Începând cu luna noiembrie, Shopping City Timișoara demarează prima inițiativă de colectare selectivă și administrare a deșeurilor la sursă. Campania se desfășoară sub conceptul „Natura unui MULȚUMESC”, iar organizatorii spun că acțiunea dă voce beneficiarilor direcți: Apa, Pădurea, Orașul și pune publicul față în față cu schimbările pe care colectarea selectivă le poate aduce concret în fiecare dintre cele trei medii. 

Este o campanie de conștientizare și educare adresată atât clienților, cât și reprezentanților din centrul comercial, și încurajează comportamentul responsabil față de mediul înconjurător. 

În calitate de promotor al inițiativelor pentru protecția mediului, Shopping City Timișoara își propune educarea publicului pentru un stil de viață prietenos cu natura, punând la dispoziție cadrul optim pentru colectarea diferențiată a deșeurilor. 

În prima etapă a proiectului, implementată deja în Shopping City Timișoara, s-au instalat recipiente de colectare selectivă compartimentate după tipul de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, deșeu menajer. Prin realizarea procesului de colectare selectivă, în viitor, clienții centrului comercial pot contribui la reducerea consumului de energie, reducerea poluării, păstrarea unui mediu curat și reducerea cantităților de deșeuri depozitate, cu efecte pozitive vizibile și imediate asupra orașului și a naturii. 

În următoarea etapă, în zona de food court a mall-ului se va implementa un sistem de colectare selectivă pentru reciclarea corectă a deșeului menajer și reducerea plasticului, o strategie proactivă de colectare a deșeurilor la sursă. Bazată pe regula celor 4R: Refolosește, Redu, Reciclează, Repetă!,  inițiativa va fi un exemplu de economie circulară și un mod eficient de a proteja mediul prin reducerea plasticului din zona de food court și colectarea selectivă a deșeului alimentar, transmit reprezentanții mall-ului tmișorean. 

 

Ioana NICOLESCU