Expoziția „Alianța Inimilor: România-Polonia” a fost inaugurată miercuri, 18 septembrie la Palatul Victoria din București în contextul reuniunii interguvernamentale româno-polone ce s-a desfășurat în capitala administrativă a României. Prin fotografii și copii ale unor documente din Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, expoziția ilustrează istoricul relațiilor bilaterale, care aniversează anul acesta o sută de ani.
De asemenea, expoziția reprezintă o recunoștiința națiunii române pentru eroica rezistență dusă de națiunea poloneză în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale. Miercuri, 18 septembrie, s-au împlinit 80 de ani de la refugiul polonez în Regatul României, când înalți reprezentanți ai guvernului și armatei poloneze, precum și aproximativ 100.000 de alți polonezi dintre care 60.000 de soldați, s-au regrupat temporar pe teritoriul României. Pe lângă protecția umanitară, Regatul României a asigurat și tranzitul Tezaurului Băncii Naționale a Poloniei (70 de tone de aur), încă 4 tone de aur care nu au mai putut fi trimise fiind păstrate în siguranță până la sfârșitul conflagrației mondiale.
Din cele mai importate momente istorice surprinse în fotografiile și documentele expoziției de la București, „Alianța Inimilor: România-Polonia”, menționăm aici: restabilirea statalității Poloniei la sfârșitul Marelui Război (1918); Convenția de Alianță defensivă între Polonia și Regatul României (3 martie 1921); vizita în România a Mareșalului Józef Klemens Piłsudski și primirea sa de către Regele Ferdinand I (1922); vizita Suveranilor României - Regele Ferdinand I și Regina Maria - în Polonia (1923); Tratatul de Garanție între România și Polonia (1926); vizita Președintelui Poloniei în Regatul României (1937); vizita Regelui Carol al II-lea în Polonia (1937); sprijinul acordat Poloniei de Regatul României în perioada celui de-al doilea război mondial (protecție pentru refugiații polonezi, tranzitarea Tezaurului Poloniei prin România).

Cornel S.
Foto: gov.ro