INFORMARE

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BILED, JUD TIMIȘ”, propus a fi amplasat în comuna Biled, teren identificat prin extras CF nr. 405668, nr. Top. 405668 Biled, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BILED, JUDEȚUL TIMIȘ”.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, blv Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.roSecțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.