Proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+. Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

În contextul european actual dimensiunea internațională a educației devine o necesitate. Accesul la educație și incluziunea socială reprezintă ținte strategice care se regăsesc atât în plan național cât și la nivelul planului de dezvoltare a școlii noastre.
C.S.E.I. ,,Constantin Păunescu” Recaș a devenit în această perioadă, pentru treia oară, beneficiarul unui proiect finanțat prin fonduri europene. Proiectul ,,Cross the Bridge” nr. 2019-1-RO01-KA101-061746, finanțat prin programul Erasmus+ , acțiunea cheie 1- educație școlară, se derulează în perioada 1 iunie 2019 - 31 mai 2021.
„Cross the Bridge” oferă cadrelor didactice dobândirea unor abilități de abordare sistematică, atât pentru profesori şi educatori cât și pentru echipa managerială, astfel încât activitățile desfășurate la nivel de școală și comunitate să urmărească o perspectivă mai largă cu rezultate crescute. Proiectul își propune dezvoltarea profesională a 24 cadre didactice prin 4 cursuri internaționale, pentru a preveni absenteismul școlar printr-o abordare SISTEMICĂ. Cursul ,,Yes I Can: Special Needs Students and Inclusive Education” organizat de Primera Group în Ljubljana, Slovenia, abordează specificul lucrului cu părinții copiilor cu CES, punând accentul pe încurajarea unui mediu școlar mai larg pentru educația incluzivă. Cel de-al doilea curs ,,School–Parents–Community Co-operation Course” organizat de Newark School în Floriana, Malta, abordează modul în care școala ajută comunitatea locală și modul în care elevii, părinții, profesorii, comunitatea urmăresc un scop comun. În cel de-al treilea curs ,,Parents & Teachers building bridges” organizat de EuroMind Project - iDevelop Teacher Trening în Seville, Spania cadrele didactice vor avea șansa să analizeze scopurile, nevoile și așteptările legate de factorii cheie ai sistemului educațional și se vor concentra pe rolul lor esențial în construirea unei echipe eficiente. Nu în ultimul rând cursul ,,Improving School Management: from Single Person to a common Strategy” – organizat de DOREA Educațional Institute din Cipru în Porto, Portugalia care se adresează echipei manageriale și profesorilor cu rol de coordonare este proiectat să demonstreze și să analizeze moduri de creare a unei viziuni clare asupra rolului tuturor elementelor organizației de la persoana singulară la strategia întregii scoli.
Acest proiect este o continuare firească a demersurilor desfășurate de CSEI „C. Păunescu” în direcția pregătirii unei echipe competente pentru abordarea tuturor aspectelor legate de absenteismul școlar. Crearea unei strategii coezive ce pune la un loc elevi - școală - părinți-comunitate stabilește premisele unei integrări școlare și profesionale de succes.
Proiectul ,,Cross the Bridge”continuă activitățile începute în cadrul proiectului Erasmus+ „Present for Your Future”, nr. 2018-1-RO01-KA229-049419_1 în cadrul căruia s-au desfășurat deja primele mobilități. 25 de cadre didactice din România de la C.S.E.I. „CONSTANTIN PĂUNESCU” Recaş, Malta și Turcia au beneficiat de două evenimente de formare pe termen scurt, în România și Turcia, în cadrul cărora au făcut schimb de experiență și și-au lărgit orizontul profesional într-un context internațional.
Pentru profesorii de la C.S.E.I. „C. Păunescu”, participarea în perioada 12.06.2019-14.06.2019 la evenimentul de formare pe termen scurt organizat la Zihni Ustun Ortaokulu, Izmir, Turcia, a însemnat în același timp o inspirație, o sursa motivațională și informații noi în domeniul abordării absenteismului școlar în diferite țări europene.
Competențele dobândite de cadrele didactice în cele două proiecte prezentate vor fi consolidate prin acțiuni de multiplicare și diseminare destinate unei largi categorii de beneficiari: colegi profesori, elevi, părinți și membri ai comunității și autorității locale. Atunci când școala familia și comunitatea încep să colaboreze elevii primesc suportul necesar pentru a avea succes în școală și în viață.


Coordonator proiect, dir. psih. Mariana HEBER
Consilier educativ, prof. Diana OARCEA