Investiția se va realiza în cadrul unui proiect transfrontalier cu orașul Smederevo (Serbia)

 

Ca urmare a  implementării cu succes a unui proiect finanțat prin programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, împreună cu administrația din Biserica Albă, de 522.000 euro, prin care s-a realizat o Arenă Multifuncțională în Ghilad, în prezent comuna timișeană se află în parteneriat cu orașul Smederevo, în proiectul „Sporturile de apă – un viitor sănătos pentru tinerii noștri”. Prin acest proiect s-au atras fonduri de 822.910 euro prin programul Interreg IPA CBC România – Serbia, Axa prioritară 1 – Promovarea ocupării forţei de muncă şi serviciile de bază, consolidarea pentru o creştere inclusivă. Partea română beneficiază de 393.826 euro, din care 334.752,66 este finanțare europeană.

Acest proiect a izvorât din nevoile comune identificate de ambii parteneri și are ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de creştere sănătoasă şi dezvoltarea tinerilor din regiunile  de cooperare  transfrontaliere, prin intermediul infrastructurii publice, îmbunătăţită prin promovarea sportului de apă. 

Abordarea proiectului este aceea de a sprijini tinerii în regiunea de cooperare transfrontalieră prin activităţile avute în vedere, care sunt puse în aplicare în timpul proiectului, cum ar fi: evenimente educaţionale pentru tineret, schimb de experienţă între profesori şi factorii de decizie din comunităţile locale, organizarea de tabere de vară pentru tineret, elaborarea de documentaţii tehnice pentru construirea în viitor a unei piscine olimpice acoperite în Smederevo și construirea Centrului de natație pentru copiii din comuna Ghilad.

Proiectul are ca scop încurajarea tinerilor să ducă un stil de viaţă sănătos prin numeroase sporturi de apă şi egalitatea de șanse pentru dezvoltarea de activităţi sportive de apă printre tineri.

Rezultatele concrete ale proiectului vor fi: realizarea unui Centru de natație pentru copiii din comuna Ghilad, elaborarea documentației tehnice pentru realizarea în viitor a unei piscine olimpice acoperite în Smederevo și ridicarea gradului de conştientizare a tinerilor şi părinţilor lor privind beneficiile pe care le au sportul de apă şi stilul de viaţă sănătos.

Activitățile cuprinse în proiect sunt pline de dinamism, implicând toate categoriile comunităților partenere, de la reprezentanții legali ai comunității, la cadre didactice, cadre medicale, elevi, părinți, diferiți alți actori ai comunității.

Lansarea oficială a acestui proiect a avut loc la Smederevo, în luna iulie a acestui an.

Timp de două zile, în această lună, 25 de factori de decizie și actori importanți  ai comunității din Ghilad au vizitat bazinul de apă de la Smederevo, pentru transfer de cunoştinţe şi experienţă în gestionarea viitorului Centru de natație pentru copii din comuna timișeană. De asemenea, ei au aflat mai multe despre beneficiile pe care le aduce bazinul de apă pentru elevii din comună şi ce tip de  activităţi extracurriculare ar putea desfăşura aceștia în comunitatea lor.

În decursul a patru întâlniri se dorește realizarea, de către cadrele didactice din localitățile partenere, a unei programe extracurriculare care să includă, pe lângă sporturile existente, și sporturile de apă. 

Zece reprezentanţi din ambele părţi se vor întâlni pentru a discuta problemele, nevoile grupului ţintă şi vor propune măsurile pentru funcţionarea mai bună a programei şcolare, precum şi posibile activităţi extraşcolare.

De asemenea, se vor organiza evenimente educative derulate în localitățile partenere, care au ca scop conștientizarea comunităților despre beneficiile sporturilor de apă în paralel cu o alimentație sănătoasă și în contapartidă cu  ţigările, drogurile şi alcoolul în dezvoltarea tinerilor. 

A doua sesiune este dedicată creșterii gradului de conştientizare în ceea ce privește beneficiile sporturilor de apă în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Evenimentele sunt de masă, cu 200 de participanți, care se vor întâlni la Ghilad. Vor fi invitaţi elevii, profesorii, părinţii, factorii de decizie din Ghilad, dar şi din localitățile ale căror reprezentanți participă la acest proiect: Ciacova, Livezile, Jebel și Banloc.

 

Centrul de natație pentru copii

 

Având în vedere că este un obiectiv menit să ofere servicii la elevi şi tineret, Centrul întreg este conceput pentru a crea o oaza de atracție și plăcere pentru copii. 

Acest Centru va fi plin de verdeață, cu bănci și umbrele, un cadru pentru a realiza diverse sporturi alternând cu jocuri, activităţi în aer liber şi distracţie. 

Centrul va conţine două bazine de apă. Bazinul piscină – pentru tineri și elevi de gimnaziu va avea 15 m x 30 m x h 1,35 m, facilităţi pentru piscină mare şi o piscină mai mică pentru copii (copiii de grădiniţă şi şcoală primară), 10 m x 10 m x H 60 cm. 

De asemenea, vor fi amenajate un loc de joacă, două tobogane din structura metalică și PVC finisate, unul în formă elicoidală şi unul cu formă dreaptă, teren de volei pe nisip, terenuri multifuncționale de sport, tablă de şah în iarbă, coloane din oţel galvanizat, module și plantații, construcții ușoare, construcții din lemn, anexă pentru paznic, office manager, anexă de întreținere, vestiare, duşuri şi băi, parcare... Alături de înot şi sporturi de apă, centrul poate, așadar, găzdui o gamă largă de activități: sport  cu mingea, volei pe nisip și iarbă, şah, jocuri, activități de divertisment, competiţii sportive între grupurile ţintă din Ghilad şi Smederevo. 

De asemenea, se vor organiza două tabere de vară, în care câte 50 de tineri ai fiecărui partener vor experimenta viaţa într-un mod diferit, prin socializare cu colegii, în natură, prin competiţii sportive, voluntariat și schimb cultural. 

Elevii din regiunea transfrontalieră vor face schimb de experiență, vor adopta stilul de viață implementat la Smederevo, vor dobândi cunoștințe despre stilul lor de viaţă sănătos, care să ducă la scăderea ratei de abandon școlar și la îmbunătățirea notelor.

De asemenea, se vor derula cursuri de instruire pentru înot pentru 32 de copii și tineri proveniți din familii defavorizate, familii monoparentale, cu un grad ridicat de sărăcie, de etnie rromă, în scopul de a consolida încrederea în sine, în cei din jurul lor, pentru a socializa și consolida relaţiile şi de a reduce abandonul şcolar.

Proiectul va fi implementat în conformitate cu obiectivele relevante ale UE în ceea ce priveşte incluziunea socială, non-discriminarea, promovarea egalităţii şi educaţia, în scopul de a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor şi ţintelor.

Nu se exclud persoanele din grupurile dezavantajate şi, dacă este cazul, este încurajată participarea persoanelor din grupuri marginalizate. 

Perioada de implementare a proiectului este 15 mai 2017 – 14 mai 2019.

Echipa de implementare este formată din cinci membri: din partea română, coordonator este Aranca Laszlo, iar manager financiar – Gelu Albeanu Cebzan, iar din partea sârbă manager de proiect este Zdravka Kovacevicvasic, coordonator, Slavica Milovanovic, iar manager financiar, Damnjan Stajic.

După implementarea proiectului, Centrul de natație pentru copii va fi folosit de Școala Gimnazială Ghilad, care va derula activități extracurriculare conform programei realizate în cadrul proiectului. 

Se vor realiza cursuri de înot, principalii beneficiari urmând să fie elevii, dar în special elevii și tinerii proveniți din medii sociale dezavantajate.

A. BORBELY