Proiectul transfrontalier NETMIN, ce vizează decontaminarea solurilor poluate cu metale grele din cauza activităților miniere, lansat în toamna anului 2019 de Universitatea Politehnica Timișoara și Institutul de Minerit și Metalurgie Bor (Serbia), își arată acum primele rezultate.
Proiectul, ce vizează și „formarea rețelei de sporire a măsurilor de protecție a mediului în domeniul poluării datorate activității miniere în zonele transfrontaliere”, acronim NETMIN, eMS nr. RORS-308, implementat în cadrul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a continuat în faza de laborator și în cele două luni de așa numită pandemie.
Exploatare minieră a adus, pe suprafețe întinse, iazuri de decantare, halde de steril de mină, iar în mediul subteran, apele existente, care străbat galeriile de mină, au ieșit la suprafață. Astfel, metalele grele sunt prezente în toți factorii de mediu din acest areal și afectează semnificativ ecosistemele locale și sănătatea umană.
Echipa de proiect a prelevat probe de sol din mai multe zone ale Banatului, în care s-au desfășurat activități miniere și caută cele mai bune metode de fitoremediere a solurilor poluate cu metale grele. La propunerea prof. univ. dr. Radu Șumălan, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara au fost testate două plante bioindicator: orzul şi planta cupă. Probele de sol prelevate au fost așezate în vase de vegetație împreună cu plantele bioindicator.


Profesorul Șumălan a subliniat faptul că, „solurile curate și sănătoase sunt indispensabile pentru viață în general, pentru producerea hranei, menținerea sănătății populației și a biodiversității. Ele reduc vulnerabilitatea noastră la schimbările climatice, la secetă și inundații. Deși percepția generală este că solul reprezintă o resursă abundentă, trebuie subliniat că această resursă nu este regenerabilă (1 cm de sol se formează în circa 100 de ani, în condiții propice specifice climatului temperat).”


Dr. Daniel Duda-Seiman, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, expert în proiect, avertizează că mediul sănătos presupune un complex de factori: „încă în anul 400 î.e.n., Hipocrate a publicat o listă a unor aspecte ce ar trebui cuprinse în cadrul unei evaluări medicale corecte, incluzând caracteristicile pământului/solului unde trăiește pacientul, ca influență esențială asupra stării de sănătate. Cu toate acestea, abia la începutul secolului XX a fost acceptată ideea influenței solului asupra stării de sănătate. Plantele absorb numeroase elemente din sol, cu roluri importante în evoluția lor”.


Directorul proiectului NETMIN, conf. dr. Cornelia Muntean, de la Universitatea Politehnica Timișoara, a declarat, referitor la colaborarea specialiștilor din România și Serbia în realizarea acestui proiect: „Comparăm rezultatele noastre și cu cele obținute de la colegii noștri din proiect, din Bor, Serbia și împreună vom propune autorităților locale modalități de fitoremediere a solului din zonele miniere active sau unde exploatarea minieră s-a sistat, pentru o cât mai bună gestionare a calității solurilor”.


Proiectul va fi continuat de specialiști și în perioada acestei verii, în atelierele de lucru. După un timp, specialiștii implicați în proiect se vor întâlni cu reprezentanții autorităților locale și cu locuitorii din zonele miniere din România și din Serbia, pentru a le prezenta posibilitățile de combatere a poluării solurilor cu metale grele prin cultivarea de plante care pot fi utilizate ulterior ca sursă de producere a energiei electrice.

Cornel S.