Comunitatea românilor din localitatea bănățeană Torac, prin voința unui grup inimos de tineri de-ai locului, impulsionați și de curentul favorabil tineretului adus în Europa din U.S.A., avea să publice prima revistă în limba română din Voivodina în luna februarie a anului 1970. Publicația se numea „Lumina Torăceană” și avea să deschidă calea unei noi generații de intelectuali români din Provincia Autonomă Voivodina, tânăra echipă redacțională propunându-și să aducă lumină locuitorilor din Torac, informându-i cu știri actuale, dar nu numai, conținutul publicației fiind unul bogat în creații literare, compuneri, proză, poezie.
Echipa redacțională, cea care a editat primul număr al revistei „Lumina Torăceană”, era compusă din George Subu (redactor responsabil), pe atunci student și președinte al clubului elevilor și studenților torăceni, Todor Ocolișan (tehnoredactor), mai târziu, profesor de matematică la Liceul din Becicherecul Mare, Nicoleta Damian (tehnoredactor), mai târziu, medic pediatru la Becicherecul Mare, Lia Baloș (lector), mai târziu, profesor de limbă și literatură română, Olimpiu Baloș (membru de redacție), un viitor jurnalist de seamă la postul de radio Novi Sad, apoi profesor de limba română la școala generală din Torac, Eugenia Ciobanu (membru de redacție), care-și va continua cariera de jurnalist la Casa de Presă și Editura „Libertatea” din Panciova, Ion Checi (membru de redacție), viitor jurist, Stelian Păunescu (membru de redacție), viitor profesor și director al școlii din Torac.
„Lumina Torăceană” a reprezentat atunci, pentru tinerii ei inițiatori plini de elan jurnalistic, un început de informație pentru comunitatea românilor din Voivodina, tinerii fondatori ai publicației pornind în realizarea primului număr de la ideea că revista nu necesită pretenții și va fi una „modestă precum este mediul de unde pleacă”, tinerii redactori și tehnoredactori menționând, în acel început, că, „dacă nu va reuși prea mult să îmbogățească cunoștințele cititorilor, ea cel puțin nu va dăuna cu nimic”.
În primul număr al revistei, pe prima pagină era redactat un text adresat cititorilor și semnat, în numele întregii echipe redacționale, de Lia Baloș, în care se face apel la toți intelectualii din Torac să susțină noua publicație cu sfaturi și critici care să-i aducă o conduită editorială din calea căreia să nu se abată.
După șapte ediții, revista a încetat să mai apară, dar ea a dat aripi unei generații de jurnaliști care aveau să fie condeie cu cotribuții semnificative pentru întregul areal al comunității românilor din Voivodina, fiecare aducându-și lumina în literatură, educație, politică etc.
În luna februarie a anului 2020, revista „Lumina Torăceană” a fost aniversată la împlinirea a 50 ani de la prima apariție. Evenimentul a avut loc la Căminul Cultural şi la Şcoala „George Coşbuc” din Torac, manifestările din timpul aniversării fiind organizate de Asociaţia pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ” din Torac şi Asociaţia Publiciştilor Presei Rurale din Banat cu sprijin din partea Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina şi a Şcolii „George Coşbuc” din Torac.
În urmă cu 10 ani, „Lumina Torăceană” avea să reapară în ediție nouă, de editarea acesteia ocupându-se Asociaţia pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ” din Torac, noua serie dorind să reînnoade firul rupt după primele șapte ediții și să ducă mai departe publicația în vremurile mileniului trei și cu mijloacele moderne ale secolului XXI.
Din vara anului 2010, publicația ce-l are acum redactor responsabil pe jurnalistul Mircea Lelea, „Lumina Torăceană”, a apărut fără întrerupere, oferind în paginile sale informații utile, articole despre activitatea și viața locuitorilor din Torac, dar și despre activitatea consiliului local și a altor instituții locale.
Așa cum scria Mircea Lelea în articolul de pe prima pagină din noua serie, „«Lumina Torăceană» nu este periodicul asociației sau al persoanelor care se ocupă de apariția sa, este periodicul Toracului, al Torăcenilor. Este lumina voastră, a cititorilor!” periodicul torăcean continuă linia conduitei presei comunității românilor din Provincia Autonomă Voivodina impusă de echipa fondatoare a publicației, dar, acum, cu mijloacele avansate ale jurnalismului noului mileniu.
Cel de-al douăzeci și optulea număr al seriei noi al publicației „Lumina Torăceană” a apărut anul trecut, echipa redacțională fiind formată din Filip Baloș (președinte), Mircea Lelea (redactor responsabil), Cristian Fluture, Marcela Iacob, Ionel Miat, Florin Rașa, Marina Ursu (redactori). „Lumina Torăceană”, numărul 28 din seria nouă conține 40 de pagini, editate alb-negru, în cuprinsul acestora putându-se citit articole despre zilele de teatru, zilele culturii torăcene, sărbătoarea satului, orchestra de coarde „Lyra” din Torac, tradiții ale sărbătorilor de iarnă, istoria publicației, școala torăceană, spiritualitate, oameni și fapte, memoria satului.
Numărul 28 al publicației „Lumina Torăceană” a fost editat în 300 de exemplare, proiectul fiind cofinanțat de Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia și de comuna Žitište.


Cornel Seracin