Este apriat faptul că, și în postmodernitate, concept caracterizat, mai ales, prin fragmentarea societății în forme multiple și diversificate de viață, Biserica Ortodoxă continuă, prin opera sa filantropică, să nu se lipsească de dialectica dimensiunilor temporare, ci să aibă implicații tot mai profunde în cele mai variate aspecte ale vieții sociale. Chiar dacă în contextul actual, accentul este pus pe cultivarea valorii exagerate a sinelui, oamenii Bisericii urmăresc iubirea comunională dintre frați și solidaritatea, cea care edifică, de fapt, Biserica noastră ca „familie a lui Dumnezeu”. O veritabilă paradigmă, în acest sens, o reprezintă Fundația parohială „Preot Ioan Olariu” din Timișoara, al cărei scop este să ofere servicii comunitar-sociale, medicale, culturale şi educaţionale, necesare rezolvării multiplelor probleme din Parohia Iosefin și din orașul nostru.
În Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, Fundaţia „Preot Ioan Olariu”, o fundaţie social-filantropică de dezvoltare comunitară, non-guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie profesional, aniverseză 12 ani de bune făptuiri. Înființată în 2008, cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Corneanu, actualmente, fundația își desfășoară activitatea cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, propunându-și să dezvolte sistemul de caritate, în spirit creştin umanitar, atât în Parohia Ortodoxă Timişoara-Iosefin, cât și în comunitățile parohiale din capitala Banatului şi judeţul Timiş.
Proiectul central al acesteia, intitulat „Sprijin la distanță - o șansă pentru fiecare” reprezintă programul prin care fundația sprijină lunar copiii și tinerii din județul Timiș, care manifestă interes pentru pregătirea lor profesională, dar care provin din familii nevoiașe, cu posibilități economico-financiare precare. Nu întâmplător, motto-ul membrilor fundației este evocativ: „Să fim de folos copiilor și familiilor aflate în nevoi! Să facem din educație și din accesul egal la valorile culturii, o formă de refuz a izolării și marginalizării provocate de sărăcie”!


„De-a lungul celor 12 ani de existență ne-am orientat, cu precădere, spre copii, elevi şi studenţi care provin din familii numeroase, cu posibilităţi materiale reduse, aflaţi în pericolul de a abandona şcoala. Acestora le oferim, în mod constant, ghiozdane cu rechizite școlare, cărți, alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și ajutoare financiare ce acoperă cheltuielile de cazare și masă, în internat sau cămin. Pe lângă acestea, am instituit, în decursul vremii, un sistem de burse lunare, în număr de 76, pe care le-am acordat elevilor, dar și studenților de la medicină, asistență socială, teologie, științe economice și jurnalism, precum și unor sportivi de înaltă performanță, încurajând și apreciind, în felul acesta, progresul educațional, dar și prolificitatea succeselor sportive”, a menționat președintele fundației, preotul Ionel Popescu.


Însuși Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a acordat, prin fundație, 7 burse unor elevi eminenți din familii cu o situație materială precară. Suma totală a burselor oferite de fundație din 2013 și până în prezent, a ajuns la 124.103 lei.
În vederea dobândirii performanței școlare, dar și din dorința de a facilita accesul la educație, ca factor de formare și dezvoltare a personalității umane, fundația susține, pentru copii și tineri, organizarea de cursuri şi meditaţii gratuite la română, matematică, engleză și italiană. De asemenea, a susținut, din punct de vedere financiar, un elev de liceu selectat pentru a-și continua studiile în Germania.
Tot în sprijinul copiilor, Fundația „Preot Ioan Olariu” susține financiar și atelierul de pictură pe pânză, lemn și sticlă, deschis la Centrul parohial „Sfânta Maria”, a cărui activitate a fost, actualmente, sistată din cauza pandemiei. Prin participarea la acest atelier de pictură, copiii reușesc să realizeze o simbioză între materiile realiste și cele din aria creativ-artistică. Fără echivoc, creativitatea este un proces de învățare aparte, iar introducerea unei ponderi mai mari de activități artistice în programul de studiu al copiilor, eficientizează procesul de învățare al acestora. Nu întâmplător toți copiii sunt entuziasmați de aceste activități creative, care, pe lângă faptul că destind, dezvoltă imaginația și gândirea, contribuind atât la dezvoltarea personală, cât și la îmbunătățirea și consolidarea relațiilor dintre ei.
Știind că părinții au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor copilului, fundația timișoreană acordă ajutoare sociale familiilor cu mai mulți copii și/sau monoparentale, dar și familiilor cu probleme grave de sănătate, handicap ori aflate în șomaj, facilitând astfel accesul la educația de calitate și incluzivă a copiilor din aceste categorii de risc. Tot referitor la tinerii aflați în situații deosebite, fundația a arătat, pe parcursul celor 12 ani de existență, o grijă permanentă pentru copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș, pentru copiii cu diverse stări de morbiditate (neonatologie, izolator, terapie intensiva, cardiologie, boli respiratorii cronice, boli de nutriție și metabolism, endocrinologie, nefrologie, gastroenterologie), internaţi la Clinica Pedriatrie Bega - Clinica II Pedriatrie, dar și pentru copiii cu dizabilităţi din Centrul de zi „Podul Lung” de pe lângă Primăria Timişoara, oferind articole vestimentare, alimente, dulciuri, jucării, precum și echipamente de protecție. De asemenea, fundația, pe lângă faptul că a suportat achiziționarea unui cărucior special pentru un copil cu handicap (4894 lei) și a unor aparate auditive pentru o studentă de la Universitatea de Vest, în valoare de 4695 lei, a renovat și un salon pentru bolnavii de la Secția de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.
Împreună cu Parohia Timișoara-Iosefin, fundaţia sprijină și comunitatea credincioşilor cu deficienţe de vorbire şi auz, singura din vestul ţării deservită de un preot, special pregătit, ajutat de un cântăreț, care slujesc Sfânta Liturghie în limbajul mimico-gestual, comunicând cu aceste persoane prin mimică, gesticulație și dactileme.
Nu numai copiii și persoanele cu dizabilități sunt ajutate, ci și bătrânii afectați de deprivare materială severă sau cu venituri disponibile sub pragul sărăciei, care nu-și pot asigura acoperirea cheltuielilor minime cotidiene. În acest sens, știind faptul că, nevoile persoanelor vârstnice, aflate în situații de vulnerabilitate, cresc odată cu vârsta, adăugându-se noi patologii sau grade de dependență, membrii fundației, prin cantina socială a Parohiei Timișoara-Iosefin, contribuie, în preajma marilor sărbători, la achiziționarea de pachete cu alimente neperisabile, ajutându-i, totodată, prin dialoguri și diverse întâlniri, să înlăture sentimentul de inutilitate față de comunitate.
Având menirea de a fi un factor veritabil al îmbunătățirii calității vieții, Fundaţia „Preot Ioan Olariu” a organizat, la Filarmonica „Banatul” din Timișoara, un concert de muzică clasică de cameră, susţinut de Cvartetul „Furiant” din Berlin şi de o companie privată de muzică de operă din Viena, atât cu scopul strângerii de fonduri, cât și în scopul conștientizării implicării oamenilor în diverse acțiuni filantropice, necesare soluționării problemelor stringente cu care se confruntă anumiți semeni.
Este imperios necesar să evidențiem faptul că, fundația și Parohia Timișoara-Iosefin au contribuit și la construirea unei locuințe pentru o familie nevoiașă, cu șase copii, din localitatea timișeană Cornești, reușind astfel, pe de-o parte, să neutralizeze starea de paupertate, iar, pe de altă parte, să scadă atât gradul de alienare socială, cât și riscul izolării acesteia de comunitate, generat de lipsa unui grup congeneric de suport.
Chiar și în contextul pandemic actual, fundația, împreună cu parohia, a continuat să acorde burse elevilor și studenților sârguincioși, precum și ajutoare unităților medicale din urbea de pe Bega, ca expresie a solidarității cu medicii, asistentele și personalul medical din avangarda luptei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), care se jertfesc de nouă luni în spitale, să protejeze viața pacienților infectați. Ajutoarele au constat în echipamente medicale: măști performante FF2 pentru medici, măști de protecție pentru bolnavi, mănuși de unică folosință, prosoape, termoscanere performante și combinezoane de protecție pentru cadrele medicale care lucrează în zona roșie, Covid-19; toate însumând mai mult de 65.000 lei. Anticipând aplicarea scenariului S3 (roșu), generat de creșterea ratei de infectare, fundația a oferit 50 de tablete elevilor Liceului „Alexandru Mocioni” din Ciacova, jud. Timiș, necesare desfășurării de activități didactice on-line, de acasă. Totodată, aceste tablete beneficiază, timp de 2 ani, de abonamente de date, susținute financiar tot de fundație.
Din cele prezentate în sinteză, se poate lesne observa că, Fundația „Preot Ioan Olariu” din Timișoara a contribuit semnificativ la prevenirea și/sau limitarea situațiilor de vulnerabilitate, precum și la întrajutorarea și îmbunătățirea condițiilor de viață a semenilor noștri. În altă ordine de idei, dinamica social-caritativă a acestei fundații relevă o modalitate eficace, prin care Biserica Ortodoxă Română realizează și împlinește, în vremuri de restriște, iubirea de oameni și coeziunea între aceștia.

Diac. dr. Răzvan FIBIȘAN