Ajuns la vârsta de 80 de ani, anul acesta, în 4 iunie, „maestrul chișozan” Pătru Chira a așezat în volumul „M-or murit lăudătorii” 45 de poezii noi, scrise în grai bănățean, ordonate după tematică.

Lansarea volumului a avut loc la Casa de Cultură Timișoara, în Sala „Lira”, în prezența autorului, a președintelui Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu, a poetului bănățean și jurnalistului George Lână, a poetului Daniel Ilie, a prozatorului bănățean Viorel Marineasa și a unui număr însemnat de invitați.

Cuvântul de introducere în eveniment a fost rostit de jurnalistul George Lână, după care poetul bănățean Daniel Ilie a citit două din poeziile noului volum, „Hoidolăra prân oraș” și „Dân jurnalul unui papă-lapce”. A urmat cuvântul istoricului și criticului literar Cornel Ungureanu, rostire din care spicuim în cele ce urmează: „Îl sărbătorim pe Pătru Chira la 80 de ani, o vârstă magnifică. A trăi și pentru literatură, și în literatură, până la 80 de ani, mi se pare o victorie a sensibilității, a bucuriei de a fi, a bucuriei de a trăi în Banat, fiindcă, dacă Banatul are o bogăție cu totul și cu totul extraordinară, această bogăție este dialectul în care s-a vorbit, se vorbește, dacă vreți, se trăiește în Banat. A fi poet înseamnă a trăi în limba în care te-ai născut (...). Literatura dialectală se sprijină pe anecdotă, pe întâlnirile neobișnuite, pe plimbarea pe stradă în Timișoara, cu ironia la civilizația citadină. Pătru Chira a trecut printr-o viață și printr-o literatură, printr-o creativitate care-l așează în rândul literaturii dialectale din Banat. A fi în rândul literaturii dialectale din Banat înseamnă a redefini sau a defini frumos spiritul bănățean”. În finalul cuvântului său, Cornel Ungureanu i-a urat: „La mulți ani, domnului Chira!”.

În volum predomină poeziile despre natură și întâmplările trăite în spațiul chișozean, acolo unde s-a născut poetul Pătru Chira. Anotimpurile au și ele un loc în poezia lui ceaica Pătru. Poezia politică se află prezentă în volum, poetul bănățean tratându-i cu ironie tăioasă pe cei care au adus regimul socialist/comunist în România, pe urmașii lor, urmași pe care, ca un blestem, o așa-zisă majoritate îi votează asemenea teleghidaților, refuzând să se lepede de regimuri stângiste. Bătrânețea este o altă temă care se regăsește în poeziile poetului Pătru Chira în acest nou volum.

Volumul de versuri „M-or murit lăudătorii”, semnat Pătru Chira, a apărut sub coordonarea jurnalistului George Lână, el semnând și prefața cărții, intitulată „Optzecistul Chira”.

În finalul volumului se regăsește și un glosar în grai bănățean, o notă biografică a poetului Pătru Chira și un cuvânt de încheiere semnat de președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu, „Postmodernismul literaturii dialectale. Cazul Pătru Chira”. Volumul a apărut la editura „Waldpress” și conține aproximativ 110 pagini. Printre finanțatorii acestui volum se regăsesc Consiliul Local și Primăria Giroc.

Cornel Seracin