Zona Satchinez este cunoscută pentru arealul natural și, mai ales, rezervația căreia i se spune „Delta Banatului”. Primarul comunei timișene, Florin-Olimpiu Cheaua, a studiat oportunitatea întocmirii unui proiect prin care mlaștinile Satchinezului să fie scoase în evidență. S-a avut în vedere accesarea de fonduri europene și, pentru turiștii din județ, amenajarea unei piste de biciclete, cu ajutorul căreia ar putea ajunge mult mai ușor în rezervație. Astfel, primii pași în acest sens au fost deja făcuți, proiectul urmând să devină unul transfrontalier, în cooperare cu Guvernul Regiunii Autonome Voievodina din Serbia. Cele două părți au avut deja o primă întâlnire, la care a participat și un reprezentant al Asociației „Excelsior”, custodele ariilor naturale protejate Mlaștinile Satchinez.


Întâlnire de lucru la Guvernul Regiunii Autonome Voievodina din Serbia
O delegație a primăriei Satchinez, condusă de către primarul Florin-Olimpiu Cheaua, însoțită de reprezentantul Asociației „Excelsior”, custodele ariilor naturale protejate Mlaștinile Satchinez, a desfășurat în data de 23 februarie, la Novi Sad, o vizită de lucru la Guvernul Regiunii Autonome Voievodina din Serbia. Delegația a fost alcătuită ca urmare a propunerii de colaborare adresată de către partea română Guvernului Voievodinei, pentru dezvoltarea unui proiect de finanțare prin programul IPA România-Serbia, prioritatea de finanțare 2.1., privind conservarea și promovarea valorilor naturale.
Vizita a avut ca scop inițierea demersurilor de pregătire în parteneriat a unui proiect care să contribuie la conservarea și promovarea ariilor naturale Mlaștinile Satchinez -România și Caraș-Nera - Voievodina, în interesul dezvoltării durabile a comunităților locale.
Delegația română a fost întâmpinată de un grup de lucru numeros, condus de directorul Departamentului pentru Urbanism și Protecția Naturii din cadrul Guvernului Voievodinei, compus din reprezentanți ai guvernului, gestionarii ariei naturale protejate Caraș-Nera și reprezentanți ai societății civile cu activitate de mediu din regiune.
În cadrul întâlnirii s-au prezentat organizațiile și instituțiile prezente, experiența și istoricul fiecăreia, precum și interesul acestora pentru conservarea și promovarea naturii din regiune. Încă de la primele schimburi de idei, participanții au constatat compatibilitatea obiectivelor propuse privind planurile de gestionare și promovare a ariilor naturale protejate Mlaștinile Satchinez și Caraș-Nera, astfel încât, cu optimism privind dezvoltarea unui parteneriat de succes și de durată, cei prezenți au continuat discuțiile în plan tehnic, vizând activitățile de realizat în cadrul proiectului.
Dacă partenerii sârbi vizează în special activități de conștientizare a comunităților locale și a publicului larg, activități de educație ecologică și investiții în acest sens, partea română vizează și o serie de măsuri concrete de reabilitare ecologică a Rezervației Naturale Mlaștinile Satchinez, în special pentru creșterea și reglementarea aportului de apă în rezervație.
Vor fi dezvoltate și, sperăm, implementate în comun activități de monitorizare și conservare a unor specii periclitate din rezervațiile Mlaștinile Satchinez și Caraș-Nera. Primăria Satchinez urmărește și realizarea unor investiții de educație ecologică și gestionare a turiștilor, pentru asigurarea zonelor de liniște pentru reproducerea speciilor protejate, prin amenajarea de trasee tematice, prin amplasarea de panouri informative, turnuri de observare, realizarea de pontoane și poteci suspendate din lemn. Proiectul ar urma să se desfășoare pe o durată de doi ani, începând cu luna ianuarie 2019 și va avea un buget propus de circa 800.000 de euro.
În urma discuțiilor a fost stabilit și parteneriatul proiectului, între Primăria Satchinez, Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei „Excelsior”, pentru partea română și, respectiv, Guvernul Regiunii Autonome Voievodina și Administratorul Rezervație Naturale Caraș-Nera, pentru partea sârbă.
În perioada următoare vor fi desfășurate schimburi intense de informații între parteneri, pentru pregătirea tuturor detaliilor proiectului, astfel încât acesta să poată fi complet dezvoltat și aplicat cu succes până la data de 30 martie 2018, termenul limită de depunere a aplicațiilor în cadrul celei de a doua licitații de proiecte din cadrul programului IPA România-Serbia. La mijlocul lunii martie, partenerii sârbi vor pregăti o delegație care să viziteze partenerii români la Satchinez, pentru a vizita Rezervația Naturală Mlaștinile Satchinez, pentru a stabili ultimele detalii ale proiectului și pentru a semna acordul de parteneriat. Toți partenerii implicați speră în punerea bazelor unui parteneriat de durată, în folosul conservării naturii și al dezvoltării durabile a comunităților locale.


Caravană de informare privind Mlaștinile Satchinez
Anterior vizitei la Novi Sad, Asociația „Excelsior” a organizat în perioada 14-16 februarie sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”.
S-au organizat și s-au desfășurat cinci sesiuni de informare la primăriile din localitățile Vinga, Orțișoara, Variaș, Biled și Satchinez la care au participat 106 persoane, fiind implicați la aceste întâlniri lideri locali de opinie (primari, profesori, consilieri locali, administratori de ferme și asociații agricole). Participanții au primit plase promoționale ce au conținut magneți promo, lanterne promo, pixuri și pliante.
În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.
Toate aspectele prezentate la întâlnirile de informare de la cele cinci primării subliniază importanța proiectului Asociației „Excelsior”, în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale: tăieri ilegale de arbori, folosirea irațională a pesticidelor, incendierea terenurilor etc., promovând prin aceste informări o responsabilitate mai mare din partea comunităților locale față de ariile natural protejate.


Petru Vasile TOMOIAGĂ