Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara și Primăria orașului Ciacova au organizat, joi, conferința „Oportunități de dezvoltare, valorificare și promovare a potențialului turistic și cultural al orașului Ciacova”. În cadrul acesteia, în prezența unor specialiști ce provin din mediile culturale, arhitectural-urbanistice, administrative, antreprenoriale și turistice s-au dezbătut idei privind promovarea orașului Ciacova ca punct de interes cultural și turistic al județului Timiș.

Evenimentul a avut loc la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din Ciacova, fiind precedat de o vizită la principalele obiective turistice ale orașului timișean: Biserica Romană-Catolică (al cărei istoric a fost prezentat de preotul paroh Iulian Filip), Biserica Ortodoxă Sârbă și Casa „Dositej Obradovic” (prezentările fiind făcute de preotul paroh Liubomir Matici), Cula - Donjonul de apărare (toate din localitatea Ciacova) (prezentat de profesorul de istorie Bogdan Seculici, de la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din Ciacova) și Mănăstirea de la Cebza.

Deschiderea conferinței a făcut-o primarul orașului Ciacova, Petru Filip, care le-a urat bun venit celor prezenți. Din partea autorităților locale au fost prezenți viceprimarul Horia Lăzău și o parte a consilierilor locali. În cuvântul său, primarul Petru Filip le-a mulțumit participanților că au dat curs invitației, a mulțumit organizatorilor, conducerii Liceului Teoretic „Alexandru Mocioni” pentru implicare și găzduire. „Preocuparea Primăriei și a Consiliului Local ale orașului Ciacova este aceea de a pune în valoare monumentele istorice, întregul potențial istoric, arhitectural, cultural și natural al așezărilor care alcătuiesc unitatea noastră administrativ-teritorială”.

În cadrul dezbaterilor, prezentarea potențialului cultural și turistic al orașului și împrejurimilor a fost făcută de Bogdan Seculici, profesor de istorie la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din Ciacova și conf. univ. dr. Cipriana Sava, UCDC, Facultatea de Management.

Despre investiții în dezvoltarea patrimoniului turistic și cultural au vorbit Alexandru Iovescu - Grupul de Acțiune Locală (GAL) Timișul de centru - și Gabriel Popescu, reprezentant al Ministerului Turismului.

Masa rotundă cu tema „Promovarea potențialului turistic și cultural” i-a avut ca vorbitori pe Delia Barbu - Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Timiș, Gabriela Petcana - Agenția de turism „Ultramarin” Timișoara, Sorin Ionescu - Agenția de turism „AS Tour” Timișoara și Lucia Solomon - Infocentru Turistic Timișoara.

Moderatorul conferinței de la Ciacova a fost Vasile Rușeț, director general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”.

 

„Ciacova – posibilă destinaţie turistică de o zi”

Conf. univ.dr. Cipriana Sava, de la Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara, a prezentat în expunerea sa o idee interesantă: de ce poate deveni Ciacova o destinație turistică pentru o zi. 

Astfel, domnia sa consideră că apropierea de oraşul Timişoara (32 de kilometri) contribuie la dezvoltarea turismului de vizitare, itinerant sau de week-end.

„Resursele turistice existente, atât naturale, cât şi antropice fac posibilă dezvoltarea următoarelor forme de turism: cultural; istoric; religios; etnic; de recreere. Resursele turistice naturale ale Ciacovei sunt: Pădurea Macedonia – Arie de protecţie Specifică Avifaunistică (2007) parte a reţelei Natura 2000; Râul Timiş – zona satelor Cebza şi Macedonia; Râul Timişul Mort – teritoriul satului Obad și oraşului Ciacova; apa geotermală – satul Cebza; fondul de vânătoare.

Resursele turistice antropice sunt reprezentate de «Cula» Ciacovei, turnul  de apărare al cetăţii ridicate între anii 1392-1395; Piaţa Cetăţii; Biserica ortodoxă sârbă cu hramul Adormirea Maicii Domnului(1768-1771), ctitorită de Gheorghe Karagici; Casa memorială a lui Dositej Obradovic (n.17.02.1742, Ciacova – d.1811, Belgrad); Mănăstirea Cebza - situată în apropierea Ciacovei, la șapte kilometri, în satul aparţinător, Cebza; «Podul Turcesc», construit în secolul al XVIII-lea la o distanţă de trei kilometri lateral de drumul dintre Ciacova şi Cebza (DJ 693B); Muzeul din Ciacova, care este amenajat în fosta clădire a Băncii, ridicată în secolul al XVIII-XIX-lea, din Piaţa Cetăţii; Palatul Administrativ, construit în anul 1890; Casa Poştalionului (1772); Monumentul Eroilor, ce are pe soclu un basorelief realizat de sculptorul timişorean Ferdinand Gallas; Biserica romano-catolică realizată în stil neogotic (1880-1881); Ştrandul construit în 1936; Parcul Elisabeta”, consideră conf. univ.dr. Cipriana Sava.

Punctele tari ale Ciacovei ar fi, în opinia cadrului universitar: apropierea de Timişoara, infrastructura rutieră modernă, asfaltată, precum şi accesul feroviar; multiculturalitatea, multietnicitatea; resursele turistice antropice; resursele naturale; fondul de vȃnătoare sportivă; manifestările culturale anuale; păstrarea unor tradiţii; formaţia de dansuri populare; pescăria privată din localitate - un complex turistic aflat în continuă dezvoltare și extindere.

Oportunitățile imediate care ar putea face din Ciacova un punct de atracție turistică de o zi sau de week-end ar fi desemnarea Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană în anul 2021; fondurile structurale europene; deschiderea autorităţilor locale pentru acest domeniu; atragerea unor investitori locali sau străini; lucrările la DJ Parţa-Ciacova (20 de kilometri).

„Destinaţia turistică se construieşte atât pentru turişti, cât şi pentru localnici. Oraşul Ciacova se încadrează în categoria destinaţiilor cu şederi scurte, fiind un oraş mic, dar cu obiective de patrimoniu.

O destinaţie turistică înseamnă un ansamblu format din mediul natural, cel construit şi factorul uman”, consideră conf. univ.dr. Cipriana Sava.

 

O parte dintre obiectivele turistice ale Ciacovei

„Cula” Ciacovei: turnul are la bază un plan dreptunghiular (10,5 x 9,8 m), o înălţime de 23,7 m care îl situează pe locul doi în ţară, iar arhitectural, îmbină elemente romanice şi gotice. Construcţia este realizată din cărămidă arsă, prinsă cu mortar, iar în interiorul zidurilor impresionante (la parter atingând 2,7 metri) se găseşte piatră de carieră.

Biserica ortodoxă sârbă cu hramul Adormirea Maicii Domnului (1768-1771), ctitorită de Gheorghe Karagici se prezintă sub forma unei nave în cruce bizantină, stilul arhitectonic fiind bizantin.

Această biserică se încadrează în categoria monumentelor istorice de valoare naţională, categoria arhitectură.

Mănăstirea Cebza este situată în apropierea Ciacovei, la 7 kilometri, în satul aparţinător Cebza.

Vechea bisericuţă „Sf. Gheorghe” aflată în cimitirul satului a fost ridicată în anul 1758, are turla şi acoperişul din lemn şi se regăseşte pe lista naţională a monumentelor de arhitectură. În vecinătate s-au pus bazele (1996) unei mănăstiri ce cuprinde un complex monahal în care slujesc măicuţe. Hramul mănăstirii este „Înălţarea Sfintei Cruci” - 14 septembrie.

Piaţa Cetăţii, locul de adunare a ostaşilor turci, este un ansamblu urban arhitectural deosebit cu clădiri ce păstrează elemente din perioada medievală, statuia Sf. Maria (1802) şi Crucea din marmură roşie (1805).

Casa memorială a lui Dositej Obradovici (n. 17.02.1742, Ciacova – d. 1811, Belgrad), iluminist de seamă (călugăr, scriitor, traducător), care a influenţat semnificativ cultura sârbă, şi care în 1808 a înfiinţat Marea Şcoală din Belgrad, devenită ulterior universitate.

Petru Vasile TOMOIAGĂ