de 1 milion de lei pentru proiecte care au ca scop lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a monumentelor istorice din Timișoara. 

Proiectele pot fi depuse de persoane fizice și juridice în perioada 25 ianuarie - 1 martie 2021. Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 100.000 de lei. 

Pot fi realizate lucrări precum:

  • lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de colectare şi evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole, racorduri la canalizarea pluvială); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
  • lucrări la finisajele exterioare şi interioare (doar pentru spaţiile comune - coridoare, case de scară, cursive, curţi interioare - care vor fi introduse într-un circuit public), inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include punctual şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
  • lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ex. ascensoare);
  • lucrări la tâmplăriile exterioare - porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorate; completări; completare / refacere a finisajelor);
  • instalarea de elemente de signaletică exterioară (ex. semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural) şi interioară (ex. ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);
  • lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

 

Dosarele de participare vor fi depuse în format electronic pe platforma TMI.

Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect.

Ca atare, recomandăm tuturor celor interesaţi de apel să coopteze din primul moment specialişti cu experienţă pentru a asigura pregătirea unei solicitări solide, cu şanse de reuşită, transmit reprezentanții INP. 

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de internet dedicată apelului de proiecte.

 

Ioana NICOLESCU