În fiecare an, pe data de 29 iunie, Administrația Națională a Penitenciarelor sărbătoreşte „Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România”, zi aflată sub patronajul spiritual al Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar. Cu această ocazie Centrul Educativ Buziaș organizează în data de 30 iunie 2016 „Ziua porţilor deschise”. La eveniment sunt invitați să ia parte membrii familiilor personalului unității, aparţinători ai persoanelor internate, reprezentanţi ai societății civile şi ai mass-mediei, ONG-urile și instituţii partenere. Va avea loc un tur de prezentare a instituţiei penitenciare care are în custodie tineri ce au săvârşit fapte penale în minorat şi execută o măsură educativă privativă de liberate.

„Persoanele doritoare se vor putea informa despre condiţiile de cazare, activităţile derulate de către persoanele internate precum și despre activitatea profesională a lucrătorilor de penitenciare în vederea unei corecte informări a opiniei publice și a combaterii stereotipurilor sau prejudecăților legate de sistemul penitenciar.

Accesul vizitatorilor, al reprezentanţilor ONG-urilor și instituţiilor partenere precum şi al reprezentanţilor societăţii civile se va face pe baza documentelor de identitate valabile la momentul vizitei (şi a legitimaţiilor de jurnalist în cazul reprezentanţilor mass-media). Subliniem faptul că accesul în centru poate fi permis numai cu respectarea strictă a tuturor prevederilor legale și a procedurilor în vigoare”, transmit reprezentanți ai Centrului Educativ Buziaș. 

Ioana NICOLESCU