Începând de marți, 10 mai, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează provocarea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din România. 

Proiectul este intitulat „Salvator din pasiune” și se va derula în perioada 10 mai – 29 iulie, interval de timp structurat în trei etape. Acestea presupun recrutarea și înscrierea candidaților, analizarea dosarelor și încheierea contractelor de voluntar. 

„Demersul instituţiei noastre are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor. După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv”, transmit reprezentanții ai inspectoratului.

Condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească sunt următoarele: să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; să fie apți din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnați pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 

Dosarul candidaților trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani. 

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute și accesând pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al județului Timiș, www.isutimis.ro. 

Ioana NICOLESCU