Cazul asocierii Consiliului Local Timișoara cu echipa de fotbal Politehnica Timișoara în perioada 2008-2010

 

Vă mai aduceți aminte de procesul privind finanțarea acordată echipei de fotbal Politehnica Timișoara în perioada 2008-2010? Nu s-a mai scris de mult timp de el, astfel încât am simțit nevoia să revenim, să vă aducem la cunoștință ce s-a mai întâmplat. Povestea, pe scurt, este așa: un fost (de acum) procuror la DNA Timișoara, ajuns între timp inculpat într-un dosar privind conducerea autoturismului sub influența băuturilor alcoolice, s-a apucat, la șase ani după încheierea contractului de finanțare, să întocmească un rechizitoriu prin care 11 oameni nevinovați sunt târâți la Tribunal pentru a-și demonstra nevinovăția în cazul unui contract negociat și votat de Consiliul Local Timișoara. Rechizitoriul întocmit de Cirprian Dorobanțu este unul absolut halucinant, existând mari semne de întrebare asupra motivelor pentru care instanța de cameră preliminară a acceptat judecarea lui. Piesa cea mai grea în susținerea rechizitoriului este constituirea ca parte civilă în cauză a Primăriei Municipiului Timișoara. Adică, puneți-vă și dumneavoastră în locul judecătorului: atât timp cât autoritatea care a acordat finanțarea se constituie parte civilă pentru recuperarea unui presupus prejudiciu nedovedit de nimeni (există două expertize care dovedesc chiar că prejudiciul este egal cu zero), instanța este obligată să verifice, totuși, despre ce este vorba acolo.

 

Istoria constituirii ca parte civilă

 

Povestea nu este nouă, dar pentru cei care au ratat-o, o repetăm: DNA Timișoara trimite, la începutul lunii decembrie 2015, o adresă către primarul Nicolae Robu prin care îi solicită să spună dacă Municipiul Timișoara se constituie sau nu parte civilă în cauza privind finanțarea acordată de Consiliul Local echipei de fotbal Politehnica Timișoara. Primarul Nicolae Robu înaintează adresa Consiliului Local care, în ședința din 8 decembrie 2015, refuză să se pronunțe pe adresă. Din procesul verbal de ședință rezultă că primarul Nicolae Robu a fost mandatat sau să trimită o adresă de răspuns către DNA prin care să solicite ca întrebarea DNA să fie adrersată Consiliului Local, sau să întocmească un proiect de hotărâre privind constituirea/neconstituirea Municipiului Timișoara ca parte civilă în cauză. Nicolae Robu nu face nici una, nici alta, ci trimite o adresă către DNA în 9 decembrie 2015, în care spune că Municipiul Timișoara se va constitui ca parte civilă doar în momentul și pentru suma care va fi stabilită ca prejudiciu de către instanță. Ulterior, Ciprian Dorobanțu îl cheamă la audieri pe Nicolae Robu, rezultatul audierilor fiind o altă adresă, din 14 dembrie 2015, prin care Nicolae Robu, în nume personal, constituie Municipiul Timișoara ca parte civilă în cauză. Mai târziu, la solicitarea instanței, același Nicolae Robu trimite o adresă către Tribunal în care specifică faptul că „Municipiul Timișoara prin Primar și Consiliul Local al Municipiului Timișoara” își mențin calitatea de parte civilă constituită în faza de urmărire penală. 

Ei, cu aceste hârtii există două probleme imense: 1. Constituirea ca parte civilă trebuia să fie aprobată de Consiliul Local; 2. Consiliul Local nu s-a pronunțat niciodată asupra acestui subiect, iar acum nici nu mai poate să o facă. Hârtiile trimise de Nicolae Robu către DNA, și care dau greutate rechizitoriului, reprezintă nimic altceva decât un abuz în serviciu comis de primarul Timișoarei. Care primar, pe de o parte, s-a substituit Consiliului Local în luarea unei decizii, pe de altă parte a semnat în fals o hârtie care spune că CLT își menține calitatea de parte civilă, în condițiile în care CLT nu s-a pronunțat niciodată asupra acestui subiect.

 

Bătaie de joc la Primărie cu Legea 544

 

Către sfârșitul lunii mai a acestui an am adresat primarului municipiului Timișoara o cerere în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prin care am solicitat să îmi fie comunicat actul administrativ de autoritate care a stat la baza emiterii adresei semnată de primarul Nicolae Robu și transmisă DNA, prin care se arată că „având în vedere faptul că răspunsul nostru (...) a fost considerat de către dumneavoastră necorespunzător (...) și ținând seama că, în ședința sa din data de 08.12.2015, Consiliul Local – organul care în opinia mea ar fi trebuit să se pronunțe asupra speței, a refuzat să o facă – îmi asum, ca Primar al Municipiului Timișoara, să revin cu următorul răspuns: Municipiul Timișoara se constituie în parte civilă în cauză – dosar nr. 93/P/2010 – pentru recuperarea prejudiciului stabilit, în valoare cumulată de 31.669.417,71 lei”.

Bun. După vreo zece zile, conform legii, primesc răspuns că răspunsul îmi va fi comunicat în termen de 30 de zile. Articolul 7 din Legea 544 permite acest lucru în condițiile în care dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației depășește zece zile. Evident că era nevoie de mai mult de zece zile, întrucât ceea ce am solicitat – actul administrativ de autoritate care a stat la baza constituirii ca parte civilă de către Nicolae Robu – NU EXISTĂ!!!

Ei bine, săptămâna aceasta primesc și răspunsul mult așteptat. Semnat doar de reprezentanții Serviciului Juridic din Primărie. Și care sună așa: „Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. de mai sus, vă comunicăm că prin Decizia nr. 105/09.12.2012 a Camerei de Conturi a Județului Timiș s-au stabilit următoarele: Reanalizarea modului de respectare a prevederilor legale aplicabile în cazul contractului de asociere încheiat cu Municipiul Timișoara cu SC Politenica 1921 Știința Timișoara & Invest SA și clarificarea legalității plăților efectuate pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal, cu respectarea clauzelor din contractul încheiat și a normelor interne emise în acest sens, pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia. Prejudiciul a fost estimat de auditorii publici externi la nivelul sumei de 31.669.417,71 lei, din care pagubă în sumă de 27.100.000 lei și 4.569.417,71 lei foloase nerealizate”. Altfel spus, răspunsul la solicitarea mea a fost un non-răspuns. Eu am cerut un act administrat de autoritate prin care Municipiul Timișoara s-a constituit ca parte civilă, și primesc o decizie a Curții de Conturi care cere reanalizarea contractului, fără a stabili vreun prejudiciu. 

Încă două precizări. 1 - Conform legii, deciziile Curții de Conturi NU sunt  acte administrative – vezi Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2167/2012, care spune așa: „Or, actele emise de Curtea de Conturi nu sunt acte administrative (...) astfel că nu este aplicabil criteriul valoric în determinarea instanței competente. Pornind de la această premisă, pentru aplicarea criteriului rangului autorității emitente (...) este necesară identificarea actului administrativ care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice”. 2 - Mai există și Ordonanța 27 din 2002, care reglementează modul de soluționare a petițiilor, și care spune așa: „Conducătorii autoritaților și instituțiilor publice (...) sunt direct răspunzători de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce le sunt adresate, precum și de legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal” (Art. 4) și „Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate” (Art. 13).

Ei, răspunsul pe care l-am primit nu este semnat de conducătorul instituției publice, dar asta nu este cea mai mare problemă. Problema este că răspunsul pe care l-am primit este în bătaie de joc – ca și cum m-aș fi dus la piață să cumpăr banane și mi s-ar fi dat pătrunjel. Și, mai grav, nu mi se indică niciunde nici un fel de temei legal pentru soluția adoptată. Motive numai bune să merg înainte cu o reclamație administrativă pe speța în cauză (urmează, săptămâna viitoare).

Și cu încă două solicitări, tot în baza Legii 544: una la fel ca și prima, dar cu precizarea, conform legii, ce înseamnă act administrativ de autoritate (asta pentru că, se pare, la Serviciul Juridic din PMT lucrurile astea simple nu sunt cunoscute: actul adoptat sau emis de o autoritate publică – legislativă, executivă, judecătorească – în mod unilateral, pe baza și în vederea executării legii, în scopul nașterii, modificării sau stingerii unor raporturi de drept administrative. Actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice sunt hotărârile consiliilor județene și ale consiliilor locale, dispozițiile primarilor, ordinele prefecților. Poate cu această specificare va fi mai clar ce doresc să aflu – chiar dacă, de fapt, cunosc răspunsul.

Cea de a doua solicitare are la bază tocmai răspunsul pe care l-am primit de la distinsa Primărie a Municipiului Timișoara: doresc să primesc toate adresele prin care Municipiul Timișoara prin Primar sau Consiliul Local s-a constituit ca parte civilă în vederea recuperării prejudiciului în urma unor Decizii ale Curții de Conturi. Mă interesează, în mod special, decizia din 2015 prin care s-a stabilit că toate finanțările acordate pentru cluburi sportive în perioada 2012-2014 au fost făcute cu încălcarea legii, prejudiciul estimat fiind de 35.250.000 lei, și decizia din 2014, unde se estimează un prejudiciu de peste 8 milioane de lei la serviciile de întreținere ale spațiilor verzi, pentru această situație Curtea de Conturi sesizând și Direcția Națională Anticorupție. Nu există, vă spun de acum, nici un fel de constituire ca parte civilă, nici un fel de încercare de recuperare a prejudiciului. Dar sunt curios ce răspuns pot primi la modul oficial. Și ce temei legal mi se va indica – dacă mi se va indica.

 

Procesul cu finanțarea Politehnicii

 

Revenind la procesul privind finanțarea de către Consiliul Local a echipei de fotbal Politehnica Timișoara în perioada 2008-2010, aflați despre acesta că merge bine. Următorul termen a fost stabilit de instanță pentru data 12 septembrie, când vor fi audiați auditorii Curții de Conturi. 

La ultimul termen de judecată, din 16 iunie, instanța a respins cererea privind efectuarea unei expertize contabile, considerând că legalitatea plăților efectuate pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal nu intră în discuție, singurul lucru care trebuie dovedit fiind legalitatea semnării contractului de asociere. Or contractul de asociere fiind anexă la o Hotărâre de Consiliu Local, aprobată, neatacată de nimeni în contecios administrativ și, pe cale de consecință, în vigoare și cu efecte juridice chiar și în ziua de astăzi, ar fi firesc ca lucrurile să se îndrepte spre o achitare a tuturor inculpaților din dosar. Cu atât mai mult cu cât și șefa Departamentului Juridic al Curții de Conturi a venit și a declarat în instanță că asocierea a fost perfect legală și mai există și notele de tutelă are Prefecturii Timiș care confirmă legalitatea hotărârii de consiliu local privind asocierea Municipiului Timișoara cu echipa de fotbal Politehnica.

Iar pentru cei care se așteaptă la o soluție asemănătoare cu cea din cazul Consiliului Județean Timiș, o ultimă precizare: sunt cauze total diferite. În cazul CJT nu a existat nici un fel de contract de asociere, acolo au existat doar niște premieri ale unor jucători care, se pare, nu au prea fost premiați decât în acte. 

Rămâne doar ca instanța să-și dovedească independența față de DNA și să pronunțe o sentință firească într-un proces creat pe un dosar fabricat doar din dorința de preamărire a unui fost procuror cu grave probleme comportamentale.

Vacanță plăcută, vom reveni!

Flavius BONCEA