Creșterile prețurilor încep să fie dublate și de măriri saalriaale, dar nu în toate sectoarele. Doar anumite categorii de angajați se bucură de câștiguri mai mari, în timp ce în alte locuri veniturile chiar s-au diminuat.

Astfel, potrivit Institutului Național de Statistică, în luna decembrie 2023 câştigul salarial mediu brut a fost 8.301 lei, cu 535 lei (+6,9%) mai mare decât în luna noiembrie 2023.

Câştigul salarial mediu net a fost 5.079 lei, în creştere cu 314 lei (+6,6%) față de luna noiembrie 2023.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.710 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.825 lei). Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,5%.

În sectorul bugetar, în luna decembrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+5,0%, în principal ca urmare a acordării unor diferenţe salariale restante, aferente lunilor anului 2023, sau a aplicării prevederilor legale în vigoare), respectiv în sănătate şi asistență socială (+2,8%). În învăţământ, câştigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.