„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa”, Regele Ferdinand I

VICTOR BLAȘIAN (1930 - 1933)
Președinte de onoare al Cercului studenților minieri, este autorul unuia dintre primele cursuri ale Școlii Politehnice din Timișoara (Curs de exploatări miniere), apărut încă din 1921. Una dintre lucrările sale de marcă este „Terminologia tehnică românească privitoare la construcțiunile miniere”, apărută în 1938. A îndeplinit funcția de rector în perioada 1930-1933. În mandatul său, la Școala Politehnică din Timișoara se dă în folosință clădirea ce adăpostește Cantina Politehnicii, situată alături de cămin, unde pot lua masa 450 de studenți. De asemenea, se creează două facultăți distincte: Electromecanică, respectiv Mine și Metalurgie. Tot atunci, pe lângă Școala Politehnică se constituie o secție de pregătire militară, având o baterie de artilerie și un pluton de geniu. Nu în ultimul rând, în mandatul său se acordă personalitate juridică Școlii Politehnice din Timișoara, iar instituția e scutită de orice impozit, taxă sau timbru.