Ștefan Popa Popa's, chiriaș cu Fundația Popa's în spațiul respectiv, acuză interese imobiliare prin care se încearcă scoaterea lui și pierderea clădirii

L-ați auzit, probabil, de multe ori pe Nicolae Robu spunând cum, de când el este primar, Municipiul Timișoara nu a mai pierdut nici o clădire în favoarea mafiei imobiliare, lăsând impresia că astfel de lucruri s-au tot întâmplat în trecut. Ei bine, dacă ar fi cineva care să îi ceară actualului primar un singur exemplu de clădire pierdută astfel în timpul administrațiilor trecute, acesta nu ar fi în stare să dea vreunul. Dar se întâmplă, oare, porcării în actuala administrație prin care clădiri importante din centrul Timișoarei sunt pierdute cu bună știință în favoarea unor interese imobiliare? Dacă îl veți întreba pe primar, el vă va spune că nu. Pentru a veni în întâmpinarea unui astfel de răspuns, vă oferim astăzi un prim exemplu. Pregătit de Primărie, frumos împachetat și ambalat, numai bun de dat mai departe.

Spațiul de care vorbim este SAD3 situat la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 8 – spațiu care este, din iunie 1999, dat în chiria Fundației Popa's. Și cu care nu a existat nici un fel de problemă timp de mai bine de 15 ani, până când, probabil, cineva a pus ochii pe el. 

În urmă cu vreo doi ani, pe clădirea din Piața Unirii nr.8 a apărut o schelă. Există pe adresa respectivă o autorizație de construcție pentru amenajarea unei mansarde în podul existent cu funcțiunea de spațiu cu altă destinație – probabil despre asta a fost vorba. Problema e că, o dată cu apariția schelei, spațiul care găzduia Fundația și Galeria de Artă Popa's nu a mai putut fi folosit. După care, deși Fundația își plătea chiria normal la Primărie, așteptând finalizarea lucrărilor, vine adevărata surpriză: în data de 8 noiembrie 2016, Asociația de Proprietari Piața Unirii nr. 8 comunică Fundației Popa's o factură în valoare de 69.532,67 lei, reprezentând pretinse debite datorate de Municipiul Timișoara în calitate de proprietar al imobilului.

De unde suma aceasta? Conform facturii, 3428,16 lei – contravaloarea utilităților și serviciilor pentru părțile comune și a comisioanelor bancare, penalizare procentuală 3339,14 lei, 33.694,59 lei restanță întreținere luna mai 2016, 26.905,92 lei – restanță întreținere luna iunie 2016, 2903,60 lei – restanță penalizare procentuală iunie 2016 și 2600,40 lei – restanță fond reparații mai 2016.

În 22 noiembrie 2016, și Primăria Timișoara emite o adresă către Fundația Popa's, arătându-i  că în contractul de închiriere pentru spațiu se specifică obligața locatarului de a suporta cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, drept pentru care „vă somăm ca în termen de 10 zile să achitați datoriile față de Asociația de Proprietari. Menționăm faptul că în caz contrar ne vom adresa instanțelor de judecată în vederea recuperării sumelor restante și rezilierii contractului”.

Ștefan Popa Popa's, „patronul” spiritual al Fundației Popa's, vede aici o manevră făcută să îmbogățească mafia imobiliară cu spațiul în care ar trebui să își desfășoare activitatea Fundația sa: „Pentru spațiul de acolo eu am acces direct din stradă, nu am în folosință nici un fel de părți și instalații comune din clădire, am contracte individuale încheiate cu toți furnizorii de utilități care sunt plătite la zi, nu beneficiez de servicii de administrare, curățenie ori de alte servicii aferente imobilului. Până acum nu a existat nici un fel de cheltuială de întreținere, iar treaba asta, care a venit acum, nu poate fi sub nici o formă treaba mea ca și chiriaș, ci eventual a Primăriei ca și proprietar. Numai că cei din Primărie nu își fac datoria, și cred că nu o fac pentru că vor să cadorisească pe cineva cu acest spațiu. Culmea, pe cineva care, în calitate de avocat, a tot apărat diverși reprezentanți ai mafiei imobiliare”, declară domnia sa.

Între timp, Asociația de Proprietari a dat în judecată Municipiul Timișoara, pe rolul Judecătoriei Timișoara existând dosarul 30877/325/2016, cerând instanței să oblige Municipiul Timișoara la plata cheltuielilor asociației care constă în... fond de reparații anual, necesar din cauza lucrărilor de renovare a imobilului. Primăria Timișoara, sub semnătura primarului Nicolae Robu, cheamă în garanție Fundația Popa's, rugând instanța să constate că obligațiile de plată sunt ale chiriașului, dat fiind faptul că e vorba de cheltuieli comune (apă, încălzire, salubritate, cheltuieli administrative). „Învederăm onoratei instanțe faptul că în prezenta speță cheltuielile de întreținere decurg din cheltuielile legate de achitarea serviciilor prestate de furnizorii de energie termică, apă, ridicarea deșeurilor menajere. Considerăm că aceste cheltuieli comune nu revin proprietarului, pentru că în raportul juridic depus judecății cheltuielile au fost ocazionate de costul unor servicii furnizate”, se spune în cererea de chemare în garanție semnată de primar. Dar aici există o mică minciună. Pardon, nu e mică: e enormă. Pentru că, hai să fim serioși:dacă ar fi vorba de apă, încălzire și salubritate, cum ar putea contravaloarea acestora să se ridice, pentru un singur spațiu care nici nu a fost folosit în perioada respectivă, la 33.694,59 lei în luna mai? Sau la 26.905,92 lei în luna iunie? Întreținerea calculată ulterior acestor luni este de 89 lei pe luna iulie, 66 lei pentru august, 48 pentru septembrie și așa mai departe. Dar sumele mari, care cu tot cu penalități depășesc acum deja valoarea de 20.000 de euro, nu au cum să fie simple cheltuieli de întreținere în sarcina chiriașului. Cu toate acestea, Primăria încearcă să le pună în cârca lui Popa's. Acesta nu are de ce să le plătească, iar rezultatul va fi, probabil, următorul: Primăria va pierde procesul cu Asociația de Proprietari, pe imobilul în care funcționează Fundația Popa's este deja pus sechestru, acesta va fi scos la licitație și vândut pe un procent infim din valoarea sa cui trebuie.

Nu-i așa că sună ca din manual?

Delia GRIGORE