Dacă odinioară comuna Liebling era una de fală a Banatului, iată că nici astăzi nu se lasă mai prejos, în ultimul timp localitatea cunoscând o dezvoltare alertă. Pe unde treci, dintr-un capăt în celălalt al Lieblingului se desfășoară activități de construcție și de amenajare dintre cele mai ample. De curând au fost terminate parcările din preajma Primăriei și a Școlii din Liebling, iar acum se lucrează intens la podețele spre locuințele cetățenilor și la amenajarea intrărilor spre gospodării. 

O dorință mai veche a locuitorilor comunei, o Biserică Ortodoxă Română nouă, iată că după câțiva ani de stagnare prinde în sfârșit contur, lucrările la acest edificiu fiind reluate în regim de urgență. Se muncește intens și la amenajarea Primăriei din Liebling, la care lucrările sunt într-un stadiu avansat. O altă mare și veche doleanță a localnicilor este o sală de sport, atât de necesară tinerilor din comună, obiectiv care este și el în stare de finalizare. De asemenea, se lucrează la renovarea Căminului Cultural nou. Putem spune astfel că în localitatea Liebling vara anului 2017 a început sub cele mai bune auspicii pentru administrația locală. Pentru proiecte de anvergură, mai vechi sau mai noi, s-au găsit finanțări, astfel că la unele dintre ele s-au reluat lucrările, la altele vor continua, iar altele vor demara în curând.

Primarul comunei Liebling, domnul Ioan Gheorghe Munteanu ne vorbește despre două proiecte: „Un fapt îmbucurător este că, după mai multe tergiversări, Guvernul României a reluat finanțările prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), iar comunei Liebling i-au fost finanțate două proiecte. Primul proiect câștigat de Primăria Liebling este în valoare de 3.308.250,79 lei și prevede extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Liebling. Vreau să adaug că vom extinde rețeaua în Colonie și pe drumul Stamorei. Cel de-al doilea proiect, și el destul de consistent, este în valoare de 3.432.614,45 lei și prevede construirea unei grădinițe cu șase grupe, cu program prelungit, în regim P+2E în localitatea Liebling. Această construcție vine să îndeplinească o dorință mai veche a locuitorilor comunei noastre de a avea o grădiniță modernă, aș putea spune europeană, pentru preșcolarii noștri. Nu vreau să vorbesc prea mult, pentru că nu sunt un om al vorbelor, îmi place să las faptele să vorbească pentru mine, dar ceea ce vreau să vă spun este faptul că am fost, sunt și voi fi întotdeauna liberal. Pentru că liberal sunt atât prin educație cât și prin formare, chiar prin profesia mea. Chiar și așa, Lieblingul nu a dus lipsă de finanțări, cu toate că în majoritatea perioadelor cât am fost primar la putere a fost PSD. De unde se poate înțelege că dacă îți dai osteneala și dacă vrei ceva cu tot dinadinsul până la urmă reușești. Iar eu vreau ca această comună să devină una europeană, iar locuitorii ei să trăiască tot mai bine. Și, după cum vedeți, Lieblingul se află pe noi coordonate de dezvoltare”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ